Kaj je konvertiranje terjatev?

Konvertiranje terjatev predstavlja enega od novejših načinov prodaje zapadlih terjatev, ki se je v zadnjem času izkazal za izredno učinkovitega, saj v njem sodeluje večje število gospodarskih subjektov, ki v sistem prijavljajo svoje obveznosti do dobaviteljev.

Konventiranje odprtih terjatev namreč poteka s pomočjo pobota v sklopu Agencije za javno pravne evidence in storitve (AJPES), kamor se morata prijaviti naročnik in podjetje, ki se ukvarja s konvertiranjem terjatev. Podjetje Achilles d.o.o. v zameno za simbolično provizijo naročnika prijavi v ajpesov pobot, kamor prijavi samo zapadle obveznosti. Prav zato je naročnik lahko prepričan, da se bo odkrižal samo tistih terjatev, ki so že zapadle.

Za koga je konvertiranje terjatev najbolj primerno?

Konvertiranje terjatev je zaradi nizkih stroškov pobota in hitrega poplačila primerno zlasti za  uvozna in storitvena podjetja ter za tiste družbe, ki imajo težave z zagotavljanjem tekoče likvidnosti.

Konvertiranje terjatev predstavlja izredno preprosto obliko prodaje terjatev, ki ima pred ostalimi oblikami številne prednosti, med katerimi izstopajo predvsem nizki stroški urejanja.

Stroški konvertiranja terjatev pri podjetjih znašajo med 2,5% in 3,5%, pri čemer je cena najbolj odvisna od višine prijavljenega zneska. Nakazilo boste prejeli v roku 8 dni po opravljenem pobotu v znesku pobota med vami in podjetjem, zmanjšanem za provizijo, za katero se boste dogovorili.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja