Upravljanje terjatev, ki vas odreši skrbi

Upravljanje terjatev je ena izmed storitev, za katero mnoga podjetja potrjujejo, da je popolnoma spremenila njihovo poslovanje na bolje. Strokovnjaki v podjetju Achilles d.o.o. vam namreč priskočijo na pomoč in pomagajo pri pregledu odprtih terjatev, finančnih kazalnikov vaših poslovnih partnerjev in s pravočasnimi opozorili o morebitnih težavah.

Na ta način vam ni potrebno skrbeti za finance, saj vse potrebno uredimo mi. Poleg tega vam na podlagi znanja in izkušenj svetujemo, kako sprejeti najbolj optimalne odločitve. Z odločitvijo za upravljanje terjatev si zagotovite celoten preplet finančnih storitev na enem mestu.

Modra odločitev

Upravljanje terjatev vam med drugim pomaga, da prihranite ogromno časa, ki ga lahko namenite brezskrbnemu poslovanju. S pomočjo naše strokovne ekipe imate jasen pregled, s kom poslujete in kadar potrebujete pomoč, imate vedno na dosegu roke preverjene in zanesljive informacije. Pridružite se našim zadovoljnim strankam in poslujte še bolj učinkovito.

Izvoz in uvoz od januarja do novembra 2015 višja kot v 2014

Izvoz je bil v novembru 2015 za 4,4 % višji kot v novembru 2014 (znašal je 2.096,1 milijona EUR), uvoz pa je bil za 0,9 % nižji kot v novembru prejšnjega leta (znašal je 2.002,4 milijona EUR), vrednosti obeh pa sta bili višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu (izvoz za 9,7 %, uvoz za 6,4 %).

V blagovni menjavi s tujino je bil v novembru 2015 zabeležen presežek v vrednosti 93,7 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 104,7-odstotna. Slovenija je v novembru 2015 izvozila vrednostno največ proizvodov iz skupine zdravila, uvozila pa največ proizvodov iz skupine osebni avtomobili. V tem mesecu je najintenzivneje trgovala z Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Hrvaško.

Blagovna menjava z državami članicami EU v novembru 2015 večja kot v novembru 2014

Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v novembru 2015 izvozila v države članice EU, je bila za 3,9 % višja kot v novembru 2014. Vrednost blaga, ki ga je uvozila iz omenjenih držav, je bila višja za 4,3 %. Blago, izvoženo v države članice EU v novembru 2015, je bilo vredno 1.625,4 milijona EUR, blago, uvoženo iz teh držav, pa 1.651,7 milijona EUR.

Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v novembru 2015 izvozila v države, ki niso članice EU, je bila za 6,3 % višja kot v novembru 2014. Vrednost blaga, ki ga je uvozila iz omenjenih držav, pa je bila nižja za 19,8 %. V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 470,7 milijona EUR blaga, od tam pa je uvozila za 350,7 milijona EUR blaga.

Izvoz in uvoz od januarja do novembra 2015 višja kot v istem obdobju 2014

Slovenija je od januarja do novembra 2015 izvozila za 22.066,9 milijona EUR blaga (to je za 4,4 % več kot v istem obdobju leta 2014), uvozila pa je za 21.271,8 milijona EUR blaga (ali za 2,2 % več kot v istem obdobju leta 2014). Vrednost izvoza v enajstih mesecih leta 2015 je bila od vrednosti uvoza v tem obdobju višja za 3,7 %, presežek v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 795,1 milijona EUR. Presežek v blagovni menjavi s tujino je bil dosežen v vseh mesecih, razen v februarju, aprilu in avgustu.

V decembru 2015 povečano število novoustanovljenih družb na letni ravni

Število novoustanovljenih družb se je v decembru 2015 na letni ravni povečalo za 5 odstotkov, medtem ko se je na mesečni ravni zmanjšalo za 6 odstotkov. Število izbrisov družb se je v decembru 2015 na letni ravni povečalo za 27 odstotkov, medtem ko se je na mesečni ravni zmanjšalo za 11 odstotkov.

Poslujte maksimalno uspešno

Eden izmed pomembnih elementov na poti do uspeha v poslovnem svetu je tudi sodelovanje s strokovnjaki, ki se spoznajo na področje financ. S premišljenim poslovanjem se lahko namreč učinkovito izognete težavam s plačilno nedisciplino ter reagirate pravočasno. Ena izmed vse bolj priljubljenih storitev je upravljanje terjatev, kjer strokovnjaki podjetja Achilles v vašem imenu poskrbijo prav za vse ter vas pravočasno opozorijo na morebitne težave.

Pri nas na enem mestu dobite širok nabor storitev, primernih za različne okoliščine. Vedno se vam osebno posvetimo in vam pomagamo, da ste kos vsem izzivom.

Bonitetna ocena kot motivator pri poslovanju

Bonitetna ocena je v zadnjih letih vse bolj prepoznaven in cenjen faktor, ki pomaga ustvarjati celostno sliko o poslovanju podjetja. Tega se dobro zavedajo tudi podjetniki in si pogosto prizadevajo ohraniti čim višjo bonitetno oceno svojega podjetja. Bonitetna ocena je razdeljena na 10 razredov in v višji razred kot se podjetje umesti, boljše je, saj pomeni, da podjetje posluje stabilno in je kreditno sposobno.

Bonitetna ocena je tudi eden izmed kazalnikov, ki ga poslovni partnerji uporabljajo kot orodje, s pomočjo katerega lahko zaznajo morebitna nihanja v podjetju ali celo napoved obsežnejših težav.

Kaj vpliva na bonitetno oceno?

Bonitetna ocena je kompleksen kazalnik, ki ga sestavlja več faktorjev. Nanjo vplivajo na primer podatki o blokadah računov, poravnavah, stečajih ipd. Ob tem se je potrebno zavedati, da bonitetna ocena lahko služi le kot pomoč, ne kot absolutni kazalnik, zato bodite pri poslovanju vedno previdni.

V decembru 2015 povečano število začetih postopkov stečajev

V decembru 2015 se je število začetih stečajev nad pravnimi osebami na letni ravni povečalo za 4 odstotke, število začetih osebnih stečajev se je v istem obdobju zmanjšalo za 9 odstotkov. Na mesečni ravni se je število začetih stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev v povprečju povečalo za 19 odstotkov.

Število začetih postopkov prisilnega prenehanja družb se je v decembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 27 odstotkov in na mesečni ravni za 34 odstotkov. Število ostalih začetih postopkov prenehanja družb se je v decembru 2015 na letni ravni povečalo za 14 odstotkov in na mesečni ravni za 32 odstotkov.

Poslujte popolnoma varno

Obstaja mnogo načinov, kako se lahko zavarujete pred tveganji neplačil oziroma kako lahko težave rešujete tudi, če že nastanejo. Priporočamo vam, da pokličete usposobljeno ekipo Achilles, ki vam bodo na podlagi bogatih izkušanje in znanja vedno pomagali najti pravo rešitev.

Odkup zapadlih terjatev – rešitev na dosegu roke

Mnogo podjetij zaradi plačilne nediscipline svojih poslovnih partnerjev še sami zaidejo v finančne težave. Toda ni potrebno, da ste tudi vi eden izmed njih. Na dosegu roke imate namreč storitev, imenovano odkup zapadlih terjatev, ki v najkrajšem možnem času reši vse vaše težave.

V podjetju Achilles d.o.o. vam nudimo hiter in učinkovit odkup zapadlih terjatev, katerih zapadlost ne presega 90 dni. V nekaterih primerih vam lahko omogočimo tudi direkten odkup, če zamuda ni posledica slabega poslovanja, ampak pomanjkanja obratnih sredstev.

Kako poteka odkup zapadlih terjatev?

Ena izmed ključnih prednosti je, da praktično za vse poskrbimo mi. Po izdaji računa vaši stranki ga posredujete na vpogled tudi strokovnjakom v podjetju Achilles d.o.o. Račun pregledamo in vam pripravimo odkupno dokumentacijo, ki jo podpišemo vsi udeleženi. To je vse – že v nekaj dneh vam poplačamo odkupljen račun, zmanjšan zgolj za dogovorjeno provizijo.

V decembru 2015 zmanjšano število blokiranih računov na letni ravni

Število blokiranih transakcijskih računov se je v decembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 39 odstotkov, število zaprtih transakcijskih računov je v istem obdobju ostalo tako rekoč nespremenjeno. Na mesečni ravni se je število blokiranih transakcijskih računov zmanjšalo za 40 odstotkov, medtem ko se je število zaprtih transakcijskih računov v istem obdobju povečalo za 40 odstotkov.

Število deblokiranih transakcijskih računov se je v decembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 27 odstotkov in na mesečni ravni za 16 odstotkov. Število družb brez transakcijskih računov je v decembru 2015 ostalo na isti ravni tako na letnem kot na mesečnem nivoju.

Poslujte varno in premišljeno

V poslovnem svetu je vedno pomembno, da redno spremljate bonitetno oceno in druga kazalnike uspešnosti ter solventnosti vaših poslovnih partnerjev. Kadar niste prepričani, s kom poslujete, se je modro odločiti za zavarovanje terjatev, s katerim preprečite kakršen koli riziko in poslujete brezskrbno.

Ekipa podjetja Achilles d.o.o. vam je z veseljem na voljo z nasveti, strokovno pomočjo in storitvami učinkovitega in premišljenega upravljanja terjatev.

Izterjava dolgov za optimizacijo poslovanja

Izterjava dolgov je zagotovo storitev, ki se ji največ podjetij želi izogniti, dejstvo pa je, da gre za enega izmed najbolj učinkovitih načinov pridobitve terjatev tudi v primeru, ko ste poskusili že vse druge možnosti. Za učinkovito izterjavo je nujno, da se povežete z usposobljeno ekipo, kot smo strokovnjaki v podjetju Achilles d.o.o., ki izterjavo dolgov izpeljemo profesionalno in kar najbolj učinkovito.

Na področju izterjave imamo vrsto let izkušenj in bogate reference. Vedno poskrbimo, da zaščitimo ugled vašega podjetja in naredimo vse, da tudi z vašimi dolžniki najdemo optimalne možnosti poplačila. Največkrat se godi, da tudi po uspešno zaključenem postopku izterjave naše stranke s svojimi dolžniki ohranijo dobro poslovno sodelovanje.

Ne odlašajte z izterjavo

Ukvarjanje z dolgovi lahko povzroči kar nekaj slabe volje, poleg tega pa za ukvarjanje z vašimi dolžniki porabljate dragoceni čas, ki bi ga lahko namenili vašemu tekočemu uspešnemu poslovanju. Ne odlašajte in nas kontaktirajte, da skupaj poiščemo najbolj optimalne rešitve in vam čim prej povrnemo sredstva, ki vam pripadajo.

Gospodarska klima decembra 2015 na letni ravni višja kar za 5,0 %

Kazalnik gospodarske klime je bil decembra 2015 (6,4 odstotne točke) za 0,8 odstotne točke višji kot novembra 2015 (5,6 odstotne točke) in za 10,3 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na zvišanje tega kazalnika sta najbolj vplivala kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,9 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Negativno je na mesečno spremembo tega kazalnika vplival kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih in kazalnik zaupanja v gradbeništvu na spremembo vrednosti tega kazalnika nista vplivala.

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil decembra 2015 na letni ravni višji za 5,0 odstotne točke. Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,5 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,6 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke). Negativno sta na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivala kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).

Faktoring prinaša številne prednosti

Faktoring je storitev, ki postaja med podjetniki vse bolj priljubljena, saj prinaša veliko prednosti. Omogoča vam namreč hitro, enostavno in učinkovito pot, da pridobite sredstva na vaš transakcijski račun in jih lahko uporabite za vaše tekoče poslovanje. Ena izmed prednosti faktoringa je tudi, da pripomore k izboljšanju vaše celostne finančne likvidnosti, saj točno veste, kdaj vam bodo sredstva na voljo in v kolikšni meri.

Faktoring je cenovno zelo ugodna storitev, za katero se običajno obračuna provizija v vrednosti od 0,9 odstotkov do 2,0 odstotka, odvisna pa je od bonitete, vrednosti posla, plačilnega roka in drugih pogojev. Z odločitvijo za storitev vse svoje skrbi prepustite strokovni ekipi podjetja Achilles d.o.o, vam pa ostane dovolj časa in energije, da ju namenjate tekočemu poslovanju.

Hitro do sredstev

Številni podjetniki so spoznali, da pot do pridobitve sredstev ni nujno težka. To dokazuje faktoring, ki vam omogoča, da večinski del sredstev odprtega računa dobite poplačan v roku enega dneva do treh dni po tem, ko s faktorjem sklenete sodelovanje. Izkoristite vse prednosti, ki vam jih ponuja!