Odkup zapadlih terjatev – potek in posebnosti

Odkup zapadlih terjatev je ena izmed finančnih možnosti, za katero se odloča vse več premišljenih podjetnikov, ki ne želijo izgubljati časa in denarja za ukvarjanje s terjatvami. Ena izmed največjih prednosti storitve je, da vse skrbi prepustite strokovni ekipi podjetja Achilles, hkrati pa že v nekaj dneh na transakcijski račun prejmete povrnjena vsa manjkajoča sredstva.

Za brezskrbno poslovanje

Odkup zapadlih terjatev poteka tako, da račun, ki ste ga po opravljeni storitvi izdali vaši stranki, pošljete na vpogled tudi naši ekipi. Strokovnjaki vam pripravijo odkupno dokumentacijo, ki jo podpišemo vsi udeleženi, že v nekaj dneh po podpisu sodelovanja pa dobite poplačan odkupljen račun, zmanjšan le za dogovorjeno provizijo.

Odkup zapadlih terjatev je prava izbira za vse, ki imajo za svoje kupce dolge plačilne roke. Prav tako se za storitev odloča veliko podjetij, ki želijo občasno financirati svoje poslovanje na podlagi bonitetno ustreznih terjatev. Storitev vam omogoča eleganten in hiter dostop do finančnih sredstev, poleg tega pa odnese vse skrbi, povezane z upravljanjem terjatev in ukvarjanjem z vašimi dolžniki.

Avgusta 2016 manj blokad podjetij kot v enakem obdobju lani

Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR), na katerem ni zadostnega razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila blokado najmanj 1 dan.

Avgusta letos je bilo blokiranih 8.425 subjektov, kar je za dobrih 14,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo blokiranih 9.905 subjektov.

Imate težave z neplačili?

Če ste se tudi v znašli v zagati, ker računov niste dobili pravočasno poplačanih, vam priporočamo, da se obrnete na strokovno ekipo Achilles. Na enem mestu vam namreč ponujamo kakovostne storitve izterjave, upravljanja in zavarovanja terjatev, s katerimi se lahko hitro in učinkovito rešite vseh skrbi in poslujete brez finančnih težav.

Izterjava – zagotovite si, kar vam pripada

Svetovna gospodarska kriza je v zadnjih letih zagotovo terjala svoj davek, kar se pozna tako pri poslovanju velikih kot tudi manjših in mikro podjetij, ki se pogosto soočajo s plačilno nedisciplino in lahko posledično tudi sama zaidejo v težave. Pomembno je, da poznate vse pristope, ki so vam na voljo, da v najkrajšem času pridobite nazaj sredstva, ki vam jih nekdo dolguje.

Eden izmed izredno učinkovitih postopkov je izterjava dolgov, vendar je pri tem zelo pomembno, da jo izvedejo strokovnjaki. Ekipa Achilles vam z veseljem priskoči na pomoč, saj imamo na področju izterjave dolgoletne izkušnje, znanje in beležimo tudi velike uspehe. Podjetniki, ki se mesece sami neuspešno spopadajo z izterjavo, si lahko oddahnejo, saj vse skrbi prepustijo nam in so lahko prepričani, da bomo vztrajali do dosege cilja.

Z mislijo na nadaljnje sodelovanje

Ni potrebno, da je izterjava postopek, ki bi vzbujal slabo voljo. Ob pravilnem pristopu in ustrezni taktičnosti poskrbimo za izjemno korektno sodelovanje z vašim dolžnikom in se potrudimo, da v kolikor je le mogoče, z vašim partnerjem ohranite dobro nadaljnje sodelovanje. Potrudimo se namreč poiskati rešitev, ki je primerna za oba in smo pripravljeni na sklepanje kompromisov, seveda pa so vedno na prvem mestu vaši interesi in cilj, ki smo si ga skupaj zadali.

Avgusta 2016 manj insolventnih postopkov kot predhodni mesec

Insolventni postopki so postopki, ki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali so dalj časa plačilno nesposobni. V Sloveniji med insolventne postopke štejemo stečajni postopek, prisilno poravnavo in likvidacijo. Grafikon prikazuje število podjetij, ki so v tekočem mesecu zaceli enega od stečajnih postopkov.

V avgustu 2016 je bilo v Sloveniji oklicanih le 220 novih insolventnih postopkov – to je za 4,8 odstotka manj kot v juliju 2016, toda še vedno za 35 odstotkov več kot v enakem obdobju v lanskem letu.

Izognite se tveganjem

V poslovnem svetu je najbolj pomembno, da sprejemate premišljene in varne poslovne odločitve. Priporočamo vam, da v primeru tveganih poslov pravočasno zavarujete terjatve, če pa se že znajdete v finančnih težavah zaradi neplačanih računov, pa se obrnite na strokovno ekipo Achilles, ki vam bo z veseljem priskočila na pomoč in uspešno izterjala, kar vam pripada.

Avgusta 2016 več izbrisov podjetij kot v enakem obdobju lani

Gospodarska kriza še vedno kaže zobe, kar občutijo tako manjša kot velika podjetja doma in v tujini. Avgusta se je v Sloveniji izbrisalo 739 gospodarskih subjektov, kar je za 10 odstotkov več, kot se jih je izbrisalo v enakem obdobju lani. V primerjavi z julijem 2016 pa se jih je izbrisalo za 22,6 odstotka več.

Zavarujte svoje poslovanje

Kadar se podjetje sooča s plačilno nedisciplino, lahko to resno ogrozi njegovo poslovanje, zato je bolje sprejemati premišljene odločitve. Priporočamo vam, da se odločite za zavarovanje terjatev in se na ta način zaščitite pred tveganjem, da bi ostali brez dohodka.

Na voljo so sicer tudi številne druge storitve, s pomočjo katerih lahko pridobite manjkajoča sredstva, vendar je vedno boljša preventiva kot kurativa. V podjetju Achilles vam na enem mestu zagotavljamo vse finančne storitve, ki jih potrebujete za uspešno in nemoteno poslovanje. Veselimo se vašega kontakta!

Upravljanje terjatev za vsakogar

Kadar gre za upravljanje terjatev, je odločitev da ali ne čisto preprosta. Pod eno streho namreč dobite vse in še več za mirno, brezskrbno in uspešno poslovanje, hkrati pa mnogo prihranite tako s finančnega vidika kot tudi časovnega. Upravljanje terjatev vam namreč pomaga ohranjati nemoten finančni pretok ter poskrbi tudi za veš učinkovito preventivno sprejemanje poslovnih odločitev.

Kako poteka sodelovanje?

Za upravljanje terjatev poskrbi naš strokovni tim, ki ob začetku sodelovanja od vas potrebuje podatke o vaših terjatvah, da dobi pregled nad vašimi dolžniki. Na podlagi prejetih podatkov podrobneje preučimo status vsakega dolžnika ter za vsak posamezen primer določimo najbolj optimalno strategijo pridobitve dolgov.

V nadaljevanju izvajamo vse potrebne aktivnosti za čim hitrejše unovčenje vaših terjatev in poplačilo dolgov, hkrati pa vam zagotovimo še celosten nabor dodatnih aktivnosti, kot so spremljanje bonitete vaših strank, razmer na trgu ipd., da vas lahko pravočasno opozorimo na morebitne težava in vam pomagamo pri poslovnih odločitvah.

V avgustu 2016 število novoustanovljenih podjetij višje

V avgustu 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 1.205 gospodarskih subjektov, kar je za 4,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani, ko se jih ustanovilo 1.151. V število novoustanovljenih podjetij so vštete gospodarske družbe, samostojni podjetniki in ostale pravne oblike, v katerih se izvaja gospodarska dejavnost.

Dobri obeti

Rast števila novoustanovljenih podjetij posredno kaže na izboljšanje pogojev v gospodarstvu in na dobre obete za prihodnost, še vedno pa seveda velja opozorilo, da je potrebno poslovati z glavo. Še posebej ob sodelovanju s podjetji, ki jih ne poznate dovolj, se je potrebno prepričati o njihovi plačilni disciplini in sposobnosti.

Priporočamo vam, da se povežete s strokovno ekipo Achilles, ki vam lahko na enem mestu zagotovi celostne finančne storitve, s pomočjo katerih boste vedno brez skrbi in boste lahko v vsakem trenutku sprejemali dobre poslovne odločitve.

Povprečna mesečna bruto plača za julij 2016 za 1,0 % nižja

Povprečna mesečna bruto plača za julij 2016 je znašala 1.549,29 EUR; nominalno je bila za 1,0 % nižja, realno pa približno enaka plači za junij 2016. Povprečna mesečna neto plača za julij 2016 je znašala 1.010,26 EUR in je bila nominalno za 0,8 % nižja od plače za junij 2016.

Povprečna mesečna neto plača za julij 2016 je bila v obeh sektorjih nižja od plače za junij 2016, v zasebnem sektorju za 0,9 %, v javnem sektorju pa za 0,6 %.

Znižanje povprečne mesečne plače najizrazitejše v dejavnosti rudarstvo

Povprečna mesečna neto plača za julij 2016 se je v primerjavi s plačo za junij 2016 najizraziteje znižala v dejavnosti rudarstvo (za 6,7 %), potem v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 4,8 %) ter v dejavnosti izobraževanje (za 2,8 %). Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za julij 2016 so prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer 1.426,50 EUR, najnižjo pa zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (718,49 EUR).

Povprečna mesečna plača za julij 2016 nižja od plače za prejšnji mesec v večini statističnih regij
Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za julij 2016 so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji (za 8,4 % več od slovenskega povprečja), najnižjo pa v primorsko-notranjski statistični regiji (za 10,6 % manj od slovenskega povprečja). Povprečna mesečna neto plača za julij 2016 se je v primerjavi s plačo za prejšnji mesec znižala v večini statističnih regij, najbolj v posavski statistični regiji, in sicer za 5,3 %.

Faktoring – splača se vam ga preizkusiti

Faktoring je storitev, ki jo z navdušenjem in pridom uporablja vse več tako velikih kot tudi manjših podjetij, saj omogoča hitro oziroma praktično takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila, kar vam zagotovi brezskrbno in nemoteno poslovanje.

Gre za izjemno cenovno ugodno storitev, saj provizija običajno znaša od 0,9 odstotkov do 2,0 odstotka. Provizija se določi glede na vrednost posla, boniteto podjetja, plačilni rok in nekatere druge pogoje. Vsi pogoji se določijo že ob začetku sodelovanja, bistveno pa je, da vam približno 80 % sredstev na račun nakažemo v roku enega dneva do treh dni.

Sodelujte s strokovnjaki

V podjetju Achilles imamo vrsto let izkušenj z učinkovitim upravljanjem terjatev in drugimi finančnimi storitvami, ki vam pomagajo pri nemotenem poslovanju. Po podpisu sodelovanja vse potrebno za vas uredimo mi, vas sproti obveščamo o postopkih in poskrbimo za optimalen razplet v kateri koli situaciji se znajdete. Z našo pomočjo bo vaše poslovanje bistveno lažje.

Gospodarska klima septembra 2016 na mesečni ravni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil septembra 2016 (5,9 odstotne točke) za 0,5 odstotne točke nižji kot avgusta 2016 (6,4 odstotne točke) in za 9,1 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na znižanje tega kazalnika na mesečni ravni je vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,4 odstotne točke). Pozitivno pa so na spremembo vrednosti kazalnika vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, kazalnik zaupanja v trgovini na drobno in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (vsak za 0,3 odstotne točke). Kazalnik zaupanja potrošnikov ni vplival na spremembo kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni.

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil septembra 2016 za 0,3 odstotne točke višji kot septembra 2015.

Na zvišanje tega kazalnika na letni ravni so vplivali kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke). Negativno pa sta na spremembo vrednosti kazalnika na letni ravni vplivala kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,0 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke).