Izterjava – prepustite jo strokovni ekipi

Ukvarjanje z dolgovi in dolžniki vodi v začaran krog, saj dragoceni čas in denar izgubljate za različne postopke izterjave, medtem ko vam zmanjkuje časa in energije, da bi se raje posvetili svoji primarni dejavnosti in pridobivanju poslov. Vsemu temu se lahko izognete že z enim klicem – naši strokovnjaki v podjetju Achilles vam z veseljem priskočijo na pomoč.

Izkazalo se je, da je strokovna izterjava mnogo bolj uspešna, kot če se izterjave lotite v lastni režiji. Glede na okoliščine je potrebno namreč dobro oceniti in upoštevati vse dejavnike ter izbrati primeren pristop, ki bo z najnižjimi stroški zagotovil najboljše in najhitrejše rezultate. Na podlagi bogate znanja in izkušenj poskrbimo za brezhibno izvedbo in vam pomagamo tudi z nasveti pri nadaljnjem poslovanju.

Hitro in učinkovito

Vedno se potrudimo, da so vsi potrebni postopki izvedeni v najkrajšem času ter da čim prej poskrbimo, da dobite manjkajoča sredstva povrnjena na vaš račun. Izterjava je primerna tako za manjša in srednja kot tudi večja podjetja, ki se srečujejo s težavami zaradi plačilne nediscipline, zato ne odlašajte s kontaktom!

V juliju 2016 rast cen življenjskih potrebščin na letni ravni 0,2-odstotna

Letna rast cen je bila v letošnjem juliju 0,2-odstotna (v juniju 0,3-odstotna), v enakem obdobju lani pa –0,4-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast je bila –0,4-odstotna (v enakem obdobju lani prav tako –0,4-odstotna).

Storitve so se v enem letu povprečno podražile za 2,5 %, blago pa se je pocenilo za 0,9 %. Pocenile so se vse vrste blaga: trajno blago za 1,5 %, blago dnevne porabe za 0,8 %, poltrajno blago pa za 0,5 %.

K letni inflaciji so največ, vsak za 0,2 odstotne točke, prispevali dražji počitniški paketi (za 6,9 %) in hrana (za 1,3 %), po 0,1 odstotne točke vsak pa še dražje prenočevanje v hotelih (za 14,9 %), električna energija (za 3,4 %), telefonske in internetne storitve (za 2,5 %) ter komunalne in druge storitve (za 1,5 %).

Na mesečni ravni rast cen življenjskih potrebščin –0,9-odstotna

Na znižanje letne rasti cen so najbolj, 0,6 odstotne točke, vplivali cenejši naftni derivati. Tekoča goriva so se pocenila za 11,8 %, goriva in maziva pa za 9,6 %. 0,2 odstotne točke so prispevali cenejši rabljeni osebni avtomobili (za 8,9 %), po 0,1 odstotne točke vsak pa še cenejša daljinska energija (za 8,1 %), plin (za 4,1 %) ter oblačila (za 2,6 %).

Povprečna mesečna plača v prvem polletju 2016 višja v večini dejavnosti

V prvem polletju 2016 so najvišjo povprečno mesečno plačo prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer 1.433,13 EUR neto. V tem obdobju se je povprečna mesečna neto plača v primerjavi s plačo za enako obdobje 2015 zvišala v večini dejavnosti, najizraziteje v dejavnosti javne uprave in obrambe ter v dejavnosti obvezne socialne varnosti (za 4,8 %); znižala se je le v dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,3 %) ter v drugih dejavnostih (za 0,4 %).

Povprečna mesečna plača za junij 2016 nominalno višja, realno pa nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna mesečna plača za junij 2016 je znašala 1.564,49 EUR bruto oziroma 1.018,70 EUR neto. V primerjavi s plačo za maj 2016 je bila nominalno za 0,2 % višja, realno pa za 0,4 % nižja.

V prvem polletju 2016 je zaposlena oseba zaslužila v povprečju 1.570,67 EUR bruto na mesec, tj. nominalno za 1,9 % oziroma realno za 2,4 % več kot v enakem obdobju 2015.

Povprečna mesečna plača višja v obeh sektorjih, javnem in zasebnem

Povprečna mesečna plača za junij 2016 je bila v primerjavi s plačo za maj 2016 v obeh sektorjih višja; v zasebnem sektorju za 0,3 %, v javnem sektorju pa za 0,2 %.

V prvem polletju 2016 zabeležen presežek izvoza in uvoza

Slovenija je v prvih šestih mesecih leta 2016 izvozila za 12.475,2 milijona EUR blaga (ali za 4,5 % več kot v prvem polletju 2015), uvozila pa za 11.819,0 milijona EUR blaga (ali za 1,8 % več kot v prvem polletju 2015). Presežek v blagovni menjavi je v tem obdobju znašal 656,2 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 105,6-odstotna.

Izvoz in uvoz v juniju 2016 višja kot v juniju 2015

Slovenija je v juniju 2016 izvozila za 2.209,5 milijona EUR blaga (ali za 2,7 % več kot v juniju 2015), uvozila pa za 2.034,7 milijona EUR blaga (ali za 2,2 % več kot v juniju 2015). Vrednosti obeh, tako uvoza kot izvoza v juniju 2016, sta bili višji od povprečne vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu (izvoz višji za 10,8 %, uvoz pa za 4,8 %).

Pokritost uvoza z izvozom v juniju 2016 je bila 108,6-odstotna. Presežek v blagovni menjavi s tujino je v omenjenem obdobju znašal 174,8 milijona EUR in je bil najvišji v letošnjem letu. Najpomembnejši trgovinski partnerici Slovenije sta tudi v juniju 2016 bili Nemčija in Italija.

Izvoz v juniju 2016 višji tako v države članice EU kot v države nečlanice v primerjavi z junijem 2015

Slovenija je v juniju 2016 ustvarila večino blagovne menjave z državami članicami EU, in sicer 76,4 % vsega izvoza ter 81,4 % vsega uvoza blaga. V omenjene države je v juniju 2016 izvozila za 1.687,5 milijona EUR blaga (ali za 2,6 % več kot v juniju 2015), od tam pa uvozila za 1.656,9 milijona EUR blaga (ali za 4,1 % več kot v juniju 2015).

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v juniju 2016 izvozila za 522,0 milijona EUR blaga (ali za 3,0 % več kot v juniju 2015), od tam pa uvozila za 377,8 milijona EUR blaga (ali za 5,3 % manj kot v juniju 2015). Povečanje izvoza in zmanjšanje uvoza v države ne-članice EU v juniju 2016 sta največ prispevala k omenjenem pozitivnem saldu blagovne menjave.

 

Odkup zapadlih terjatev – je primeren za vas?

Čakanje na poplačilo odprtih terjatev poslovnežem ne prinaša le sivih las, temveč lahko tudi resno ogrozi poslovanje podjetja, ki je odvisno od nemotenih in zagotovljenih finančnih tokov. Ne srečo v poslovnem svetu nič ni črno-belo, zato tudi v tem primeru obstaja prava rešitev – odkup zapadlih terjatev, ki vas lahko že v nekaj dneh odreši vseh skrbi.

Odkup zapadlih terjatev se uporablja za terjatve, katerih zapadlost običajno ne presega 90 dni. Poteka tako, da po opravljenem poslu vaši stranki izdate račun, ki ga posredujete na vpogled tudi naši strokovni ekipi v podjetju Achilles d.o.o., ki oceni vrednost terjatev ter vam pripravi odkupno dokumentacijo. Že v nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam poplačamo odkupljen račun, kateremu je odšteta le dogovorjena provizija.

Varno in stabilno poslovanje

Odkup zapadlih terjatev vam omogoča, da finančne skrbi predate v roke strokovnjakov, poleg tega pa prihranite tudi ogromno časa, denarja in skrbi, ki ga sicer terja ukvarjanje z neplačniki. Mi strokovno poskrbimo za vaše finance, vi pa se lahko nemoteno in brez skrbi posvečate vašemu tekočemu poslovanju.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 1. četrtletju 2016 za 0,7 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2016 po začasnih podatkih povprečno za 0,7 % višji kot v prvem četrtletju 2015. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2016 glede na prvo četrtletje 2015 plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 0,3 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se zvišali za 2,9 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2016 glede na prvo četrtletje 2015 najizraziteje znižali v drugih dejavnostih (za 9,6 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 7,5 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 17,2 %) in v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 10,7 %).

Upravljanje terjatev prinaša ogromno prednosti

Upravljanje terjatev je ena izmed vse bolj priljubljenih storitev tako med manjšimi kot tudi večjimi podjetji. S storitvijo, ki jo izvaja naša strokovna ekipa strokovnjakov Achilles, si zagotovite natančen pregled nad plačili in dolgovi vaših kupcev, na podlagi izkušenj in poznavanja strokovnega področja pa vam pomagamo tudi izbrati najbolj učinkovite postopke in strategije za poplačilo dolgov.

Nizki stroški – odlični rezultati

Upravljanje terjatev je cenovno ugodna storitev, pri čemer so stroški toliko bolj zanemarljivi glede na to, koliko stroškov prihranite pri izterjavah s pravočasnim odzivanjem in sprejemanjem pravih odločitev. Upravljanje terjatev vam na eleganten način omogoča natančen pregled nad poslovanjem in zagotavlja optimalno poslovanje brez likvidnostnih težav.

Storitev je primerna za vse tipe podjetij in glede na vaše potrebe prilagodimo tudi naš pristop. Vse vaše odprte terjatve skrbno vodimo na enem mestu ter imamo nad njimi popoln pregled, tako da vas o vsem obveščamo pravočasno in vam pomagamo sprejemati bolj optimalne poslovne odločitve.

V juliju 2016 gospodarska klima na mesečni in letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil julija 2016 (5,2 odstotne točke) za 1,0 odstotne točke višji kot junija 2016 (4,2 odstotne točke) in za 8,3 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na dvig tega kazalnika glede na prejšnji mesec so najbolj vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,5 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (vsak za 0,1 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih ni vplival na spremembo kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni.

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil julija 2016 na letni ravni višji za 1,7 odstotne točke.

Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,7 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (vsak za 0,1 odstotne točke).

Faktoring vas lahko odreši skrbi

Faktoring je prava izbira za vse, ki si želite praktično čez noč razrešiti vse finančne skrbi in se enkrat za vselej znebiti ukvarjanja z dolgovi. To finančno orodje oziroma storitev, ki jo nudimo v podjetju Achilles, vam namreč omogoča financiranja obratnih sredstev, za katerega ni potrebno zadolževanje in s katerim si zagotovite približno 80 % sredstev na vašem računu takoj.

Storitev poteka tako, da nam ob začetku sodelovanja posredujete na vpogled račun, ki ga izdate vaši stranki. Naša ekipa skrbno pregleda celotne okoliščine in vam pripravi odkupno dokumentacijo, kjer je opredeljena faktorniška provizija. V nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam poplačamo odkupljen račun. Ko vaša stranka račun poravna, vam nakažemo tudi zadržana sredstva, ki običajno znašajo približno 20 % celotne terjatve.

Finančno ugodna storitev

Faktoring je cenovno ena izmed najugodnejših storitev, še posebej glede na to, koliko časa in skrbi vam prihrani. Faktorniška provizija običajno znaša od 0,9 odstotkov do 2,0 odstotka, določi pa se glede na vrednost posla, boniteto podjetja, plačilni rok in nekatere druge pogoje. Za več informacij so vam z veseljem na voljo naši strokovnjaki, zato ne odlašajte s klicem.

Bonitetna ocena ponuja dober uvid

Bonitetna ocena – ena izmed besednih zvez, ki se v povezavi z uspešnostjo poslovanja podjetij omenja vse bolj pogosto. Je izredno dobrodošel kazalnik, ki omogoča dober vnaprejšnji uvid v potek poslovanja in vam omogoča, da pravočasno zaščitite svoje posle in se na ta način ustrezno zavarujete.

Razred SB1, ki označuje najboljšo bonitetno oceno, pomeni, da ima gospodarska družba, ki jo dobi, najvišjo zmožnost poravnavanja svojih obveznosti, saj je določena glede na finančno-premoženjski položaj in njeno kreditno sposobnost. Po drugi strani najslabša bonitetna ocena – SB10 dosega takšne vrednosti kazalnikov, na podlagi katerih je ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila najvišja.

Poslujte varno

najbolje je, da pri poslovanju vašega podjetja ničesar ne prepuščate naključju, temveč se odločate informirano in premišljeno. Naši strokovnjaki v ekipi Achilles lahko namesto vas redno spremljajo bonitetne ocene vaših poslovnih partnerjev in vam pomagajo reagirati ustrezno, hitro in najbolj optimalno v danem trenutku.