Faktoring storitev v velikem vzponu

Faktoring je ena izmed finančnih storitev, ki je v zadnjih letih v velikem vzponu. Razlogov za to je več, glavni pa je zagotovo ta, da omogoča takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila. Na ta način podjetjem učinkovito pomaga pri odpravljanju tveganj v finančnem poslovanju in izboljšanju finančne likvidnosti.

Preizkusite ga sami

Priporočamo vam, da izberete podjetje Achilles, ki v procesu faktoringa nastopa kot faktor ter poskrbi za celotno izvedbo od prvega do zadnjega koraka. Z vaše strani našim strokovnjakom zgolj posredujete račun ali račune, ki ste jih izdali stranki, za vse ostalo pa poskrbimo mi.

Po pregledu vseh podatkov vam pripravimo odkupno dokumentacijo, v kateri poleg pogojev sodelovanja opredelimo tudi višino faktorniške provizije. Ta običajno znaša med 0,9 odstotkov in 2,0 odstotka, ker je glede na vse prednosti, ki jih pridobite, zanemarljiv stroške. Že v nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam na račun nakažemo kar 80 % sredstev, preostalo pa, ko vaša stranka račun dejansko poravna.

Faktoring – veste vse o njem?

Faktoring je med podjetniki vse bolj priljubljena in tudi poznana storitev. Verjetno ste že seznanjeni, da vam omogoča vse do 80 % nakazila sredstev na vaš račun že nekaj dni po podpisu sodelovanja s faktorjem, na primer podjetjem Achilles.

Mnogi pa ne vedo, da lahko faktoring tudi aktivno vpliva na izboljšanje bonitetne ocene, kar je velika prednost tako za večja kot tudi za manjša podjetja. Omogoča vam namreč, da ohranjate dober sloves med poslovnimi partnerji ter poslujete nemoteno brez čakanja na sredstva in finančni pretok.

Zakaj zaupati nam?

Strokovnjaki v podjetju Achilles smo specializirani za izvajanje vseh vrst finančnih storitev, ki pripomorejo k optimalnemu poslovanju ter poplačilu odprtih terjatev. Svoje delo opravljamo strastno, odlikujeta pa nas bogato znanje in izkušnje. Prepričajte se sami in kmalu boste spoznali, kako dragoceno je, ko so strokovnjaki za finance na vaši strani.

Faktoring – z ali brez regresne pravice?

Faktoring je eno izmed izredno priljubljenih finančnih orodij, ki slovi po tem, da vam omogoča nakazilo kar 80 % sredstev na vaš račun praktično čez noč oziroma v nekaj dneh. S takojšnjim poplačilom terjatev z odloženim rokom plačila podjetjem zagotavlja odpravljanje tveganj v finančnem svetu ter učinkovito in brezskrbno poslovanje.

Faktoring glede na tip dolžnikov delimo na faktoring brez regresne pravice in faktoring z regresno pravico. Pri prvem faktor pred financiranjem zavaruje terjatve odstopnika in v kolikor dolžnik do datuma zapadlosti terjatve ne poravna svojih obveznosti, plačilo namesto dolžnika poravna faktor. Faktoring z regresno pravico pa se uporablja predvsem v tistih primerih, ko ima odstopnik več kupcev s slabšo bonitetno oceno. Pri tej obliki odstopnik terjatev jamči za izplačilo nastalih obveznosti do faktorja.

Vse prepustite nam

Najbolje je, da vse skrbi v zvezi s faktoringom prepustite naši izkušeni akipi Achilles, kjer bomo poskrbeli za celoten postopek od začetka do konca sodelovanja. Vam kot naročniku ne bo potrebno storiti prav ničesar, saj bomo vse potrebno vodili mi in vam sredstva priskrbeli v najkrajšem možnem času.

Faktoring – učinkovito pridobite sredstva

Ste se znašli v finančnih težavah zaradi odprtih terjatev in ne veste, na koga bi se obrnili? Priporočamo vam, da pokličete strokovno ekipo podjetja Achilles, kjer že vrsto let slovimo kot strokovnjaki za finance in na enem mestu nudimo celosten preplet kakovostnih finančnih storitev.

Priporočamo vam, da za odpravljanje tveganj v finančnem poslovanju in učinkovitejše upravljanje s terjatvami izberete storitev faktoring, s katerim si zagotovite približno 80 % sredstev na vašem računu takoj, preostanek, kateremu je odšteta le faktorniška provizija, pa po plačilu odprte terjatve s strani vaše stranke.

Skrbite za svoje poslovanjem

Prednost faktoringa je, da je izredno ugodna finančna storitev z zelo nizko faktorniško provizijo. Že v nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam poplačamo odkupljen račun, zmanjšan za provizijo in zadržana sredstva, ter vam omogočimo nemoteno finančno poslovanje, tako da se vam odločitev za storitev zares splača.

Faktoring vam lahko poenostavi poslovanje

Cilj vsake finančne storitve je, da vam olajša poslovanje oziroma vas odreši finančnih skrbi ali drugih težav, to nalogo več kot učinkovito opravlja faktoring, ki je eden priljubljenih načinov financiranja obratnih sredstev, za katerega ni potrebno zadolževanje. Pri procesu sodeluje podjetje – faktor, ki poskrbi za izvedbo celotnega postopka.

Za koga je primeren?

Faktoring ni omejen na posamezen ti podjetij, temveč se zanj odločajo podjetja vseh velikosti, ki si želijo izboljšati svojo likvidnost ter učinkovito upravljati s finančnim pretokom. Njegova velika prednost je, da si lahko podjetja na enostaven način zagotovijo stalno financiranje. Večina sredstev je namreč na račun nakazanih praktično takoj.

Pogosto se za faktoring odločajo tudi velika podjetja, saj je to eden izmed inovativnih in učinkovitih načinov, ki pomaga pri izboljševanju bonitetne ocene. Na ta način lahko podjetja enostavno povečajo svojo konkurenčnost ter poskrbijo za ohranjanje dobrega slovesa v javnosti in v poslovnem svetu.

Faktoring je izbira št. 1

Faktoring je ena tistih storitev, ki jo prvič morda preizkusite iz radovednosti, pri vseh nadaljnjih odločitvah pa vas bodo navdušile vse prednosti, ki jih prinaša. Prvi korak je, da se povežete s faktorjem – priporočamo vam podjetje Achilles, ki nudi kakovostne storitve faktoringa in preplet vseh ostalih finančnih storitev, ki vam olajšajo poslovanje.

S faktorjem se dogovorite o vseh pogojih sodelovanja ter višini faktorniške provizije, ki običajno znaša od 0,9 odstotkov do 2,0 odstotka, kar se uvršča med najbolj nizke stroške na področju nudenja različnih finančnih storitev upravljanja z neplačili in terjatvami. Provizija je določena glede na vrednost posla, boniteto podjetja, plačilni rok in nekatere druge pogoje.

Poslovanje, kot ga želite

Faktoring vam zagotavlja nemoten finančni pretok in pripomore k vaši boljši likvidnosti. Intenzivno lahko vpliva na vašo bonitetno oceno in jo izboljšuje, s čimer ohranite odličen ugled pri preostalih poslovnih partnerjih. Poleg tega imate na svoji strani tudi strokovnjaka, ki redno spremlja plačilne navade in poslovanje vaših kupcev ter vam posreduje dragocene informacije, ki jih lahko s pridom koristite na vsakem koraku.

Faktoring vse bolj priljubljen

Vas zanima, zakaj je faktoring ena izmed storitev, ki v zadnjih letih doživlja velik vzpon? Seznanite se z vsemi prednostmi, ki jih prinaša in prepričani smo, da se boste zanjo odločili tudi vi. Omogoča vam namreč, da kar 80 % sredstev dobite poplačanih praktično čez noč. Za vse to poskrbi faktor – podjetje Achilles, ki vodi celoten postopek od prvega do zadnjega koraka.

Kaj me čaka?

Faktoring poteka tako, da po opravljeni storitvi, ko vaši stranki izdate račun, kopijo posredujete na vpogled tudi faktorju, torej našim usposobljenim strokovnjakom. Ti bodo pregledali vse potrebno ter vam pripravili odkupno dokumentacijo, kjer je opredeljena tudi višina faktorniške provizije.

Po uskladitvi in podpisu sodelovanja vam bomo že v nekaj dneh poplačali dogovorjeni del sredstev, po plačilu računa s strani vaše stranke pa vam bomo nemudoma nakazali še preostalih 20 % celotne terjatve.

Faktoring je storitev sodobnega časa

Ste tudi vi med tistimi, ki iščete učinkovite in sodobne rešitve za reševanje težav z neplačili ter vzpostavljanje dobrega sodelovanja z vašimi poslovnimi partnerji? Pridružite se mnogim, ki so v izbrali eno izmed vse bolj priljubljenih storitev v zadnjih letih – faktoring.

Faktoring se od preostalih finančnih storitev razlikuje po tem, da prinaša kar nekaj unikatnih prednosti. Ena izmed ključnih je ta, da dobite brez zadolževanja kar 80 % finančnih sredstev računa na vaš TRR povrnjenih takoj, preostanek, ki mu je odšteta le faktorniška provizija, pa prejmete po plačilu računa s strani vaše stranke.

Ugodno in učinkovito

Faktoring je finančno zelo ugodna storitev, ki se vam v vsakem primeru splača. Faktorniška provizija običajno znaša le od 0,9 odstotkov do 2,0 odstotka, določi pa se glede na vrednost posla, boniteto podjetja, plačilni rok in nekatere druge pogoje. Preizkusite in se prepričajte sami!

Faktoring – veste, kako poteka?

Faktoring je vse bolj priljubljena in v finančnem svetu utrjena storitev, ki omogoča financiranje obratnih sredstev, za katerega ni potrebno zadolževanje. To je lahko zelo dragoceno tako za velika podjetja, še posebej pa za manjše podjetnike in start-upe, ki se lahko sicer ob plačilni nedisciplini hitro znajdejo v težavah.

Potek faktoringa

Faktoring je za vas kot naročnika storitev, s katero nimate praktično nič dela. Po opravljeni storitvi vaši stranki izdate račun, ki ga posredujete na vpogled tudi faktorju. V tem primeru vam priporočamo izbiro strokovne ekipe podjetja Achilles, kjer imamo ogromno izkušenj in bogato znanje.

Po pregledu poslane dokumentacije vam pripravimo odkupno dokumentacijo in določimo faktorniško provizije, ki je glede na učinkovitost storitve minimalen strošek. V nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam poplačamo glavnino odkupljenega računa. Ko vaša stranka račun poravna, vam nakažemo tudi zadržana sredstva, ki običajno znašajo približno 20 % celotne terjatve.

Faktoring – ga poznate?

Faktoring je ena izmed izjemno priljubljenih, pa tudi učinkovitih finančnih storitev. Omogoča vam namreč, da dobite glavnino odprtih terjatev poplačanih takoj, brez čakanja in brez dodatnih vprašanj. Za to lahko poskrbimo strokovnjaki v podjetju Achilles, kjer ponujamo celosten preplet kakovostnih in učinkovitih finančnih storitev.

Faktoring je primeren za vse

Faktoring je primeren za vse tipe podjetij, ki si želijo zagotoviti stabilno in vrano poslovanje. Ena izmed izredno velikih prednosti storitve je, da je zelo ugoden, saj je faktorniška provizija zelo nizka. Poleg tega dobite sredstva na vaš račun poplačana praktično takoj, in sicer v roku enega dneva do treh dni.

Faktoring vam lahko učinkovito pomaga tudi pri ohranjanju ali zviševanju bonitetne ocene, zato je o njem dobro premisliti tudi s tega vidika. Z lahkoto boste namreč lahko ohranili dober ugled podjetja in zaupanje s strani vaših poslovnih partnerjev.