Upravljanje terjatev je premišljena poteza

Želite poslovati še bolj učinkovito in brez skrbi? To vam lahko omogoči upravljanje terjatev, ki številnim zadovoljnim strankam podjetja Achilles d.o.o. pomaga optimizirati poslovanje in zagotavljati finančno stabilnost. Upravljanje terjatev velikokrat celo pomaga ne le v primeru, ko terjatve že nastanejo, temveč tudi pri preprečevanju tveganja neplačil in nastanka dolgov.

Naša strokovna ekipa se vam vedno individualno posveti in vam glede na vašo konkretno situacijo zagotovi najbolj optimalne rešitve. Z izjemnim znanjem in izkušnjami vedno izberemo poti, s katerimi v najkrajšem možnem času prejmete poplačilo terjatev in lahko poslujete nemoteno.

Kako se začne sodelovanje?

Upravljanje terjatev je storitev, pri kateri vse skrbi prepustite nam, zato za vas kot naročnika ni zahtevna. Z vaše strani je potrebno zgolj to, da nam posredujete podatke o vaših terjatvah, da dobimo pregled nad vašimi dolžniki in lahko podrobneje preučimo status vsakega dolžnika. Za vsak posamezen primer določimo najbolj optimalno strategijo pridobitve dolgov in vam jo tudi pomagamo realizirati.

V oktobru 2015 povečano število izbrisanih družb

Število izbrisov družb se je v oktobru 2015 na letni ravni povečalo za 31 odstotkov in na mesečni ravni za 52 odstotkov. Število novoustanovljenih družb se je v oktobru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 12 odstotkov, medtem ko se je na mesečni ravni povečalo za 17 odstotkov.

Poslujte premišljeno!

Ne glede na statistične podatke je pri poslovanju vedno pomembno, da imate dober pregled nad poslovanjem svojih poslovnih partnerjev. Vse več strank se odloča za preventivo v obliki zavarovanja terjatev, ki ga je mogoče opraviti brez vednosti vaše stranke, številni pa prisegajo tudi na celostno upravljanje terjatev, pri katerem vse skrbi prepustite strokovnjakom.

V podjetju Achilles do.o.o vam z veseljem priskočimo na pomoč tako v primeru, ko že nastanejo težave z odprtimi terjatvami in potrebujete našo pomoč pri izterjavi, kot tudi pri zagotavljanju preventivnih ukrepov. Prepričajte se, zakaj je sodelovanje z nami modra izbira!

V oktobru 2015 zmanjšano število začetih postopkov stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev

Stečaj vašega poslovnega partnerja lahko neposredno ogrozi poslovanje vašega podjetja, zato je potrebno mesečno spremljati vse pomembne kazalnike. Če ugotovite, da je podjetje, do katerega imate odprte terjatve, v stečaju, poskrbite, da jih nemudoma prijavite sodišču. V nasprotnem primeru se vam lahko zgodi, da nikoli niso poplačane.

Stečaji v Sloveniji

Število začetih stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev se je v oktobru 2015 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 18 odstotkov. Na mesečni ravni se je število začetih stečajev nad pravnimi osebami zmanjšalo za 15 odstotkov, medtem ko se je število začetih osebnih stečajev v istem obdobju povečalo za 12 odstotkov. Število začetih postopkov prisilnega prenehanja družb se je v oktobru 2015 na letni ravni povečalo za 23 odstotkov in na mesečni ravni za 35 odstotkov.

Število ostalih začetih postopkov prenehanja družb se je v oktobru 2015 na letni ravni povečalo za 31 odstotkov in na mesečni ravni za 56 odstotkov.

Gospodarska klima oktobra 2015 na mesečni in letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil oktobra 2015 (6,1 odstotne točke) za 0,2 odstotne točke višji kot septembra 2015 (6,0 odstotne točke) in za 10,1 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja. To pomeni vzpodbudo za celotno gospodarstvo in posredno napoveduje dobre obete za prihodnost. Kljub vsemu je potrebno biti pri sklepanju poslov previden, zato je ena izmed storitev, za katero se odloča vse več podjetij, upravljanje terjatev. Preverite vse koristi, ki jih pridobite ob sodelovanju z Achilles d.o.o.

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime so v preteklem mesecu najbolj vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,6 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Negativno sta na mesečno spremembo tega kazalnika vplivala kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,0 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil oktobra 2015 na letni ravni višji za 3,9 odstotne točke.

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,6 odstotne točke) in kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,4 odstotne točke). Negativno sta na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivala kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke).

Bonitetna ocena – eden izmed pomembnih kazalnikov

Bonitetna ocena je eden izmed učinkovitih kazalnikov, ki bi ga morali redno in natančno spremljati prav vsi podjetniki. Namenjena je hitri oceni poslovanja podjetja in nam lahko posredno mnogo pove o zanesljivosti podjetja ter o tem, kakšni stopnji tveganja smo izpostavljeni ob poslovanju z njim.

Višja kot je bonitetna ocena, manjše je tveganje glede nastanka odprtih terjatev pri sodelovanju s podjetjem in obratno – manjša kot je, večje je tveganje. Bonitetna ocena obsega 10 bonitetnih razredov, in sicer od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena. Razredi so določeni glede na kreditno tveganje.

Poslujte skrbno in premišljeno

Ne glede na bonitetno oceno vam priporočamo, da ste v poslovnem svetu previdni. V podjetju Achilles d.o.o. Vam nudimo širok nabor storitev, ki pomagajo optimizirati vaše poslovanje in vam pomagajo razrešiti finančne skrbi tudi, če se znajdete v težavah. Glede na vaše individualne potrebe vam lahko pripravimo tudi nabor storitev po meri, saj je naš moto biti desna roka naših zadovoljnih naročnikov.

Izvoz in uvoz v septembru 2015

Izvoz je bil v septembru 2015 za 1,3 % višji kot v septembru 2014 (znašal je 2.170,8 milijona EUR), uvoz pa je bil za 0,3 % nižji kot v septembru prejšnjega leta (znašal je 1.999,7 milijona EUR). Vrednosti obeh, izvoza in uvoza v septembru 2015, sta bili višji od povprečne vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu (izvoz za 13,6 %, uvoz za 6,3 %).

Pokritost uvoza z izvozom je bila 108,6-odstotna. Presežek v blagovni menjavi s tujino je v septembru 2015 znašal 171,0 milijona EUR in je bil najvišji v letošnjem letu. Nanj sta vplivala večji izvoz v države članice EU in manjši uvoz iz držav, ki niso članice EU.

Blagovna menjava z državami članicami EU septembra 2015 višja kot v septembru 2014

Izvoz v države članice EU je bil v septembru 2015 za 1,7 % višji kot v septembru 2014, uvoz pa za 5,0 %. Blago, izvoženo v države članice EU v septembru 2015, je bilo vredno 1.677,9 milijona EUR, blago, uvoženo iz omenjenih držav, pa je bilo vredno 1.609,6 milijona EUR.

Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v septembru 2015 izvozila v države, ki niso članice EU, je bila za 0,1 % nižja kot v septembru 2014. Vrednost blaga, ki ga je uvozila iz omenjenih držav, pa je bila nižja za 17,6 %. V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 492,9 milijona EUR blaga, od tam uvozila pa je za 390,1 milijona EUR blaga.

Izvoz in uvoz v prvih devetih mesecih leta 2015 višja kot v istem obdobju leta 2014

Izvoz od januarja do septembra 2015 je bil za 4,8 % višji od izvoza v primerljivem obdobju prejšnjega leta (znašal je 17.778,2 milijona EUR), uvoz pa je bil višji za 2,7 % (znašal je 17.178,4 milijona EUR). Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 599,8 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 103,5-odstotna. Presežek v blagovni menjavi s tujino je bil dosežen v vseh mesecih, razen v februarju, aprilu in avgustu.

Odkup zapadlih terjatev na dosegu roke

Imate težave s terjatvami, ki vam jemljejo ogromno dragocenega časa in posredno tudi denarja? V tem primeru je odkup zapadlih terjatev ena izmed optimalnih rešitev, s katero se v trenutku in na enostaven način znebite vseh skrbi. Terjatve namreč zaupate strokovni in zanesljivi ekipi Achilles d.o.o., ki poskrbi, da imate na vašem transakcijskem računu v najkrajšem možnem času povrnjen znesek.

Samo 3 koraki, da se znebite terjatev

odkup zapadlih terjatev poteka tako, da račun, ki ga po opravljenem poslu izdate vaši stranki, posredujete na vpogled tudi našim strokovnjakom. Po pregledu računa in podatkov o podjetju vam pripravimo odkupno dokumentacijo, ki jo podpišemo vsi udeleženi.

Že v nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam poplačamo odkupljen račun, zmanjšan za dogovorjeno provizijo, nadaljnjo izterjavo pa urejamo direktno z vašim dolžnikom. Tako vam prihranimo skrbi ter vam omogočimo nemoteno tekoče poslovanje.

V oktobru 2015 zmanjšano število zaprtih in blokiranih računov na letni ravni

Gospodarska situacija v Sloveniji še vedno zahteva kar nekaj pozornosti, zato je potrebno biti pri poslovanju previden. K sreči so na voljo številni mehanizmi, s katerimi se lahko zavarujete pred tveganji v poslovnem svetu oziroma rešujete težave tudi, če že nastanejo. Preverite ponudbo podjetja Achilles d.o.o. in si zagotovite pomoč strokovnjakov.

Blokade računov v Sloveniji

Število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov se je v oktobru 2015 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 21,5 odstotkov. Na mesečni ravni se je število blokiranih transakcijskih računov zmanjšalo za 8 odstotkov, medtem ko je število zaprtih transakcijskih računov v istem obdobju ostalo tako rekoč nespremenjeno.

Število deblokiranih transakcijskih računov se je v oktobru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 28 odstotkov in na mesečni ravni za 9 odstotkov. Število družb brez transakcijskih računov se je v oktobru 2015 povečalo za 3 odstotke na letni ravni, medtem ko je na mesečni ravni ostalo nespremenjeno.

Gospodarska klima septembra 2015 na mesečni ravni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil septembra 2015 (5,9 odstotne točke) za odstotno točko nižji kot avgusta 2015 (6,9 odstotne točke) in za 9,9 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na znižanje tega kazalnika so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Pozitivno sta na mesečno spremembo tega kazalnika vplivala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (vsak za 0,4 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil septembra 2015 na letni ravni višji za 5,6 odstotne točke. Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,8 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,4 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,7 odstotne točke). Negativno je na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplival kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,4 odstotne točke).

Izterjava dolgov s pravim učinkom

Izterjava dolgov je eden izmed segmentov, ki se ji bi večina podjetnikov najraje izognila, vendar je to poslovno zelo nesmotrna odločitev. Profesionalna izterjava dolgov je namreč postopek, ki vas lahko odreši marsikatere skrbi in vašemu podjetju pomaga izterjati sredstva, ki vam pripadajo in jih tudi potrebujete za tekoče poslovanje.

Strokovnjaki v podjetju Achilles d.o.o. smo specializirani za izterjavo dolgov, ki na strokoven in učinkovit način doseže želene rezultate. Vedno poskrbimo, da izterjava dolgov poteka premišljeno in na visokem nivoju, saj na ta način ščitimo in ohranimo tudi ugled vašega podjetja in vaše odnose s poslovnimi partnerji.

Povrnite vašemu podjetju finančno svobodo

Izterjava dolgov je ena izmed storitev, ki je primerna za podjetja vseh velikosti. Naše stranke običajno kot glavno prednost sodelovanja z nami izpostavijo profesionalen pristop in popolno razbremenitev skrbi, saj vedo, da so delo prepustili strokovni ekipi. V najkrajšem možnem času vam omogočimo tudi poplačilo dolgov, tako ga lahko pričnete svoj čas in finance ponovno brezskrbno namenjati tekočemu poslovanju.