Odkup zapadlih terjatev za poslovanje brez skrbi

Vse več je podjetij, ki se morajo namesto, da bi se posvečala poslovanju, ukvarjati z dolgovi in neplačniki. Če se sami znajdete v tovrstni situaciji je zelo pomembno, da poznate storitve in možnosti, s katerimi si zagotovite hitro poplačilo dolgov.

Ena izmed možnosti je odkup zapadlih terjatev, s katerim si zagotovite kar od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve na vaš račun praktično takoj po sklenitvi sodelovanja, preostali del pa po tem, ko je terjatev s strani kupca plačana. Glede na to, da je odkup zapadlih terjatev je izjemno učinkovit postopek, se zanj odločajo tako velika kot tudi manjša podjetja.

S strokovnjaki hitro in učinkovito do cilja

Ekipa Achilles bo z veseljem poskrbela za odkup zapadlih terjatev, pri čemer lahko ob sklenitvi sodelovanja z nami pozabite na vse skrbi, saj poskrbimo za izvedbo celotnega postopka od prvega do zadnjega koraka – nakazila sredstev na vaš račun. Tako se lahko nemoteno osredotočate na vaše tekoče poslovanje, hkrati pa se tudi vaše finance urejajo točno tako, kot si želite.

Izvoz in uvoz v mesecu aprilu 2015

Glede na podatke Statističnega urada so podatki za april 2015 v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu obetavni. Slovenija je v aprilu 2015 izvozila za 1.956,4 milijona EUR blaga, uvozila pa za 1.962,6 milijona EUR blaga. Vrednost izvoza v aprilu 2015 je bila približno enaka vrednosti izvoza v aprilu 2014, vrednost uvoza v aprilu 2015 pa je bila za 3,0 % višja od vrednosti uvoza v aprilu 2014. Vrednosti obeh, izvoza in uvoza v aprilu 2015, pa sta bili višji od povprečne vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu (izvoz za 1,9 %, uvoz za 3,8 %).

Primerjava izvoza in uvoza v države članice in nečlanice EU

Slovenija je v aprilu 2015 ustvarila skoraj štiri petine celotne blagovne menjave pri trgovanju z državami članicami EU, in sicer 76,8 % vrednosti vsega izvoza blaga in 80,7 % vrednosti vsega uvoza blaga. V te države je v aprilu 2015 izvozila za 1.503,4 milijona EUR blaga (ali za 2,3 % več kot v aprilu 2014), od tam uvozila pa je za 1.583,1 milijona EUR blaga (ali za 5,9 % več kot v aprilu 2014). Izmed držav članic EU je Slovenija v aprilu 2015 najintenzivneje trgovala z Nemčijo, Italijo in Avstrijo.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 453,1 milijona EUR blaga, od tam uvozila pa za 379,5 milijona EUR blaga. Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v aprilu 2015 izvozila v te države, je bila za 7,2 % nižja kot v aprilu 2014. Vrednost blaga, ki ga je uvozila iz omenjenih držav, pa je bila nižja za 7,8 %. Izmed držav nečlanic EU je Slovenija v letošnjem aprilu najintenzivneje trgovala s Srbijo, Rusko federacijo in Bosno in Hercegovino.

Izvoz in uvoz v prvih štirih mesecih 2015 višja kot v istem obdobju 2014

Slovenija je v prvih štirih mesecih leta 2015 izvozila za 7.785,8 milijona EUR blaga (to je za 3,2 % več kot v istem obdobju leta 2014), uvozila pa za 7.661,6 milijona EUR blaga (ali za 3,7 % več kot v istem obdobju leta 2014). Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 124,2 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 101,6-odstotna.

Zamuda plačil podjetij v Sloveniji v aprilu 2015

Zamuda plačil je nočna mora številnih podjetij, ki se na ta račun pogostno tudi sama znajdejo v finančnih težavah. Pred začetkom poslovanja bodite pozorni, da jasno določite pogoje in se že predhodno zaščitite pred morebitnim tveganjem neplačila. Kadar se že znajdete v težavah, prav tako obstaja kar nekaj načinov, s katerimi lahko izterjate glavnino odprte terjatve in si povrnete miren spanec.

Delež zamujenih računov se je v aprilu povečal

Iz podatkov bonitetne hiše i in na podlagi baze 24 milijonov plačil je razvidno, da je v aprilu 2015 povprečna zamuda pri plačanih računih 25 dni. Delež zamujenih računov se je v aprilu 2015 na letni ravni povečal iz 37 na 40 odstotkov in na mesečni ravni za 4 odstotne točke.

Delež računov s 5 ali manj dnevno zamudo plačil se je v aprilu 2015 na letni ravni povečal za 4 odstotne točke, medtem ko je na mesečni ravni ostal na isti ravni. Delež računov s 6 do 15 dnevno zamudo plačil se je v aprilu 2015 na letni ravni zmanjšal iz 29 na 27 odstotkov, medtem ko je na mesečni ravni ostal na isti ravni.

Faktoring za učinkovitejše poslovanje

Faktoring je ena izmed finančnih storitev, primernih tako za manjša kot za večja podjetje. Zaradi preprostega postopka in takojšnjega poplačila glavnine sredstev postaja v zadnjih letih vse bolj priljubljen ter konkurira številnim tradicionalnim oblikam poplačila odprtih terjatev.

Kako poteka faktoring?

Faktoring poteka tako, da v postopku kot faktor sodeluje podjetje Achilles d.o.o. Ko vaši stranki izdate račun, ga posredujete še našim strokovnjakom, ki vam pripravijo odkupno dokumentacijo. Že v nekaj dneh vam poplačamo odkupljen račun, zmanjšan za dogovorjeno provizijo in zadržana sredstva. Ko vaša stranka poravna račun, dobite plačan še preostanek, pri čemer je zelo pomembno, da lahko z glavnino zneska nemoteno upravljate praktično takoj.

Pri poslovanju vsakega podjetja je zelo pomembno, da se izogne dolgim plačilnim rokom in čakanjem na poplačilo dolgov, saj se lahko hitro znajde v začaranem krogu, ko tudi samo ni zmožno tekoče poravnavati svojih obveznosti. Naslednjič, ko se znajdete v težavah zaradi odprtih terjatev, se odločite za faktoring in spoznajte vse prednosti, ki vam jih prinaša.

Gospodarska klima maja 2015 na mesečni in letni ravni višja

Tako kot v medijih odmevajo obetavne novice glede gospodarstva, je v maju zaznati tudi pozitiven trend na področju gospodarske klime. Gospodarska klima je bila namreč na obeh ravneh višja, na mesečni ravni za 0,1, na letni ravni pa za 5,4 odstotne točke.

Na zvišanje mesečnega kazalnika gospodarske klime sta najbolj vplivala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,6 odstotne točke) in kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,2 odstotne točke). Negativno sta na mesečno spremembo tega kazalnika vplivala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa na spremembo vrednosti tega kazalnika ni vplival.

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil maja 2015 tudi na letni ravni višji za 5,4 odstotne točke. Na njegovo zvišanje je najbolj vplival kazalnik zaupanja potrošnikov (za 2,7 odstotne točke). Sledili so kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,2 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke). Negativno pa je na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplival kazalnika zaupanja v gradbeništvu (za 0,5 odstotne točke).

Povprečna mesečna plača v aprilu 2015

Povprečna mesečna plača za april 2015 je bila nominalno in realno nižja od plače za marec 2015 in je v bruto vrednosti znašala 1.543,95 EUR, v neto vrednosti pa 1.005,52 EUR. Od povprečne mesečne plače za marec 2015 je bila v bruto vrednosti nominalno nižja za 0,4 %, realno pa za 0,5 %, v neto vrednosti je bila nominalno nižja za 0,3 %, realno pa za 0,4 %.

Povprečna mesečna neto plača za april 2015 se je glede na prejšnji mesec zvišala v javnem sektorju in v sektorju država, v zasebnem sektorju pa se je znižala: v javnem sektorju se je zvišala za 0,7 %, v sektorju država pa za 0,1 %; v zasebnem sektorju se je znižala za 0,9 %. V obdobju od januarja do aprila 2015 se je povprečna mesečna neto plača v javnem sektorju v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta za 0,8 % zvišala, medtem je v zasebnem sektorju ostala nespremenjena.

Najvišja povprečna mesečna neto plača za april 2015

Povprečna mesečna neto plača za april 2015 je bila najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, in sicer je znašala povprečno 1.407,02 EUR. Sledile so povprečne mesečne neto plače v področju finančnih in zavarovalniških dejavnosti (1.399,90 EUR) in v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1.302,79 EUR). Najnižjo povprečno mesečno neto plačo so prejeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (692,74 EUR).

V aprilu najnižja Povprečna mesečna neto plača v primorsko-notranjski statistični regiji

Povprečna mesečna neto plača za april 2015 se je glede na marec 2015 najbolj zvišala v obalno-kraški in goriški statistični regiji (v vsaki za 1,2 %). Najbolj znižala pa se je v gorenjski statistični regiji (za 2,7 %), najnižja pa je bila v primorsko-notranjski statistični regiji.

Število stečajev v aprilu 2015

Stečaj podjetja je še posebej zaskrbljujoča situacija za upnike, saj vpliva na zmožnost poplačila odprtih terjatev do strank. Kadar se vaš poslovni partner znajde v stečajne postopku, je dobro reagirati pravočasno in se odločiti za pomoč strokovnjakov, ki vam bodo pomagali uspešno izpeljati celoten postopek izterjave.

Gibanja števila stečajnih postopkov glede na preteklo leto so različna, pri čemer padci števila začetih postopkov nakazujejo boljše čase za gospodarstvo, kljub vsemu pa je potrebno biti pri poslovanju maksimalno previden.

V aprilu 2015 zmanjšano število začetih postopkov stečajev nad pravnimi osebami na letni ravni

Število začetih stečajev nad pravnimi osebami se je v aprilu 2015 na letni ravni zmanjšalo za 18 odstotkov, število začetih osebnih stečajev se je v istem obdobju povečalo za 3 odstotke. Na mesečni ravni se je število začetih stečajev nad pravnimi osebami povečalo za 8 odstotkov, medtem ko se je število začetih osebnih stečajev v istem obdobju zmanjšalo za 24 odstotkov.

Število začetih postopkov prisilnega prenehanja družb se je v aprilu 2015 na letni ravni zmanjšalo za 13 odstotkov in na mesečni ravni za 5 odstotkov. Število ostalih začetih postopkov prenehanja družb se je v aprilu 2015 na letni ravni zmanjšalo za 9 odstotkov in na mesečni ravni za 9 odstotkov.

Število blokiranih računov v aprilu 2015

Pri poslovanju morajo biti poslovneži še posebej v današnjih časih previdni, da za poslovne partnerje izbirajo preverjena podjetja, ki so tudi dobri plačniki. O stanju poslovanja poslovnega partnerja se je dobro pozanimati še pred dejanskim pričetkom dela.

Eden izmed opozorilnih znakov je lahko blokiran račun, ki nas opozori na to, da podjetje ne poravnava svojih obveznosti. V takih primerih se je sodelovanju bolje izogniti, saj si lahko sicer nakopate težave s plačili in svoj dragoceni čas no koncu porabljate za terjanje tistega, kar vam pripada.

V aprilu 2015 zmanjšano število zaprtih in blokiranih računov na letni ravni

Število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov se je v aprilu 2015 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 18,5 odstotkov. Na mesečni ravni se je število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov v povprečju zmanjšalo za 26 odstotkov.

Število deblokiranih transakcijskih računov se je v aprilu 2015 na letni ravni zmanjšalo za 29 odstotkov in na mesečni ravni za 21 odstotkov. Število družb brez transakcijskih računov se je v aprilu 2015 zmanjšalo za 24 odstotkov na letni ravni, medtem ko je na mesečni ravni ostalo na isti ravni.

Izterjava, s katero dosežete želeni namen

Izterjava je eno tistih dejanj, ki se jim večina najraje izogne, vendar lahko na ta način resno ogrozijo poslovanje svojega podjetja. Prava rešitev je na dosegu roke – ukvarjanje z dolgovi lahko prepustite profesionalcem, kot smo strokovnjaki v podjetju Achilles. Na področju izterjave imamo dolgoletne izkušnje, zato bomo najprej preučili vašo situacijo in vam svetovali, katere korake je najbolj optimalno izbrati.

Kakšen je postopek izterjave?

V prvem koraku nam pojasnite, katere odprte dolgove imate in s katerimi podjetji poslujete. Na podlagi trenutnega stanja ocenimo, kateri so najbolj smiselni in učinkoviti koraki. Da je izterjava maksimalno uspešna, vam pomagamo izterjave vam pomagamo zbrati tudi vsa potrebna dokazila o pravnem razmerju z neplačnikom. Ena izmed glavnih prednosti je, da po uvodnem razgovoru vse skrbi prepustite nam, vi pa se lahko nemoteno posvetite vašemu poslovanju.

Izterjava je eden izmed zelo učinkovitih načinov za poplačilo dolgov, še pomembneje pa je, da je izvedena na profesionalnem nivoju. Naši strokovnjaki vedno poskrbijo, da ohranite dobre poslovne odnose z vašimi partnerji in ohranite ugled podjetja.

Kaj razkriva bonitetna ocena

Bonitetna ocena je podatek, na podlagi katerega si lahko ustvarimo sliko o poslovanju nekega podjetja. Določenih je 10 bonitetnih razredov od SB1 do SB10, ki so določeni glede na kreditno tveganje. Najboljša bonitetna ocena podjetje je označena s SB1, v bonitetno oceno SB10d pa so uvrščeni neplačniki.

Bonitetna ocena je eden tistih podatkov, ki se jih vsekakor splača pogledati, preden sklenete posel z določenim podjetjem. Prav tako je dobro preveriti tudi podatke o morebitnih blokadah transakcijskih računov, saj se lahko z nekaj preprostimi preventivnimi koraki zavarujete pred kasnejšimi težavami z neplačili.

Kako je določena bonitetna ocena?

Bonitetna ocena je izračun, narejen na podlagi različnih kazalnikov o poslovanju podjetja. Mednje med drugim sodijo podatki o poslovanju, podatki o blokadah računov, poravnavah, stečajih ipd. Glede na to, kakšno sliko ustvarja o podjetju, je bonitetna ocena tudi neke vrste motivacija vsem podjetjem, ki skrbijo za svoj ugled in želijo ustvariti čim bolj pozitivno sliko o svojem poslovanju.

Tako lahko posredno pomaga izboljševati plačilno disciplino in pripomore k bolj premišljenim poslovnim odločitvam.