Profesionalna in učinkovita izterjava

Ukvarjanje z dolgovi je v poslovnem svetu vse bolj pogosto prisotno breme, ki podjetjem kuri dragoceni čas in živce. Kadar pri dogovorih z vašimi dolžniki niste uspešni, se je najbolje obrniti na strokovno usposobljene svetovalce, kot je ekipa podjetja Achilles, ki bodo hitro in učinkovito odgnali vse vaše skrbi.

Izterjava je na prvi pogled storitev, ki naj bi bila res zadnja stopnja pogovorov s poslovnimi partnerji, vendar v realnosti temo še zdaleč ni tako. Profesionalno vodena izterjava je namreč izredno učinkovita in je lahko eno izmed prvih sredstev, ki ga uporabite. V podjetju Achilles d.o.o. namreč celoten postopek izvedemo maksimalno profesionalno in v vsakem koraku izterjave pazimo na dober ugled vašega podjetja in dobre poslovne odnose z vašimi partnerji.

Kako poteka izterjava?

Izterjava poteka tako, da se z vami naprej pogovorimo o vseh odprtih terjatvah in ocenimo obseg. Pomagamo vam od prvega do zadnjega koraka do celostne in učinkovite izvedbe storitve. Ob začetku postopka izterjave vam pomagamo zbrati vsa potrebna dokazila o pravnem razmerju z neplačnikom., pri nadaljnjem postopku pa vam pomagamo priskrbeti tudi čim več dodatnih dokazil. Postopek izterjave vedno prilagodimo realni situaciji ter izbiramo optimalna sredstva na način, da čim hitreje in čim bolj optimalno dosežemo končno razrešitev in poplačilo dolgov.

Je faktoring prava izbira za vas?

Faktoring je ena izmed vse bolj priljubljenih finančnih storitev, ki vam omogoča poplačilo zapadlih terjatev v kratkem času s pomočjo tako imenovanega faktorja. Faktor je podjetje, kot je Achilles d.o.o., ki poskrbi za celotno izvedbo postopka in vam omogoči takojšnjo pridobitev denarnih sredstev. Tako lahko denar brez čakanja in drugih omejitev nemudoma uporabite pri tekočem poslovanju.

Ena izmed pomembnih prednosti storitve faktoring je, da poteka izjemno hitro in velja za enega najbolj prožnih alternativ klasičnim oblikam financiranja, ki omogoča poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila. Še posebej aktualen je za srednja in majhna podjetja, pri katerih je nemoten finančni tok ključnega pomena za tekoče poslovanje.

Faktoring poteka hitro in enostavno

Faktoring je z vidika uporabnika preprosta storitev, saj po opravljenem poslu vaši stranki izdate račun, ki ga pošljete tudi podjetju Achilles. Nato vam bomo v najkrajšem času pripravili odkupno dokumentacijo in po podpisu boste z naše strani v nekaj dneh že dobili poplačan odkupljen račun. Končnemu znesku bomo odšteli le dogovorjeno provizijo in zadržana sredstva, ki jih dobite nakazana takoj, ko vaša stranka poravna račun.

Odkup zapadlih terjatev zaupajte strokovnjakom

Odkup zapadlih terjatev je za številna podjetja prava odrešitev, saj hitro in enostavno zaključijo vse težave glede ukvarjanja z dolgovi. Še posebej v zadnjih letih, ko se plačilna nedisciplina povečuje in se podaljšujejo prekoračitve plačilnih rokov, je odkup zapadlih terjatev prava izbira.

Sredstva prejmete praktično takoj

Ena ključnih prednosti storitve je, da ob sklenitvi sodelovanja s strokovno ekipo Achilles kar od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve na vaš račun prejmete praktično takoj po sklenitvi sodelovanja. Preostali del dobite nakazan po tem, ko kupec terjatev dejansko poravna.

Glede na naše izkušnje in profesionalen pristop ste lahko brez skrbi, da bomo tudi v nadaljnjih korakih in pri komunikaciji z vašim dolžnikom poskrbeli za transparentno sodelovanje ter ščitili dobro ime vašega podjetja. O vsakem posameznem primeru se bomo z vami tudi pogovorili in po potrebi izbrali primerno taktiko.

Največja prednost odkupa zapadlih terjatev je, da gre za izjemno učinkovit in transparenten postopek, pri katerem vam z ramen nemudoma odpade veliko breme in se lahko končno posvetite vašemu tekočemu poslovanju brez dvomov in skrbi.

Upravljanje terjatev na dosegu roke

Upravljanje terjatev je zagotovo ena tistih storitev, ki je za večja podjetja praktično nuja, vse bolj pa se zanjo odločajo tudi srednja in manjša podjetja, ki ne želijo več izgubljati dragocenega časa za ukvarjanje z dolgovi. Vse svoje skrbi lahko prepustite profesionalni ekipi Achilles, kjer imamo z upravljanjem terjatev vrsto let izkušenj in imamo vzpostavljene preverjeno učinkovite postopke in celostne rešitve.

Imejte pregled nad odprtimi terjatvami

Upravljanje terjatev vam zagotavlja enostaven pregled nad vsemi odprtimi terjatvami ter vam omogoča urejanje na enem mestu. Naši prijazni svetovalci vas pravočasno opomnijo na morebitne težave in vam tudi predlagajo načine, kako doseči poplačilo terjatev. Tako imate na svoji strani ne le izvajalca storitev, temveč tudi partnerja, ki vam pomaga dosegati poslovne uspehe in nemoten finančni pretok.

S premišljenim upravljanjem terjatev lahko bistveno skrajšate plačilne roke, predvsem pa je pomembno, da lahko ponoči mirno spite brez skrbi zaradi dolgov. Ob pravilni informiranosti se lahko na vse nevarnosti odzovete pravočasno ter hkrati ohranjate dobre poslovne odnose z vašimi partnerji.

Bonitetna ocena za večjo poslovno informiranost

Bonitetna ocena nam poda grobo oceno o poslovanju nekega podjetja in višja kot je, bolj podjetje velja za zanesljivega na področju plačil in poplačil dolgov. Bonitetna ocena se računa s pomočjo različnih kazalnikov poslovanja podjetja, kot so na primer podatki o blokadah računov, poravnavah, stečajih ipd. Višja kot je bonitetna ocena, bolj ste lahko pri poslovanju s podjetjem mirni, saj je bistveno zmanjšana možnost težav pri poplačilu dolgov.

Poskrbite za svoje poslovanje

kadar prvič sodelujete z nekim podjetjem, je bonitetna ocena zagotovo tisti podatek, ki ga morate nujno preveriti. Ogledati si lahko tudi bonitetno oceno za preteklo ali predpreteklo leto, da vidite trend njenega gibanja navzgor ali navzdol. Kadar vas bonitetna ocena ne prepriča, se pred sodelovanjem s podjetjem zavarujte s pogodbo ali dogovorom o avansnem plačilu, da kasneje ne boste imeli finančnih težav in skrbi z odprtimi terjatvami.

Bonitetna ocena ima torej dvojno funkcijo – na eni strani je motivator, saj si podjetja želijo ustvarjati dober ugled in pridobiti čim višjo oceno, saj so jim tako odprta vrata pri poslovanju in veljajo za zaupanja vredno podjetje. Po drugi strani je bonitetna ocena odličen opozorilni znak, kadar prvič sodelujete z nekim podjetjem oziroma ga ne poznate dobro, saj lahko na podlagi višine ocene lažje zaščitite dogovor z dodatno pogodbo oziroma se v rizičnih primerih odločite na primer za avansno plačilo.

Podjetja so lahko glede na bonitetno oceno razvrščena v 10 bonitetnih razredov (od SB1 do SB10), ki so določeni glede na kreditno tveganje. SB1 je najboljša bonitetna ocena, v bonitetno oceno SB10d pa so uvrščeni neplačniki.

Povprečna mesečna plača v februarju 2015

Povprečna mesečna plača za februar 2015 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za januar 2015 znižala, in sicer nominalno za 1,4 %, realno pa za 1,6 %. Povprečna mesečna neto plača za februar 2015 se je glede na prejšnji mesec znižala tako v javnem kot v zasebnem sektorju: v javnem sektorju se je znižala za 2,3 %, v zasebnem sektorju pa za 0,8 %. Znižala se je tudi v sektorju država, in sicer za 0,8 %. V primerjavi s povprečno mesečno neto plačo za februar 2014 pa je bila v javnem sektorju nespremenjena, v zasebnem sektorju nižja za 0,6 %, v sektorju država pa višja za 0,9 %.

Povprečno število plačanih ur v februarju 2015 nižje kot v prejšnjem mesecu

S plačo za februar 2015 je bilo plačanih povprečno 157 ur na zaposleno osebo ali 7,3 % manj kot v prejšnjem mesecu. Povprečna bruto plača na uro za februar 2015 je znašala 9,68 EUR. Glede na dejavnost so najnižjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2015 prejele zaposlene osebe v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.003,70 EUR) in v gostinstvu (1.041,68 EUR). Približno še enkrat višjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2015 so prejele zaposlene osebe v naslednjih treh dejavnostih: oskrba z električno energijo, plinom in paro (2.149,76 EUR), finančne in zavarovalniške dejavnosti (2.110,08 EUR) in informacijske in komunikacijske dejavnosti (2.039,74 EUR).

Stanje v posameznih občinah

Povprečna mesečna bruto plača za februar 2015 je bila od slovenskega povprečja višja v 15 občinah. Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za februar 2015 so prejeli zaposleni v občini Cerklje na Gorenjskem (2.508,41 EUR), najnižjo pa zaposleni v občini Kostanjevica na Krki (964,36 EUR).

P

Gospodarska klima aprila 2015 nižja kot prejšnji mesec

Gospodarska klima se je v aprilu 2015 na mesečni ravni v primerjavi z mesecem marcem 2015 znižala za 0,4 odstotne točke. Kljub vsemu je bil kazalnik gospodarske klime, ki je aprila 2015 znašal 5,1 odstotne točke za 9,1 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja, kar kljub vsemu lahko prinaša dobre obete.

Na znižanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni sta najbolj vplivala kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Pozitivno so na mesečno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivali kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke) in kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,4 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil aprila 2015 na letni ravni višji za 10,3 odstotne točke.
Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 4,6 odstotne točke). Sledili so kazalnik zaupanja potrošnikov (za 3,7 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 1,0 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).

Ne glede na stanje v gospodarstvu je vedno dobro vedeti, na koga se lahko zanesete na področju financ. V podjetju Achilles d.o.o. vam zagotavljamo profesionalne storitve izterjave, upravljanja s terjatvami, zavarovanje terjatev, faktoring in odkup zapadlih terjatev. Več na: www.achilles.si.

Število novoustanovljenih družb in izbrisov družb v marcu 2015

Glede na podatke bonitetne hiše i se je število novoustanovljenih družb v marcu 2015 na letni ravni povečalo za 4 odstotke in na mesečni ravni za 13 odstotkov. Ta informacija je sicer obetavna, saj nakazuje potencialni razvoj gospodarstva, vendar podatki po drugi strani kažejo, da se je število izbrisov družb v marcu 2015 na letni ravni povečalo za 16 odstotkov in na mesečni ravni za 15 odstotkov, kar je precejšnje povečanje.

Bodite pozorni, s kom poslujete

Podjetja se v finančnih težavah pogosto znajdejo tudi zato, ker niso dovolj dosledna pri preverjanju svojih poslovnih partnerjev. Še posebej pri večjih poslih je zelo pomembno, da preverite bonitetno oceno poslovnega partnerja, da se pozanimate o morebitnih blokadah računov ter preverite njegovo poslovanje v zadnjih letih.

Mnoga uspešna podjetja se odločajo tudi za zavarovanje terjatev in druge finančne storitve, ki preprečujejo nastanek kreditnih težav in zamud pri plačilih. Glede na vaše potrebe vam v podjetju Achilles d.o.o. pomagamo najti rešitve po meri in vam s profesionalnimi storitvami zagotovimo tudi kakovostno upravljanje terjatev, kadar težave z neplačili že nastanejo.

Število podjetij brez transakcijskih računov v marcu 2015

Glede na to, da je postalo skladno z novelo ZDavP-2F poslovanje brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslovanje z računom, odprtim v tujini, prekršek, za katerega je določena globa, se število podjetij brez transakcijskih računov vztrajno zmanjšuje.

Število družb brez transakcijskih računov se je tako v marcu 2015 zmanjšalo za 29 odstotkov na letni ravni, medtem ko je na mesečni ravni ostalo na isti ravni. Poslovanje s podjetjem brez transakcijskega računa je lahko rizično tudi za vas kot stranko, zato se je tovrstnim poslom najbolje izogniti.

V kolikor se znajdete v težavah zaradi neplačil oziroma potrebujete strokovni nasvet, se lahko obrnete na strokovnjake iz podjetja Achilles d.o.o., kjer vam zagotavljamo kakovostno upravljanje terjatev, izterjavo, zavarovanje terjatev, faktoring in druge storitve, ki poskrbijo za vaš nemoten finančni pretok in varno poslovanje.

 

Število stečajev v mesecu marcu 2015

Stečaj pravne osebe pomeni, da je podjetje nehalo delovati, kar posledično vpliva na poplačilo odprtih terjatev, saj podjetje običajno ni zmožno plačevati obveznosti do svojih strank in upnikov.

V poslovanju s fizičnimi osebami ali samostojnimi podjetniki lahko oviro predstavlja tako imenovan osebni stečaj, pri katerem fizična oseba previsoke dolgove poskuša poplačati s svojim premoženjem ali pa celo doseže njihov odpust.

V marcu 2015 več začetih postopkov stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev

Število začetih stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev se je v marcu 2015 na letni ravni v povprečju povečalo za 24 odstotkov. Na mesečni ravni se je število začetih stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev v povprečju povečalo za 6 odstotkov. Število začetih postopkov prisilnega prenehanja družb se je v marcu 2015 na letni ravni zmanjšalo za 24 odstotkov in na mesečni ravni za 61 odstotkov.

Število ostalih začetih postopkov prenehanja družb se je v marcu 2015 na letni ravni povečalo za 6 odstotkov in na mesečni ravni za 11 odstotkov.

Če se znajdete v situaciji, ko imate pri poslovnem sodelovanju opravka s podjetjem ali fizično osebo v stečaju, je priporočljivo dolgove izterjati s pomočjo strokovnjakov.