Število podjetij brez transakcijskih računov v juniju 2015

Trend, ki ga je prinesla novela ZdavP-2F glede poslovanja brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti , se nadaljuje. Število družb brez transakcijskih računov se je namreč tudi v juniju 2015 zmanjšalo za 16 odstotkov na letni ravni, medtem ko je na mesečni ravni ostalo nespremenjeno.

Poskrbite za varno poslovanje

Uspešno poslovanje si med drugim lahko zagotovite tudi s previdnostjo in premišljenim ravnanjem. Pomembno je namreč, da dobro veste, s kom poslujete, ter pred začetkom poslovnega sodelovanja preverite informacije o novem poslovnem partnerju.

Prav tako je dobro vsaj na mesečni ravni spremljati tudi poslovanje vaših obstoječih poslovnih partnerjev, da lahko pravočasno reagirate na morebitne likvidnostne težave ter se zavarujete pred neplačili.

Izterjava za povračilo dolgov

Izterjava je pogosto postopek, ki se ga podjetja izogibajo, saj kljub težavam upajo, da bodo prejela neplačane dolgove. Toda izterjava, ki jo prepustite strokovnjakom, je eden izmed najboljših odločitev, kar jih lahko sprejmete. Do vaših sredstev namreč pridete brez nepotrebnih skrbi ter sporov z neplačnikov, saj za vse profesionalno poskrbi usposobljena ekipa podjetja Achilles.

Dobri poslovni odnosi za nadaljnje poslovanje

Izterjave se je mogoče lotiti na več načinov, zato najprej preučimo vašo situacijo in preverimo vse potrebne podatke o vaših neplačnikih. Na podlagi izkušenj izberemo najprimernejšo začetno strategijo, nato pa postopek izterjave po korakih izvajamo, dokler ne dobite v celoti poplačanih dolgov.

Pri delu vedno skrbimo za dobre poslovne odnose ter ščitimo ugled vašega podjetja, zato mnogo podjetij tudi po uspešno zaključeni izterjavi ohrani dobre poslovne odnose s svojimi strankami.

Število stečajev v juniju 2015

Stečajni postopki so lahko eden izmed pokazateljev stanja gospodarstva, čeprav so povezani tudi s številnimi drugimi dejavniki. Najpomembneje je, da ste pri poslovanju previdni in redno spremljate bonitete ter informacije o svojih poslovnih partnerjih, saj se lahko na ta način pravočasno zavarujete pred morebitnimi tveganji neplačil.

V juniju 2015 nespremenjeno število začetih postopkov stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev na mesečni ravni

Število začetih stečajev nad pravnimi osebami se je v juniju 2015 na letni ravni zmanjšalo za 21 odstotkov, število začetih osebnih stečajev se je v istem obdobju povečalo za 10 odstotkov. Na mesečni ravni je število začetih stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev ostalo tako rekoč nespremenjeno. Število začetih postopkov prisilnega prenehanja družb se je v juniju 2015 na letni ravni zmanjšalo za 14 odstotkov in na mesečni ravni za 31 odstotkov.

Število ostalih začetih postopkov prenehanja družb se je v juniju 2015 na letni ravni povečalo za 71 odstotkov in na mesečni ravni za 16 odstotkov.

Faktoring za poplačilo dolgov že v nekaj dneh

Faktoring je finančna storitev, za katero se še posebej odločajo srednja in majhna podjetja, ki za tekoče poslovanje nujno potrebujejo dober finančni tok. Vsaka zamuda pri plačilih za podjetje pomeni kar nekaj težav, saj se lahko hitro znajde v začaranem krogu neplačil.

Faktoring se izvede s pomočjo podjetja, kot je Achilles d.o.o., ki kot faktor sodeluje v postopku med naročnikom in njegovim dolžnikom. Prednost faktoringa je, da poteka izredno hitro in podjetje večji del sredstev na račun prejme že nekaj dni po sklenitvi pogodbe s faktorjem, ostanek pa takoj, ko dolžnik poravna račun.

Hitro in enostavno do finančnih sredstev

Po podpisu odkupne dokumentacije s podjetjem Achilles boste že v nekaj dneh dobili poplačano glavnino odkupljenega računa. Končnemu znesku se odšteje provizija v dogovorjeni vrednosti ter zadržana sredstva, ki jih na račun dobite takoj, ko vaša stranka poravna odprte terjatve.

Število blokiranih računov v juniju 2015

Blokiran poslovni račun je lahko eden od opozorilnih znakov, da se je podjetje znašlo v finančnih težavah, zato je zelo pomembno, da vaše poslovne partnerje redno spremljate. Tako se lahko namreč že pred sklenitvijo posla zavarujete pred morebitnimi kasnejšimi težavami z neplačili.

V juniju 2015 zmanjšano število zaprtih in blokiranih računov na letni ravni

Število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov se je v juniju 2015 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 29 odstotkov. Na mesečni ravni se je število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov v povprečju zmanjšalo za 18 odstotkov.

Število deblokiranih transakcijskih računov se je v juniju 2015 na letni ravni zmanjšalo za 33 odstotkov, medtem ko je na mesečni ravni ostalo na isti ravni. Število družb brez transakcijskih računov se je v juniju 2015 zmanjšalo za 16 odstotkov na letni ravni, medtem ko je na mesečni ravni ostalo nespremenjeno.

Zamuda plačil podjetij v Sloveniji v maju 2015

Praktično vsi podjetniki so kdaj izkusili zamudo plačil, ki pa lahko v mnogih primerih resno ogrozi poslovanje podjetja. Čakanje na poplačilo odprtih dolgov namreč otežuje planiranje finančnega pretoka, zato je dobro narediti vse, da se zamudam plačil izognete oziroma z zavarovanjem terjatev in drugimi finančnimi instrumenti v najkrajšem času dobite povrnjeno glavnino dolga.

Delež zamujenih računov se je v maju povečal

V maju 2015 je povprečna zamuda pri plačanih računih znašala 24 dni. Delež zamujenih računov se je v maju 2015 na letni ravni povečal iz 40 na 42 odstotkov in na mesečni ravni za 2 odstotni točki.

Delež računov s 5 ali manj dnevno zamudo plačil se je v maju 2015 na letni ravni povečal za 4 odstotne točke, medtem ko je na mesečni ravni ostal na isti ravni. Delež računov s 6 do 15 dnevno zamudo plačil se je v maju 2015 na letni ravni povečal iz 27 na 28 odstotkov, medtem ko je na mesečni ravni ostal na isti ravni.

Odkup zapadlih terjatev je prava izbira

Odkup zapadlih terjatev je finančna storitev, s katero si lahko od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve zagotovite praktično takoj po sklenitvi sodelovanja s podjetjem Achilles d.o.o. Storitev je še posebej priljubljena v zadnjih letih, ko se vse več podjetij spopada s plačilno nedisciplino, zato je odkup zapadlih terjatev za mnoge prava odrešitev.

Kako poteka odkup zapadlih terjatev

Pri celotnem postopku vam naši strokovnjaki pomagajo tako z nasveti kot s konkretno izvedbo. Vse, kar morate storiti, je, da nam po zapadlosti v pregled posredujete računa ali račune, ki jih pregledamo ter na podlagi konkretne situacije in dolžnika pripravimo odkupno dokumentacijo. Po podpisu pogodbe o sodelovanju vam v nekaj dneh nakažemo znesek odkupljenega računa, zmanjšan za dogovorjeno provizijo.

Z eno samo odločitvijo lahko tako na popolnoma enostaven način odvržete skrbi ter si zagotovite sredstva, ki jih potrebujete za poslovanje, hkrati pa vam prihranimo tudi čas in skrbi glede ukvarjanja z dolgovi.

Upravljanje terjatev za učinkovito poslovanje

Upravljanje terjatev postaja vse večja nuja za vse tipe podjetij, ki želijo poslovati brezskrbno in stabilno. V podjetju Achilles d.o.o. na enem mestu zagotavljamo celostno upravljanje s terjatvami, ki ga posebej prilagodimo vašim potrebam in željam.

Vse več podjetij ugotavlja, koliko dragocenega časa in posredno tudi denarja izgubljajo zaradi ukvarjanja z dolgovi, pri čemer je na dosegu roke učinkovita rešitev – upravljanje terjatev. Z odločitvijo za storitev si zagotovite enostaven pregled nad vsemi odprtimi terjatvami ter pravočasno obveščanje o morebitnih težavah. Na enem mestu lahko hitro in enostavno s pomočjo naših strokovnjakov uredite vse finančne težave ter s premišljenimi potezami odpravite težave z dolgovi.

Poslovanje brez skrbi

Upravljanje terjatev vam pomaga tudi skrajšati plačilne roke ter bolj učinkovito upravljati z vašim premoženjem, še najbolj pomembno pa je, da ste popolnoma brez skrbi in se lahko nemoteno posvečate tekočemu poslovanju. Preverite našo ponudbo in se odločite za modro poslovanje – s pomočjo strokovne in izkušene ekipe, ki vam je vedno na voljo.

Število izbrisov družb v aprilu 2015

Glede na podatke Bonitetne hiše i se je v aprilu 2015 število izbrisov družb na letni ravni zmanjšalo za 9 odstotkov in na mesečni ravni za 34 odstotkov. Podatek obeta pozitiven trend, vendar morajo biti podjetniki pri poslovanju še vedno previdni, koga izberejo za svojega poslovnega partnerja.

Storitve, ki povečujejo vašo varnost

Za varnejše in bolj učinkovito poslovanje lahko izbirate med številnimi storitvami, ki vam olajšajo in poenostavijo ukvarjanje s financami. Če se znajdete v težavah zaradi oprtih terjatev, je ena izmed rešitev profesionalna izterjava dolgov, marsikatere finančne težave pa lahko rešite tudi s faktoringom ali zavarovanjem terjatev.

V podjetju Achilles vam ponujamo tudi kakovostno upravljanje terjatev, s katerim si zagotovite podroben pregled nad poslovanjem ter težave odpravljate pravočasno in učinkovito.

Indeks stroškov dela za 1. četrtletje

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2015 za 2,6 % višji kot v prvem četrtletju 2014. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2015 glede na prvo četrtletje 2014 plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 1,9 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se zvišali za 6,8 %.

Letno zvišanje stroškov dela največje v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2015 glede na prvo četrtletje 2014 najizraziteje znižali v dejavnosti rudarstvo (za 11,0 %) in v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (za 6,9 %), najizraziteje zvišali pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 13,1 %) in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 9,7 %).

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 5. 6. 2015) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v četrtem četrtletju 2014 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena) višji kot v četrtem četrtletju 2013 v skoraj vseh državah članicah EU; nižji so bili le na Portugalskem (za 8,3 %), na Cipru (za 2,4 %), v Italiji (za 0,3 %) in na Irskem (za 0,1 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 7,5 %), v Estoniji (za 6,6 %) in v Latviji (za 5,9 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,4 %; v Sloveniji so bili višji za 1,0 %. Za Hrvaško ni bilo podatka.