Odkup zapadlih terjatev – za koga je prava odločitev?

Odkup zapadlih terjatev je finančna storitev, še posebej primerna za podjetja, ki imajo za svoje kupce dolge plačilne roke. Prav tako se zanjo pogosto odločajo tudi podjetja, ki želijo občasno financirati svoje poslovanje na podlagi bonitetno ustreznih terjatev. Vse potrebno za vas uredi izkušena akipa Achilles, zato ne odlašajte s kontaktom!

Odkup zapadlih terjatev vam omogoča, da hitro in učinkovito pridete do sredstev na vašem poslovnem računu brez dolgotrajnega čakanja na prilive ter si zagotovite nemoten finančni pretok. Glede na zaostrene gospodarske razmere je toliko bolj pomembno, da imate dovolj časa in energije za posvečanje tekočemu poslovanju, ne za ukvarjanje z dolgovi.

Enostavna storitev

Odkup zapadlih terjatev je za vas kot naročnika zelo enostavna storitev, saj vso delo prepustite našim strokovnjakom. Po zaključenem sodelovanju z vašo stranko ji izdate račun, ki ga v vednost posredujete tudi nam. Po pregledu vseh potrebnih okoliščin vam pripravimo odkupno dokumentacijo ter opredelimo pogoje sodelovanja, nato pa vam že v nekaj dneh na račun nakažemo vsa dogovorjena sredstva, zmanjšana le za provizijo.

Povprečna mesečna bruto plača za marec 2017 za 2,7 % višja

Povprečna mesečna bruto plača za marec 2017 je znašala 1.623,57 EUR; v primerjavi z bruto plačo za prejšnji mesec je bila višja: nominalno za 2,7 %, realno pa za 2,3 %. Povprečna mesečna neto plača za marec 2017 je znašala 1.055,85 EUR in je bila nominalno za 2,1 %, realno pa za 1,7 % višja od neto plače za prejšnji mesec.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–marec 2017 je bila od plače za isto obdobje 2016 nominalno višja za 1,5 %, realno pa nižja za 0,3 %.

Zvišanje povprečne mesečne plače za marec 2017 glede na plačo za februar 2017 v zasebnem sektorju opaznejše kot v javnem sektorju
Povprečna mesečna neto plača za marec 2017 se je v primerjavi s plačo za februar 2017 opazneje zvišala v zasebnem sektorju, in sicer za 2,7 %; v javnem sektorju se je zvišala za 1,3 %.

Zvišanje povprečne mesečne plače najizrazitejše v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih
Povprečna mesečna neto plača za marec 2017 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer je znašala 1.545,80 EUR. V primerjavi s povprečno mesečno neto plačo za februar 2017 se je plača za marec 2017 najizraziteje zvišala v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 6,4 %).

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–marec 2017 se je v primerjavi z istim obdobjem 2016 izraziteje zvišala v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 4,6 %), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 4,1 %) ter v dejavnosti rudarstvo (za 3,8 %); nekoliko znižala se je le v drugih dejavnostih (za 0,1 %).

Izterjava – pravi korak k finančni svobodi

Kriza še vedno kaže zobe na vseh področjih poslovanja, zato se vse več podjetij ujame tudi v začarani krog ukvarjanja z neplačniki. Mnogi zaradi manjkajočih likvidnih sredstev tudi sami niso več zmožni plačevati računov, kar situacijo le še poslabša. Ni vam več potrebno izgubljati časa za ukvarjanje z dolžniki, saj je na voljo elegantna in učinkovita rešitev – profesionalna izterjava odprtih terjatev.

Mi smo tu za vas

Mnogim podjetnikom se zdi, da so se ob pojavu dolgov znašli v začaranem krogu in ne vedo, kako k reševanju težav pravilno pristopiti. Ravno zato vam je na voljo izkušena ekipa strokovnjakov Achilles, ki imamo na področju upravljanja terjatev vrsto let izkušenj ter vsa potrebna znanja, da sredstva čim prej izterjamo in vam jih nakažemo na vaš poslovni račun.

Izterjava dolgov je prava izbira za vse, ki želijo enkrat za vselej prekiniti težave z neplačili ter skrbi s terjanjem prepustiti strokovnjakom. Na ta način si znatno povečate možnosti poplačila dolgov in sredstva na račun običajno prejmete bistveno hitreje, kot bi se sicer uspeli dogovoriti sami. Stroški storitve so v primerjavi s tem, kaj v resnici pridobite, zanemarljivi.

Izvoz in uvoz od januarja do marca 2017 višja kot v istem obdobju lani

Izvoz je v marcu 2017 znašal 2.584,6 milijona EUR, kar je za 17,8 % več kot v marcu 2016, uvoz pa 2.471,2 milijona EUR, kar je za 18,3 % več kot v marcu 2016. Vrednosti izvoza in uvoza v marcu 2017 sta bili višji tudi od vrednosti povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v letu 2016: izvoz za 24,4 %, uvoz pa za 23,0 %. Glavni trgovinski partnerici Slovenije v opazovanem obdobju sta bili tako pri izvozu kot tudi pri uvozu Nemčija in Italija.

V marcu 2017 je bil pri blagovni menjavi s tujino zabeležen presežek v višini 113,4 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 104,6-odstotna. Presežek v blagovni menjavi v marcu je bil v letu 2017 drugi najvišji v zadnjih desetih letih.

Blagovna menjava tako z državami članicami EU kot tudi s tistimi, ki niso članice EU, v marcu 2017 višja kot v marcu 2016

Slovenija je v marcu 2017 ustvarila 76,1 % vsega izvoza in 81,0 % vsega uvoza s trgovanjem z državami članicami EU. V te države je v omenjenem obdobju izvozila za 1.967,7 milijona EUR blaga (ali za 16,7 % več kot v marcu 2016), uvozila iz teh držav pa za 2.000,7 milijona EUR blaga (ali za 19,6 % več kot v marcu 2016).

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v marcu 2017 izvozila za 616,9 milijona EUR blaga (ali za 21,4 % več kot v marcu 2016), od tam pa uvozila za 470,5 milijona EUR blaga (ali za 13,2 % več kot v marcu 2016).

Izvoz in uvoz v prvih treh mesecih leta 2017 višja kot v istem obdobju 2016

V prvih treh mesecih leta 2017 je izvoz Slovenije znašal 6.787,6 milijona EUR, uvoz pa 6.638,5 milijona EUR. Izvoz in uvoz sta bila v tem obdobju višja kot v istem obdobju 2016, in sicer izvoz za 12,0 %, uvoz pa za 15,2 %. Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 149,1 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 102,2-odstotna.

Upravljanje terjatev pripomore k velikim uspehom

Uspešno poslovanje ima mnogo skupnega z brezskrbnim poslovanjem, saj lahko ob dobrem pregledu in nadzoru nad poslovanjem svojih poslovnih partnerjev in spremljanju drugega dogajanja na trgu sprejemate bolj osmišljene in modre odločitve, tem pa sčasoma sledijo tudi odlični rezultati poslovanja in vaše zadovoljstvo.

Kako poteka upravljanje terjatev?

Za učinkovito upravljanje terjatev skrbi naša strokovna ekipa Achilles, ki ob podpisu sodelovanja postane vaša desna roka in poskrbi prav za vse podrobnosti, vam pa prihrani ogromno časa in posledično tudi denarja. Ob začetku sodelovanja nam posredujete podatke o vaših terjatvah, mi pa podrobneje preučimo status vsakega dolžnika. Za vsak posamezen primer določimo najbolj optimalno strategijo pridobitve dolgov in jo po vaši potrditvi pričnemo tudi izvajati.

V nadaljevanju redno skrbimo za strokovno upravljanje vaših terjatev ter skrbimo, da v najkrajšem možnem času realiziramo unovčenje vaših terjatev. Ves as spremljamo tako dogajanje na trgu kot delovanje vaših poslovnih partnerjev, zato vas lahko pravočasno opozorimo na vse morebitne težave ali druge pomembne stvari, na katere morate biti pri poslovanju pozorni.

Gospodarska klima aprila 2017 na mesečni ravni nižja, na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil aprila 2017 (11,8 odstotne točke) za 0,7 odstotne točke nižji kot marca 2017 (12,5 odstotne točke) in za 14,2 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na padec tega kazalnika na mesečni ravni sta vplivala kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke). Pozitivno so na mesečno spremembo vrednosti tega kazalnika vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,7 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil aprila 2017 za 6,1 odstotne točke višji kot aprila 2016.

Na izboljšanje tega kazalnika na letni ravni je vplivalo vseh pet kazalnikov: kazalnik zaupanja potrošnikov (za 2,4 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,8 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 1,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 4. četrtletju 2016 za 6,2 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v četrtem četrtletju 2016 po začasnih podatkih povprečno za 6,2 % višji kot v četrtem četrtletju 2015, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 6,1 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem četrtletju 2016 glede na četrto četrtletje 2015 najizraziteje znižali v drugih dejavnostih (za 5,1 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 4,8 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (v obeh za 11,4%).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v tretjem četrtletju 2016 za 1,8 % višji kot pred enim letom

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 6. 3. 2017) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v tretjem četrtletju 2016 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v tretjem četrtletju 2015 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le na Hrvaškem (za 5,8 %), na Malti (za 2,2 %) in v Italiji (za 0,5 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 14,6 %) in v Bolgariji (za 8,1 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,8 %; v Sloveniji so bili višji za 3,1 %.

Faktoring vam lahko poenostavi poslovanje

Cilj vsake finančne storitve je, da vam olajša poslovanje oziroma vas odreši finančnih skrbi ali drugih težav, to nalogo več kot učinkovito opravlja faktoring, ki je eden priljubljenih načinov financiranja obratnih sredstev, za katerega ni potrebno zadolževanje. Pri procesu sodeluje podjetje – faktor, ki poskrbi za izvedbo celotnega postopka.

Za koga je primeren?

Faktoring ni omejen na posamezen ti podjetij, temveč se zanj odločajo podjetja vseh velikosti, ki si želijo izboljšati svojo likvidnost ter učinkovito upravljati s finančnim pretokom. Njegova velika prednost je, da si lahko podjetja na enostaven način zagotovijo stalno financiranje. Večina sredstev je namreč na račun nakazanih praktično takoj.

Pogosto se za faktoring odločajo tudi velika podjetja, saj je to eden izmed inovativnih in učinkovitih načinov, ki pomaga pri izboljševanju bonitetne ocene. Na ta način lahko podjetja enostavno povečajo svojo konkurenčnost ter poskrbijo za ohranjanje dobrega slovesa v javnosti in v poslovnem svetu.

Bonitetna ocena je lahko dobra preventiva

Bonitetna ocena je v zadnjem času vse bolj cenjen kazalnik uspešnosti poslovanja podjetja. Pomembno jo je spremljati tako za večja kot za manjša podjetja, saj lahko že v naprej predvidevate, kaj si lahko od sodelovanja obetate in ste pravočasno opozorjeni, če morate biti pri poslovanju previdni. Tako lahko sprejemate boljše in bolj informirane odločitve.

Kako se izračuna bonitetna ocena?

Bonitetna ocena je kriterij, sestavljen iz več posameznih elementov, ki pomagajo ustvariti celostno sliko o poslovanju nekega podjetja. Običajno bonitetna ocena obsega splošne podatke o poslovnem subjektu, podatke o prejemkih in izdatkih z računov, podatke o neporavnanih obveznostih ipd.

Podjetja so lahko glede na bonitetno oceno razdeljena v 10 razredov, in sicer od SB1 do SB10, pri čemer SB1 označuje najboljšo bonitetno oceno. Vedno je dobro vedeti, s kom poslujete, zato bodite pri spremljanju bonitetne ocene vestni in se vedno prepričajte, da ste s poslovnim partnerjem sklenili ustrezen dogovor in boste za opravljano delo prejeli plačilo.