Odkup zapadlih terjatev za brezskrbno poslovanje

Odkup zapadlih terjatev za brezskrbno poslovanje

 

Odkup zapadlih terjatev je hitra in učinkovita rešitev, s katero lahko preprečite težave pri vzdrževanju dobrega finančnega pretoka ter enostavno odpravite finančne skrbi. S pomočjo storitve namreč na vaš račun nemudoma prejmete kar od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve, preostanek pa dobite nakazan po tem, ko kupec terjatev dejansko poravna.

 

Pomembno je, da za odkup zapadlih terjatev poskrbi profesionalno podjetje, kot je Achilles d.o.o., ki tudi v nadaljnjih kontakih z vašim dolžnikom poskrbi za transparentno sodelovanje in ohranitev dobrega imena vašega podjetja. Glede na bogate izkušnje in znanje vam naša strokovna ekipa tudi svetuje in pomaga najti optimalne rešitve v vsakem specifičnem primeru.

 

Kakšen je postopek in kako poteka odkup zapadlih terjatev?

 

Odkup zapadlih terjatev je storitev, ki ne zahteva kompliciranih administracijskih postopkov, temveč praktično vse skrbi prepustite nam. Ob začetku sodelovanja z našim podjetjem sklenete kupno pogodbo, na podlagi katere podjetje Achilles odkupi vaše zapadle terjatve. Od vas potrebujemo le dokumentacijo, iz katere je razvidna vrednost terjatve in datum njene zapadlosti, poleg tega pa nam sporočite še osnovne podatke o dolžniku in vsebini posla. Vse ostalo uredimo mi ter vam v najkrajšem času nakažemo večji del sredstev.

 

 

 

 

Število stečajev v mesecu februarju

Glede na zaostrene gospodarske razmere je tudi stečaj fizične ali pravne osebe ena izmed vse pogostejših odločitev. Stečaj pomeni, da pravna oseba preneha delovati, kar je običajno posledica nezmožnosti plačevanja obveznosti do svojih strank in upnikov.

 

Stečajni postopek je dovoljeno voditi nad vsako pravno osebo (razen, če v zakonu za kakšno posamezno pravnoorganizacijsko osebo ni drugače določeno), nad invalidskim podjetjem pa le, če da Vlada RS predhodno soglasje.

 

Stečaji v mesecu februarju

 

Število začetih stečajev nad pravnimi osebami se je v februarju 2015 na letni ravni zmanjšalo za 12 odstotkov, število začetih osebnih stečajev se je v istem obdobju povečalo za 55 odstotkov. Na mesečni ravni se je število začetih stečajev nad pravnimi osebami povečalo za 3 odstotkov, medtem ko se je število začetih osebnih stečajev v istem obdobju zmanjšalo za 8 odstotkov. Število začetih postopkov prisilnega prenehanja družb se je v februarju 2015 na letni ravni povečalo za 5 odstotkov in na mesečni ravni za 41 odstotkov.

 

Število ostalih začetih postopkov prenehanja družb je v februarju 2015 na mesečni ravni ostalo tako rekoč nespremenjeno, medtem ko se je na letni ravni povečalo za 35 odstotkov.

 

Število novoustanovljenih družb in izbrisov družb v februarju

Gospodarska situacija je kljub bolj optimističnim napovedim trenutno še zahtevna, kar dokazuje tudi stanje glede števila novoustanovljenih družb in izbrisov družb.

Število izbrisov družb se je namreč v februarju 2015 na letni ravni povečalo za 24 odstotkov in na mesečni ravni za 13 odstotkov. Število novoustanovljenih družb se je v februarju 2015 na letni ravni povečalo za 7 odstotkov, medtem ko se je na mesečni ravni zmanjšalo za 13 odstotkov.

 

Poskrbite za uspešno poslovanje

 

Razlogi za zapiranje podjetij so različni, velikokrat so težava dolgovi in neplačila, zaradi katerih se podjetju zmanjšuje solventnost in sčasoma več ni zmožno plačevati tekočih obveznosti. V teh časih je zato še posebej pomembno, da veste, s kom poslujete. Kadar težave z neplačniki že nastopijo, čim prej uporabite katero izmed pravnih sredstev ali finančnih storitev za izterjavo dolgov.

 

Za pomoč se lahko obrnete tudi na podjetje Achilles d.o.o., kjer vam strokovna ekipa glede na konkretno situacijo z veseljem svetuje, poleg tega pa vam lahko zagotovimo profesionalno upravljanje terjatev ali izterjavo ter manjkajoča finančna sredstva v najkrajšem času nakažemo na vaš račun. Več na: www.achilles.si.

 

Izvoz in uvoz februar 2015

Izvoz in uvoz sta posredno ena izmed pokazateljev gospodarske situacije in stanja na trgu. V primerjavi z lanskim letom se situacija popravlja, saj sta bila izvoz in uvoz v prvih dveh mesecih 2015 višja kot v istem obdobju 2014. Izvoz se je povišal za 1,9 %, uvoz pa za 2,2 %, kar posredno ugodno vpliva na poslovanje slovenskih podjetij.

 

Slovenija je v februarju 2015 izvozila za 1.868,3 milijona EUR blaga, uvozila pa za 1.866,4 milijona EUR blaga. V blagovni menjavi s tujino je bil v februarju 2015 zabeležen presežek v vrednosti 1,9 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 100,1-odstotna. Na presežek v blagovni menjavi sta vplivala večji izvoz v države članice EU, predvsem v največje trgovinske partnerice Slovenije, in manjši uvoz iz držav, ki niso članice EU.

 

Največ izvoza na področju avtomobilske industrije

 

V februarju 2015 je Slovenija izvozila največ proizvodov iz skupine osebni avtomobili, uvozila pa največ proizvodov iz skupine olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov.

 

Slovenija je v februarju 2015 skoraj štiri petine celotne blagovne menjave ustvarila pri trgovanju z državami članicami EU, in sicer 77,8 % vrednosti vsega izvoza blaga in 78,7 % vrednosti vsega uvoza blaga. V te države je v februarju izvozila za 1.453,9 milijona EUR blaga (ali za 7,9 % več kot v februarju 2014), od tam uvozila pa za 1.468,4 milijona EUR blaga (ali za 4,1 % več kot v februarju 2014).

Faktoring kot ena izmed optimalnih rešitev

Faktoring kot ena izmed optimalnih rešitev

 

Faktoring v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljena storitev, s katero je mogoče v kratkem času prejeti poplačilo terjatev. Gospodarska kriza je namreč terjala svoj davek, ki ga občutijo tako velika, še posebej pa srednja in majhna podjetja, kjer je stabilen finančni tok ključnega pomena za nemoteno tekoče poslovanje.

 

Faktoring poteka tako, da podjetje  terjatve do kupcev odstopi faktorju, kot je podjetje Achilles d.o.o., ki omogoči takojšnjo pridobitev denarnih sredstev in poskrbi, da jih lahko podjetje brez čakanja uporabi pri tekočem poslovanju. Tako je faktoring ena najbolj fleksibilnih in hitrih storitev v primerjavi s klasičnimi oblikami financiranja.

 

Faktoring kot pomoč pri izboljševanju bonitetne ocene

 

Faktoring vam pomaga zagotoviti vsa potrebna sredstva ter pripomore k lažjemu finančnem načrtovanju in spremljanju kupcev. Poleg tega dober finančni pretok tudi pomaga izboljševati bonitetno oceno podjetja in pripomore k zagotavljanju večje finančne varnosti.

 

Pomembno je, da faktoring zaupate podjetju z izkušnjami, ki postopek izvede hitro in učinkovito ter ustrezno komunicira in sodeluje tudi z vašimi dolžniki. Tako lahko vse finančne skrbi prepustite strokovnjakom ter se osredotočite na vaše tekoče poslovanje.

 

Ena izmed dodatnih prednosti je, da je postopek faktoringa izjemno hiter in običajno traja od enega do treh dni. To pomeni, da do vaših finančnih sredstev dostopate praktično takoj in lahko poslujete popolnoma brez ovir, čakanja na plačilo in ostalih nevšečnosti, ki jih dolgovi sicer prinašajo.

 

Gospodarska klima v marcu 2015

Bolj optimistične obete v poslovnem svetu med drugim nakazuje tudi gospodarska klima, ki je bila marca 2015 višja tako na mesečni kot na letni ravni. Kazalnik gospodarske klime je bil namreč marca 2015 (5,7 odstotne točke) za 1,4 odstotne točke višji kot februarja 2015 (4,2 odstotne točke) in za 9,6 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,3 odstotne točke). Pozitivno pa sta na mesečno zvišanje kazalnika gospodarske klime vplivala še kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,5 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke). Negativno je na mesečno spremembo kazalnika gospodarske klime vplival kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,5 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa na spremembo vrednosti tega kazalnika ni vplival. Kazalnik gospodarske klime je bil marca 2015 na letni ravni višji za 13,0 odstotne točke.

Stanje gospodarske klime lahko posredno vpliva na vrsto drugih dejavnikov, zato so pozitivni trendi obetavni. Za podjetnike je še vedno zelo pomembno, da preverjajo, s kom poslujejo, da se po potrebi odločijo za zavarovanje terjatev ter naredijo vse za čim bolj nemoteno poslovanje.

Povprečna mesečna plača

Povprečna mesečna plača

 

Podjetja sicer varčujejo na vsakem koraku, vendar se gospodarska situacija izboljšuje, kar bi se moralo dolgoročno poznati tudi pri plačah. Trenutno dostopni podatki kažejo, da je povprečna mesečna neto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, znašala je 640,02 EUR. V četrtem četrtletju 2014 je bila za 0,2 % višja kot v prejšnjem četrtletju in za 0,9 % nižja kot v četrtem četrtletju 2013. Najvišja je bila v mesecu decembru, ko je znašala 640,35 EUR.

 

Povprečna mesečna bruto plača je v četrtem četrtletju 2014 znašala 911,93 EUR in je bila za 0,5 % višja kot v prejšnjem četrtletju in za 0,6 % višja kot v četrtem četrtletju 2013.

 

Minimalno znižanje na letni ravni

 

Povprečna mesečna neto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, je v letu 2014 znašala 639,27 EUR; od povprečne mesečne neto plače v prejšnjem letu je bila nominalno za 0,1 %, realno pa za 0,3 % nižja. Povprečna mesečna bruto plača se je v letu 2014 glede na leto 2013 nominalno zvišala (za 0,1 %), realno pa znižala (prav tako za 0,1 %). Znašala je 908,57 EUR.

 

 

Indeks stroškov dela

Indeks stroškov dela

 

Na področju stroškov dela je v zadnjih letih zaznati trend povečevanja, ki se nadaljuje. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v četrtem četrtletju 2014 po začasnih podatkih povprečno za 1,1 % višji kot v četrtem četrtletju 2013. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem četrtletju 2014 glede na četrto četrtletje 2013 plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 0,7 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se zvišali za 2,4 %.

 

Indeks stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro po dejavnostih

 

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem četrtletju 2014 glede na četrto četrtletje 2013 najizraziteje znižali v dejavnosti rudarstvo (za 8,4 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 4,4 %), najizraziteje zvišali pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 10,1 %) in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 8,5 %).

 

Višji stroški dela vplivajo na poslovanje podjetij in zahtevajo dober finančni tok, zato je zelo pomembno, da podjetje čim bolj zmanjšuje število odprtih terjatev in konsistentno upravlja z dolgovi. Profesionalne storitve izterjave, upravljanja s terjatvami, zavarovanja terjatev, faktoring in odkup zapadlih terjatev vam lahko ponudimo v podjetju Achilles d.o.o., več o naši ponudbi pa najdete na www.achilles.si.

Izterjava po meri naročnika

Izterjava po meri naročnika

 

Izterjava dolgov je običajno nujno zlo, ki spremlja poslovanje praktično vsakega podjetja. Glede na zahtevno gospodarsko situacijo ima učinkovita izterjava v zadnjih letih še posebej pomembno funkcijo, saj pomaga zagotavljati nemoten finančni pretok in sredstva za tekoče poslovanje. Podjetniki jo večinoma smatrajo kot neprijetno opravilo, ki bi se mu najraje izognili, toda s pravim partnerjem lahko tudi izterjava prinese pozitivne učinke.

 

V podjetju Achilles d.o.o. se zavedamo, kako pomembni so vaši poslovni odnosi, zato vam zagotavljamo izterjavo po meri, kjer podrobneje spoznamo okoliščine in vaš odnos z dolžnikom, nato pa se v sodelovanju z odvetniško pisarno ponudimo profesionalno rešitev. Pri vseh korakih postopka poskrbimo za korektne poslovne odnose in si prizadevamo, da zaščitimo vaše dobro ime in ugled.

 

Izterjava popolnoma brez skrbi

 

Na področju izterjave imamo vrsto let izkušenj, zato lahko vse skrbi v zvezi s postopkom prepustite nam, poleg tega pa vam tudi svetujemo, katero pot je glede na specifično situacijo najbolje ubrati.

 

Izterjava poteka tako, da se najprej pogovorimo o tem, koliko odprtih terjatev je potrebno izterjati in vam pomagamo zbrati vsa potrebna dokazila o pravnem razmerju z neplačnikom. Večinoma zadostuje pisni dokument, ki je lahko tudi elektronska pošta, kjer je zapisano naročilo, cena in rok, do katerega je bila stranka dolžna poravnati plačilo. Pri nadaljnjem postopku vam pomagamo zbrati čim več dodatnih dokazil ter uradno pričnemo s postopkom izterjave, ki ga prilagodimo vsaki dani situaciji. Ena izmed ključnih prednosti so naše bogate izkušnje, na podlagi katerih znamo ustrezno pristopiti k celotnemu postopku ter vam v najkrajšem možnem času zagotovimo plačilo odprtih terjatev.

 

Število podjetij brez transakcijskih računov

Do leta 2013 je slovenska zakonodaja ni imela dovolj jasno opredeljenega stališča glede poslovanja brez transakcijskega računa. Še posebej samostojni podjetniki so se velikokrat odločili za poslovanje kar prek svojega osebnega računa fizične osebe«. Po noveli ZDavP-2F je postalo poslovanje brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslovanje z računom, odprtim v tujini, prekršek, ki se kaznuje z globo. Temu primerno se je pričela popravljati tudi situacija na trgu, saj je podjetij brez transakcijskega računa vse manj.

 

V februarju 2015 zmanjšano število zaprtih in blokiranih računov na letni ravni

 

Število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov se je v februarju 2015 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 14 odstotkov. Na mesečni ravni se je število blokiranih transakcijskih računov povečalo za 19 odstotkov, medtem ko se je število zaprtih transakcijskih računov v istem obdobju zmanjšalo za 5 odstotkov.

 

Število deblokiranih transakcijskih računov se je v februarju 2015 na letni ravni zmanjšalo za 31 odstotkov, medtem ko se je na mesečni ravni povečalo za 22 odstotkov. Število družb brez transakcijskih računov se je v februarju 2015 zmanjšalo za 32 odstotkov na letni ravni, medtem ko je na mesečni ravni ostalo na isti ravni.

 

Za pomoč pri upravljanju vaših financ se obrnite na Achilles d.o.o. Več informacij najdete na www.achilles.si.