Odkup zapadlih terjatev je modra in premišljena odločitev

Glede na zaostrene gospodarske razmere so podjetniki še toliko bolj previdni pri izbiri poslovnih partnerjev, vendar se kljub vsemu zgodi, da računi niso plačani. Ni potrebno, da ste v takem primeru prepuščeni sami sebi, saj si lahko zagotovite pomoč strokovne ekipe Achilles, ki poskrbi za hiter in učinkovit odkup zapadlih terjatev.

Na ta način lahko hitro in enostavno preprečite likvidnostne težave ter prihranite mnogo dragocenega časa, ki bi ga sicer porabili za ukvarjanje s terjatvami. Že v nekaj dneh po podpisu sodelovanja z nami vam namreč na vaš transakcijski račun nakažemo vsa manjkajoča sredstva, zmanjšana zgolj za dogovorjeno provizijo.

Elegantna rešitev

Odkup zapadlih terjatev vam omogoča, da vsa tveganja prenesete na nas, ki imamo na področju upravljanja terjatev vrsto let izkušenj in bogato znanje. Z vašimi dolžniki se dogovorimo glede vseh pogojev ter poskrbimo, da ohranimo dober ugled vašega podjetja. Z našo pomočjo do varnega in učinkovitega poslovanja brez finančnih težav!

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 1. četrtletju 2017 za 2,7 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2017 po začasnih podatkih povprečno za 2,7 % višji kot v prvem četrtletju 2016, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 2,6 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v drugih dejavnostih
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2017 glede na prvo četrtletje 2016 najizraziteje znižali v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 8,8 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 8,1 %), najizraziteje zvišali pa v drugih dejavnostih (za 11,1%) in v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 10,8%).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v četrtem četrtletju 2016 za 1,7 % višji kot pred enim letom
Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 5. 6. 2017) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v četrtem četrtletju 2016 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v četrtem četrtletju 2015 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le na Hrvaškem (za 5,1 %) in v Avstriji (za 0,2 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 12,8 %) in v Litvi (za 10,2 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,7 %; v Sloveniji so bili višji za 5,6 %.

Izterjava je prava izbira, ko mislite, da rešitve več ni

Mnogo podjetnikov se ujame v začarani krog, ko jim ukvarjanje z dolgovi vzame največji del časa, poleg tega pa jih bremeni pomanjkanje sredstev na računu in se tudi samo zapletajo v dolgove in neplačila. Vsemu temu lahko s pravilnim pristopom nemudoma naredite konec in se s pomočjo strokovne ekipe Achilles lotite profesionalnega procesa izterjave.

Prava rešitev tudi v zahtevnih situacijah

Ukvarjanje z dolgovi včasih terja dolge mesece in zdi se, kot da rešitve ni. Tudi v najzahtevnejših primerih smo vedno na vaši strani in vam z veseljem priskočimo na pomoč. Strokovno znanje, izkušnje in izbira pravilnega pristopa lahko naredijo čudeže, zato je dobro, da se prepričate o vseh možnostih in nas preizkusite.

Profesionalna izterjava dolgov ena izmed učinkovitih rešitev predvsem v primerih, ko so bile izčrpane že vse izvensodne možnosti in se z vašimi dolžniki nikakor ne morete dogovoriti o povrnitvi dolgov. Ob pregledu vseh dejstev vam lede na dano situacijo svetujemo, kateri postopek izterjave je najbolj primeren in se stroškovno najbolj izplača, celoten postopek pa va vašem imenu tudi izpeljemo od prvega do zadnjega koraka.

Letna rast cen v juniju 2017 0,9-odstotna, mesečna rast cen pa 0,0-odstotna

V juniju 2017 smo imeli na letni ravni 0,9-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 0,3-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,0-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,5-odstotna).

Cene blaga so bile v juniju 2017 v primerjavi z junijem 2016 v povprečju višje za 0,5 %, cene storitev pa za 1,7 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 1,2 %, cene trajnega blaga in cene poltrajnega blaga pa so se znižale (za 1,6 % oz. za 0,2 %).

V juniju 2017 so k letni inflaciji prispevali največ, po 0,2 odstotne točke, dražja sadje (za 10,3 %) in obutev (za 7,8 %).

Letno inflacijo so ublažile nižje cene oblačil in rabljenih avtomobilov (vsaka od omenjenih skupin je prispevala po 0,2 odstotne točke). Oblačila so bila cenejša za 2,9 %, rabljeni avtomobili pa 9,4 %.

Gibanje cen v prvi polovici leta

V prvi polovici leta 2017 so se cene najbolj zvišale v skupini rekreacija in kultura (za 5,2 %); znotraj skupine so se najbolj podražili počitniški paketi, in sicer za 14,7 %. Sledile so višje cene v skupini oblačila in obutev (za 3,4 %); v tej skupini se je najbolj podražila obutev (za 13,3 %).

Znižanje cen smo v prvi polovici leta zabeležili v skupinah komunikacije, zdravstvo ter stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj (v vsaki izmed teh skupini so se cene v povprečju znižale za 0,5 %).

Cene na mesečni ravni v povprečju nespremenjene

Cene življenjskih potrebščin so bile v juniju 2017 v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu.

K mesečni rasti cen so 0,3 odstotne točke prispevale višje cene počitniških paketov (za 10,2 %), po 0,1 odstotne točke pa višje cene telefonskih in telefaks storitev (za 1,2 %) ter druge podražitve.

K skupnemu padcu cen so po 0,1 odstotne točke prispevale nižje cene sadja (to je bilo cenejše za 6,9 %), oblačil in obutve (za 1,5 %) ter pogonskih goriv (dizelsko gorivo je bilo cenejše za 2,3 %, bencin pa za 2,5 %), zelenjava razen krompirja (za 7,1 %) in ostale pocenitve v juniju.

Gospodarska klima junija 2017 na mesečni in letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil junija 2017 (12,3 odstotne točke) za 2,8 odstotne točke višji kot maja 2017 (9,6 odstotne točke) in za 14,8 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na rast tega kazalnika sta na mesečni ravni najbolj vplivala kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 1,1 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke). Pozitivno sta na mesečno vrednost tega kazalnika vplivala tudi kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,5 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke). Negativen vpliv pa je imel kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil junija 2017 za 7,9 odstotne točke višji kot junija 2016.

Vseh pet kazalnikov, ki ga sestavljajo, je pozitivno vplivalo na njegovo rast na letni ravni; kazalnik zaupanja potrošnikov (za 2,6 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,6 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 1,4 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,7 odstotne točke).

Upravljanje terjatev – tudi vaša izbira št. 1?

Upravljanje terjatev postaja v zadnjem času vse bolj priljubljena storitev, saj so mnogi zadovoljni podjetniki spoznali, koliko koristi jim lahko prinese. Za učinkovito upravljanje terjatev je zelo pomembno, da ga zaupate izkušeni ekipi, ki ima dovolj znanja in ekipo, ki je kos vsem izzivom. Točno to vam lahko ponudimo v podjetju Achilles.

Zagotovite si optimalen finančni pretok

Upravljanje terjatev se celostno loteva vseh vidikov vašega poslovanja. S premišljenim pristopom, strategijo upravljanja z dolžniki ter iskanjem optimalnih rešitev glede na vsako specifično situacijo poskrbimo za zagotavljanje prostega finančnega pretoka in hkrati tudi ohranjanje dobrih poslovnih odnosov z vašimi poslovnimi partnerji.

Izrednega pomena je tudi to, da vam odvzamemo veliko breme ter poskrbimo, da imate dovolj časa in energije, ki ju lahko posvečate osredotočanju na lastno dejavnost. Z upravljanjem terjatev lahko učinkovito zmanjšate tveganja za neuspešno poplačilo terjatev, saj se pristopa k upravljanju dolgov lotimo celostno in strokovno ter poskrbimo za najboljši možen izid.

Faktoring – z ali brez regresne pravice?

Faktoring je eno izmed izredno priljubljenih finančnih orodij, ki slovi po tem, da vam omogoča nakazilo kar 80 % sredstev na vaš račun praktično čez noč oziroma v nekaj dneh. S takojšnjim poplačilom terjatev z odloženim rokom plačila podjetjem zagotavlja odpravljanje tveganj v finančnem svetu ter učinkovito in brezskrbno poslovanje.

Faktoring glede na tip dolžnikov delimo na faktoring brez regresne pravice in faktoring z regresno pravico. Pri prvem faktor pred financiranjem zavaruje terjatve odstopnika in v kolikor dolžnik do datuma zapadlosti terjatve ne poravna svojih obveznosti, plačilo namesto dolžnika poravna faktor. Faktoring z regresno pravico pa se uporablja predvsem v tistih primerih, ko ima odstopnik več kupcev s slabšo bonitetno oceno. Pri tej obliki odstopnik terjatev jamči za izplačilo nastalih obveznosti do faktorja.

Vse prepustite nam

Najbolje je, da vse skrbi v zvezi s faktoringom prepustite naši izkušeni akipi Achilles, kjer bomo poskrbeli za celoten postopek od začetka do konca sodelovanja. Vam kot naročniku ne bo potrebno storiti prav ničesar, saj bomo vse potrebno vodili mi in vam sredstva priskrbeli v najkrajšem možnem času.