Faktoring – prava rešitev za vas

Faktoring je storitev prihodnosti, ki postaja že v zadnjih letih vse bolj priljubljena tako med velikimi kot med srednjimi in manjšimi podjetji. Faktoring vam na enostaven in predvsem hiter način omogoča poplačilo odprtih terjatev ter vam zagotovi nemoten finančni pretok.

Enostavna storitev z velikimi učinki

Pomembno je, da faktoring prepustite zanesljivemu podjetju z izkušnjami, kot je Achilles d.o.o. Mi kot faktor nastopimo v postopku ter poskrbimo za vse potrebno od prvega do zadnjega koraka.

Ob začetku sodelovanja nam na vpogled pošljete račun ali račune, ki jih po opravljeni storitvi izdate vašim strankam., mi pa vam po pregledu vseh pomembnih postavk pripravimo odkupno dokumentacijo ter opredelimo vse pogoje sodelovanja in določimo faktorniško provizijo. Že v nekaj dneh po podpisu sodelovanja dobite poplačan odkupljen račun.

Povprečna mesečna bruto plača za marec 2016 višja

Povprečna mesečna bruto plača za marec 2016 je znašala 1.593,27 EUR; v primerjavi s plačo za februar 2016 je bila nominalno za 1,2 % višja, realno pa za 0,5 %. Povprečna mesečna neto plača za marec 2016 je znašala 1.033,95 EUR in je bila za 1,1 % višja od plače za februar 2016.

V 1. četrtletju 2016 je bila povprečna mesečna bruto plača nominalno za 2,3 %, realno pa za 3,0 % višja od plače za isto obdobje prejšnjega leta.

Povprečna mesečna neto plača za marec 2016 višja v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna mesečna neto plača za marec 2016 je bila v primerjavi s plačo za februar 2016 v zasebnem sektorju višja za 1,4 %, v javnem sektorju pa za 0,9 %; v primerjavi s plačo za marec 2015 je bila v zasebnem sektorju višja za 2,1 %, v javnem pa za 2,6 %.

Povprečna mesečna neto plača za 1. četrtletje 2016 se je glede na 1. četrtletje 2015 v obeh sektorjih zvišala; v zasebnem sektorju za 1,9 %, v javnem pa za 2,4 %.

Povprečna mesečna neto plača najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna mesečna neto plača za marec 2016 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (znašala je 1.502,84 EUR), sledili sta povprečni mesečni neto plači v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.417,32 EUR) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1.356,90 EUR); najnižja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (723,47 EUR). Povprečna mesečna neto plača se je v 1. četrtletju 2016 v primerjavi s 1. četrtletjem 2015 zvišala v večini dejavnosti; izjema so bile dejavnosti promet, skladiščenje in druge dejavnosti; v teh je ostala približno enaka.

Povprečna mesečna neto plača v 1. četrtletju 2016 višja od plače v istem obdobju 2015 v vseh statističnih regijah

Povprečna mesečna neto plača za marec 2016 se je glede na februar 2016 nekoliko znižala le v osrednjeslovenski statistični regiji (za 0,5 %); v vseh drugih se je zvišala, najizraziteje v jugovzhodni Sloveniji (za 5,4 %). V 1. četrtletju 2016 se je povprečna mesečna neto plača glede na isto obdobje prejšnjega leta zvišala v vseh statističnih regijah, najizraziteje v posavski statistični regiji (za 3,1 %).

V prvih treh mesecih leta 2016 izvoz višji in uvoz nižji kot lani

Obseg blagovne menjave v marcu 2016 se je v primerjavi z marcem 2015 zmanjšal: izvoz je bil nižji za 0,3 % (znašal je 2.172,4 milijona EUR), uvoz pa za 0,8 % (znašal je 2.038,6 milijona EUR). Kljub temu je vrednost blagovne menjave v marcu 2016 v primerjavi s povprečjem za leto 2015 na obeh straneh narasla: pri izvozu za 8,8 %, pri uvozu za 5,4 %.

V blagovni menjavi s tujino je bil v marcu 2016 dosežen presežek v vrednosti 133,9 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 106,6-odstotna. V marcu 2016 je Slovenija vrednostno največ trgovala s svojimi glavnimi trgovinskimi partnericami (z Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Hrvaško), presežek pa je ustvarila z višjim izvozom tako v države članice EU tudi kot v druge države (nečlanice) v primerjavi z uvozom iz teh držav.

Blagovna menjava v države članice EU v marcu 2016 nižja kot v marcu 2015

Slovenija je v marcu 2016 večino blagovne menjave ustvarila pri trgovanju z državami članicami EU, in sicer 76,7 % vrednosti vsega izvoza in 79,7 % vrednosti vsega uvoza. Vrednost blaga, izvoženega v države članice EU v marcu 2016, je znašala 1.665,4 milijona EUR (kar je za 1,6 % manj kot v marcu 2015), vrednost uvoza iz teh držav pa je znašala 1.624,2 milijona EUR (kar je za 2,7 % manj kot v marcu 2015).

Vrednost blaga, izvoženega v države, ki niso članice EU, je v marcu 2016 znašala 507,0 milijona EUR (kar je za 4,0 % več kot v marcu 2015), vrednost uvoza iz teh držav pa je znašala 414,4 milijona EUR (kar je za 7,4 % več kot v marcu 2015).

Izvoz v prvem četrtletju leta 2016 višji, uvoz pa nižji kot istem obdobju 2015

Slovenija je v prvem četrtletju leta 2016 izvozila za 6.034,4 milijona EUR blaga (to je za 2,9 % več kot v istem obdobju leta 2015), uvozila pa je za 5.651,5 milijona EUR blaga (to je za 1,1 % manj kot v istem obdobju leta 2015). Presežek v blagovni menjavi s tujino za prve tri mesece leta 2016 je znašal 382,9 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 106,8-odstotna.

Odkup zapadlih terjatev – pametna odločitev

Odkup zapadlih terjatev postaja vse bolj priljubljena odločitev med različnimi tipi podjetij – od velikih korporacij do start-upov. Prinese vam takojšnjo odložitev vseh skrbi, saj vam ni več potrebno čakati na poplačilo odprtih terjatev in se ukvarjati z vašimi naročniki.

Z odločitvijo za storitev dobite od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve poplačane praktično takoj po podpisu pogodbe o sodelovanju. Priporočamo vam, da zaupate kakovostnemu podjetju z dolgoletnimi izkušnjami, kot je Achilles d.o.o., kjer bomo poskrbeli za vse – od prvega do zadnjega koraka.

Kako poteka odkup zapadlih terjatev?

Odkup zapadlih terjatev je za vas kot naročnika preprosta storitev, saj vse skrbi prepustite nam. Po zapadlosti nam v pregled posredujete račune, mi pa vam na podlagi konkretne situacije pripravimo odkupno dokumentacijo, ki jo morate le še podpisati, za vse drugo pa poskrbimo mi.

V marcu 2016 cene na mesečni ravni v povprečju višje za 0,7 %

Cene so se v marcu 2016 na letni ravni ponovno znižale, tokrat za 0,9 % (v prejšnjem mesecu je bila rast cen −0,7-odstotna, v istem obdobju lani −0,3 odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila enaka kot v prejšnjem mesecu, tj. −0,6-odstotna.

V enem letu se je blago v povprečju pocenilo za 1,6 %, storitve pa so se za 0,6 % podražile. Blago dnevne porabe in trajno blago sta se pocenili (za 1,9 % oz. za 1,4 %), poltrajno blago pa se je nekoliko podražilo (za 0,1 %).

K skupnemu padcu cen na letni ravni so največ prispevale nižje cene naftnih derivatov (1,0 odstotne točke); glede na marec 2015 so bila tekoča goriva cenejša za 22,2 %, goriva in maziva pa za 14,6 %. Za 7,3 % nižje cene počitniških paketov so k deflaciji prispevale 0,2 odstotne točke, prav toliko pa tudi cenejši osebni avtomobili (za 3,9 %). Po 0,1 odstotne točke so deflacijo višale še nižje cene daljinske energije (za 9,4 %) ter plina (za 5,2 %).

Na drugi strani so letno deflacijo ublažile za 0,2 odstotne točke dražje telefonske in internetne storitve (za 4,2 %), po 0,1 odstotne točke pa so prispevale še višje cene nastanitvenih storitev (za 6,9 %), obutve (za 5,2 %), sadja (za 3,5 %), elektrike (za 3,4 %) ter komunalnih in drugih storitev (za 1,7 %).

Cene v marcu na mesečni ravni v povprečju višje za 0,7 %

V marcu 2016 so se cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju zvišale za 0,7 %.

Podobno kot v prejšnjih letih so mesečno inflacijo tudi v marcu 2016 najbolj, za 0,6 odstotne točke, zvišale višje cene obleke in obutve. Zaradi končanih popustov in prehoda na novo kolekcijo so se cene oblačil zvišale za 9,7 % in cene obutve za 6,7 %. Po 0,1 odstotne točke so k inflaciji prispevale še dražja športna oprema (za 17,8 %), naftni derivati (tekoča goriva so se podražila za 5,0 %, goriva in maziva za 0,7 %) in hrana (za 0,3 %).

Inflacijo so na drugi strani po 0,1 odstotne točke nižale cene mesa (te so bile nižje za 1,7 %) in vse druge marčne pocenitve.

Zmanjšano število novoustanovljenih družb v aprilu 2016

Število izbrisov družb se je v aprilu 2016 na letni ravni zmanjšalo za 85 odstotkov in na mesečni ravni za 85 odstotkov. Tudi število novoustanovljenih družb se je v aprilu 2016 na letni ravni zmanjšalo za 8 odstotkov in na mesečni ravni za 4 odstotkov.

Pomagajte si premišljeno

Kaj bodo prinesle nestabilne gospodarske okoliščine, ne moremo vedeti, lahko pa v poslovnem svetu vsekakor delujete premišljeno in se odločite za profesionalne storitve upravljanja terjatev in njihovega zavarovanja. Tako boste lahko v vsakem trenutku mirno spali, saj boste vedeli, da nad vami bdi usposobljena ekipa strokovnjakov, ki skrbi za vaše varno in nemoteno poslovanje.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in bogatega znanja smo oblikovali različne storitve po meri naročnikov, ki so namenjene učinkovitemu varovanju finančnih tokov ter vam omogočajo večjo uspešnost pri poslovanju. Prepričajte se sami!

V aprilu 2016 zmanjšano število stečajev na letni ravni

Število začetih stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev se je v aprilu 2016 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 90 odstotkov.

Na mesečni ravni se je število začetih stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev v povprečju zmanjšalo za 90 odstotkov. Število začetih postopkov prisilnega prenehanja družb se je v aprilu 2016 na letni ravni zmanjšalo za 96 odstotkov in na mesečni ravni za 95 odstotkov.

Število ostalih začetih postopkov prenehanja družb se je v aprilu 2016 na letni ravni zmanjšalo za 93 odstotkov in na mesečni ravni za 96 odstotkov.

Upravljanje terjatev – temelj sodobnega poslovanja

Kakovostno upravljanje terjatev je v velikih podjetjih ena izmed funkcij, ki ima osrednjo vlogo, pomena učinkovite preventive pa se zavedajo tudi srednja in manjša podjetja, ki prav tako vse bolj pogosto naročajo upravljanje terjatev pri preverjenih in zanesljivih agencijah, kot je Achilles d.o.o.

Upravljanje terjatev vam na eni strani pomaga optimizirati vaše poslovanje, hkrati pa je to tudi neke vrste naložba, s katero se lahko učinkovito izognete morebitnim finančnim težavam zaradi neplačil in težav z odprtimi dolgovi. Naši strokovnjaki vedno poskrbijo, da vas pravočasno opozorijo in vam svetujejo, katere poslovne odločitve je v danem trenutku najbolje sprejeti, poleg tega pa vam pomagajo tudi, če se težave že pojavijo.

Individualno prilagojene storitve

Pri nas stavimo na oseben pristop, zato celoten paket storitev neposredno prilagodimo vašim potrebam in željam ter vam zagotovimo svetovanje na najvišjem nivoju. Ponosni smo, ko nas naši naročniki pohvalijo ter nam sporočijo, kako so naše storitve pripomogle k njihovemu izboljšanemu poslovanju in poslovni uspešnosti.

Gospodarska klima aprila 2016 na mesečni in letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil aprila 2016 (6,1 odstotne točke) za 2,3 odstotne točke višji kot marca 2016 (3,8 odstotne točke) in za 9,2 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na zvišanje tega kazalnika glede na prejšnji mesec so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,5 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,4 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke). Negativno je na mesečno spremembo vrednosti tega kazalnika vplival kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,5 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil aprila 2016 na letni ravni višji za 1,3 odstotne točke. Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni sta najbolj vplivala kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,5 odstotne točke).

Negativno so na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,0 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,8 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).

Preverjate bonitetno oceno?

Bonitetna ocena je izredno dobrodošel kazalnik, ki se ga vsakemu podjetniku splača spremljati tako za svoje podjetje kot tudi za vse poslovne partnerje, s katerimi sodeluje. Slaba bonitetna ocena nekega podjetja je lahko dobrodošlo in pravočasno opozorilo, da moramo biti pri sklenitvi posla še posebej previdni in se po potrebi tudi dodatno zavarovati.

Razredi bonitetne ocene so določeni glede na kreditno tveganje in tako so lahko podjetja glede na bonitetno oceno razvrščena v 10 bonitetnih razredov – od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena, ki priča o stabilnosti poslovanja podjetja in zelo dobri kreditni sposobnosti.

Zaupajte strokovni ekipi

Strokovnjaki v podjetju Achilles lahko namesto vas kontinuirano spremljajo bonitetno oceno vaših poslovnih partnerjev ter vas pravočasno opozorijo na morebitne težave. Prav tako vam lahko pomagajo tudi z dobrodošlimi nasveti, kako jo izboljšati ter kako poslovati čim bolj brezskrbno. Kontaktirajte nas in zagotovo ne boste obžalovali svoje odločitve.