Izberite odkup zapadlih terjatev zdaj in profitirajte

Kadar vas pestijo finančne skrbi zaradi odprtih računov, ki jih vaši dolžniki ne poravnajo pravočasno, je najbolje vse skrbi čim prej predati v zaupanja vredne roke strokovnjakov, ki bodo poskrbeli, da boste ponovno lahko mirno spali. Pokličite našo strokovno ekipo Achilles in predstavili vam bomo vse prednosti, ki jih omogoča odkup zapadlih terjatev.

Ena izmed ključnih prednosti – poplačilo takoj

Po dolgem čakanju na prilive si verjetno zelo težko predstavljate, da bi vsa manjkajoča sredstva na transakcijski račun prejeli praktično čez noč. Z našo pomočjo je to mogoče, saj je ena ključnih prednosti, ki jo ponuja odkup zapadlih terjatev, ta, da vam po podpisu odkupne dokumentacije že v nekaj dneh nakažemo znesek zapadlih terjatev, kateremu je odšteta zgolj dogovorjena provizija.

Stroški so zanemarljivi v primerjavi s tem, kaj pravzaprav dobite – brezskrbnost, vsa potrebna likvidna sredstva za nemoteno poslovanje ter dovolj časa, da se posvetite lastnemu poslovanju in se vam ni več potrebno ukvarjati z dolžniki. Več kot dovolj razlogov, da nas pokličete čim prej!

Povprečna mesečna bruto plača za februar 2017 za 0,7 % nižja od plače za januar

Povprečna mesečna bruto plača za februar 2017 je znašala 1.581,37 EUR; v primerjavi s plačo za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,7 %, realno pa za 1,7 %. Povprečna mesečna neto plača za februar 2017 je znašala 1.034,20 EUR in je bila nominalno za 0,5 %, realno pa za 1,5 % nižja od plače za prejšnji mesec.

Povprečna mesečna plača za februar 2017 v zasebnem sektorju približno enaka plači za januar 2017, v javnem sektorju pa nižja od januarske
Povprečna mesečna neto plača za februar 2017 je bila v zasebnem sektorju približno enaka plači za januar 2017, v javnem sektorju pa je bila od te nižja za 1,1 %.

Povprečna mesečna plača za februar 2017 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna mesečna neto plača za februar 2017 je bila v primerjavi s plačo za januar 2017 nižja v večini dejavnosti. Znižanje je bilo najopaznejše v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 3,7 %), zvišanje pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 2,2 %). V tej dejavnosti je bila povprečna mesečna plača za februar 2017 tudi najvišja; v bruto znesku je znašala 2.359,37 EUR, v neto znesku pa 1.484,09 EUR.

Povprečna mesečna plača za februar 2017 v večini statističnih regij nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna mesečna neto plača za februar 2017 je bila v primerjavi s plačo za januar 2017 nižja v večini statističnih regij; izjema sta bili osrednjeslovenska in gorenjska statistična regija (v prvi je bila neto plača višja za 1,5 %, v drugi pa za 0,2 %). Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za februar 2017 so imeli v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer je znašala 1.145,66 EUR (tj. za 10,8 % več od slovenskega povprečja).

Izterjava lahko obrne vaše poslovanje na bolje

Ste že kdaj izkusili stisko, ko zaradi nepravočasnih plačil tudi sami niste imeli sredstev za nemoteno poslovanje. Gre za vse pogostejšo težavo, ki pesti predvsem manjša in srednje velika podjetja, preglavice pa lahko povzroči tudi največjim, če se težave pojavijo pri več kupcih. Na srečo obstaja učinkovita rešitev – profesionalna izterjava.

Strokovna ekipa poskrbi za vse

V podjetju Achilles imamo na področju izterjave že vrsto let izkušenj in odlične reference, tako da smo kos praktično vsem izzivom. Vedno preučimo konkretno situacijo in vam na podlagi okoliščin predlagamo, kateri postopek izterjave bo v najkrajšem možnem času dal želene učinke. Vedno poskrbimo za vodenje celotnega procesa od prvega do zadnjega koraka.

Izterjava je občutljiv postopek, ki zahteva veliko mero taktičnosti. Izkazalo se je, da je mogoče s pravim pristopom najti optimalne rešitve tako za vas kot naročnika kot tudi za vašega dolžnika, ki ga je potrebno vzpodbuditi in najti način, da bo dolgove poplačal v najkrajšem možnem času. Vedno imamo v mislih dobre poslovne odnose in se potrudimo, da jih v čim večji možni meri ohranite.

Blagovna menjava v februarju 2017 višja kot lani

Slovenija je v februarju 2017 izvozila za 2.123,3 milijona EUR blaga, uvozila pa za 2.108,2 milijona EUR. V primerjavi s februarsko blagovno menjavo v letu 2016, je bil izvoz v februarju 2017 višji za 4,6 %, uvoz pa za 8,8 %.

V blagovni menjavi s tujino je bil v februarju 2017 zabeležen presežek v vrednosti 15,0 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 100,7-odstotna. V preteklih letih so bili presežki v blagovni menjavi v februarju redki; v zadnjih desetih letih je bil pozitivni saldo blagovne menjave zabeležen le še v februarju 2016 (bil pa je višji kot letošnji; znašal je 91,5 milijona EUR).

V februarju 2017 višja tako izvoz v države članice EU kot tudi uvoz iz teh držav v primerjavi s februarjem 2016

Slovenija je v februarju 2017 ustvarila 78,4 % vsega izvoza in 82,1 % vsega uvoza s trgovanjem z državami članicami EU. V te države je namreč v februarju 2017 izvozila za 1.665,2 milijona EUR blaga (ali za 4,6 % več kot v februarju 2016), od tam pa uvozila za 1.730,8 milijona EUR blaga (ali za 10,3 % več kot v februarju 2016). Februar 2017 je bil tako že peti mesec zapored s primanjkljajem v blagovni menjavi pri trgovanju z državami članicami EU.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v februarju 2017 izvozila za 458,1 milijona EUR blaga (ali za 4,7 % več kot v februarju 2016), od tam pa uvozila za 377,4 milijona EUR blaga (ali za 2,3 % več kot v februarju 2016). Pri trgovanju z državami te skupine ima Slovenija presežek v blagovni menjavi neprenehoma od februarja 2015.

Izvoz in uvoz v prvih dveh mesecih leta 2017 višja kot v istem obdobju 2016

Izvoz je bil v prvih dveh mesecih leta 2017 za 8,9 % višji od izvoza v istem obdobju prejšnjega leta (znašal je 4.213,8 milijona EUR), uvoz pa je bil višji za 13,7 % (znašal je 4.177,3 milijona EUR). Presežek pri blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 36,5 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 100,9-odstotna.

Rast gospodarske klime se je nadaljevala tudi v marcu 2017

Kazalnik gospodarske klime je bil marca 2017 (12,5 odstotne točke) za 1,9 odstotne točke višji kot februarja 2017 (10,6 odstotne točke) in za 14,9 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.
Enaka vrednost tega kazalnika kot v marcu 2017 je bila nazadnje zabeležena v aprilu 2008, višja od te pa nazadnje v avgustu 2007.

Na dvig tega kazalnika na mesečni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke). Pozitiven je bil tudi vpliv kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih in trgovini na drobno (vsak za 0,5 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bil negativen (za 0,1 odstotne točke). Kazalnik zaupanja potrošnikov pa na spremembo vrednosti omenjenega kazalnika ni vplival.

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil marca 2017 za 9,0 odstotne točke višji kot marca 2016.

Na izboljšanje tega kazalnika na letni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 3,2 odstotne točke), med potrošniki (za 2,1 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 2,1 odstotne točke), v gradbeništvu (za 1,2 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke).

Faktoring je izbira št. 1

Faktoring je ena tistih storitev, ki jo prvič morda preizkusite iz radovednosti, pri vseh nadaljnjih odločitvah pa vas bodo navdušile vse prednosti, ki jih prinaša. Prvi korak je, da se povežete s faktorjem – priporočamo vam podjetje Achilles, ki nudi kakovostne storitve faktoringa in preplet vseh ostalih finančnih storitev, ki vam olajšajo poslovanje.

S faktorjem se dogovorite o vseh pogojih sodelovanja ter višini faktorniške provizije, ki običajno znaša od 0,9 odstotkov do 2,0 odstotka, kar se uvršča med najbolj nizke stroške na področju nudenja različnih finančnih storitev upravljanja z neplačili in terjatvami. Provizija je določena glede na vrednost posla, boniteto podjetja, plačilni rok in nekatere druge pogoje.

Poslovanje, kot ga želite

Faktoring vam zagotavlja nemoten finančni pretok in pripomore k vaši boljši likvidnosti. Intenzivno lahko vpliva na vašo bonitetno oceno in jo izboljšuje, s čimer ohranite odličen ugled pri preostalih poslovnih partnerjih. Poleg tega imate na svoji strani tudi strokovnjaka, ki redno spremlja plačilne navade in poslovanje vaših kupcev ter vam posreduje dragocene informacije, ki jih lahko s pridom koristite na vsakem koraku.

Bonitetna ocena – ne zanemarite je

Moder podjetnik je zagotovo tisti, ki praktično v vsakem trenutku ve, kaj se dogaja okoli njega ter pozna poslovanje svojih partnerjev – tako njihove pozitivne kot tudi negativne poslovne odločitve. V praksi je to pogosto težko izvedljivo, saj vam ogromno časa pobere že ukvarjanje s tekočim poslovanjem, zato težko spremljate vse pomembne kazalnike.

Na dosegu roke se vam ponuja idealna rešitev. Sodelovanje s strokovno ekipo Achilles, ki poskrbi za vse potrebno ter vas pravočasno obvešča o vseh pomembnih gospodarskih spremembah in kazalnikih. Med zelo pomembne spada tudi bonitetna ocena, ki jo je dobro spremljati za vse večje poslovne partnerje, saj lahko pravočasno opozori na morebitne bližajoče se težave.

Bonitetna ocena pomemben kazalnik

Bonitetna ocena temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto ter upošteva tudi druge dejavnike, na podlagi katerih posredno napoveduje varnost poslovanja podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih. Na ta način se lahko prepričate, če sodelujete z zaupanja vrednim partnerjem oziroma vaše poslovne odločitve še ustrezno zavarujete oziroma prilagodite.