• Pomanjkanje denarnih sredstev

  Ste startup podjetje, ki mu pomanjkanje denarnih sredstev ovira rast in razvoj?

 • Pridobivanje financiranja

  Vam pridobitev dodatnega financiranja predstavlja izziv in ne veste, kako se ga lotiti?

 • Preprečevanje tveganj neplačil

  Vam tveganje neplačil onemogoča nemoten razvoj idejnega jedra podjetja?

 • Hitra rast

  Ali vam hitra rast povzroča težave pri planiranju denarnega toka? 

Pospešite rast vašega startupa še danes

Startup podjetja predstavljajo pomembno srčiko mladega gospodarstva, ki družbo bogati tako z inovativnimi idejami kot novimi pristopi in visoko fleksibilnostjo. Kljub temu pa se na finančnem področju soočajo z enako zahtevnimi razmerami kot starejša in desetletja utečena podjetja.

Osnova poslovnega zagona startup podjetij so nemalokrat razmeroma nizek proračun ter nezagotovljena in neredna frekvenca prilivov. Kombinacija nestabilnih prihodkov, nujnih rednih  odhodkov ter neizogibnih začetnih vlaganj v opremo, kader in druge vire, pa startupom predstavlja velik izziv za rast in razvoj.

Zagotovljena likvidnost, višji delež obratnih sredstev, močnejša konkurenčnost

Poslovne in razvojne dejavnosti startupov so največkrat odvisne od stalne in zagotovljene likvidnosti. Začetne investicije v razvoj izdelkov ali storitev, na katerih temelji startup, predstavljajo neobhodne odlive, ki se sicer na dolgi rok lahko povrnejo, a obenem lahko ob slabi likvidnosti povzročijo nemalo težav mladim ekipam.

Startupi običajno večino pozornosti namenijo razvoju ideje, niso pa pripravljeni na soočenje s finančnimi grožnjami in tveganji. Neuravnoteženo upravljanje odlivov in prilivov lahko vodi do resnih težav za dejavnosti startupov ter posledično njihovo konkurenčnost in uveljavitev na trgu. Zaradi prestrogih pogojev pa so bančna posojila nerealna možnost za takšna zagonska podjetja.

Faktoring za startupe zagotavlja priliv likvidnih sredstev, ki jih nato lahko namenite za plačevanje obveznosti in dejavnosti ali pa investirate v dodelavo izdelkov in storitev, ki jih podjetje ponuja.

Stalna likvidnost pozitivno vpliva tudi na boljše plačilne pogoje pri dobaviteljih zaradi možnosti hitrih plačil in ugodnih pogojev poslovanja, po drugih strani pa vam omili nujo po hitrih prilivih s strani strank.

Pod črto to pomeni več možnosti za nemoten razvoj startup ideje in vse bolj trdno uveljavitev pri strankah in poslovnih partnerjih. Prednost prvega na trgu namreč nedvomno pomeni tudi učinkovito in pravočasno reševanje finančnih izzivov.

Odobritev že v enem dnevu

Kaj faktoring nudi startupom?

Hitro likvidnost

urejeno v roku 24 ur od potrjene vloge

Kritje tveganja neplačil

tako pri tujih kot domačih kupcih

Poenostavitev administracije

v operativi in računovodstvu

Izboljšanje bilančne strukture

 in bonitetne ocene

Fleksibilnost

pri vodenju posla z vašimi strankami, npr. prek dobaviteljskega financiranja

Upravljanje terjatev

Redno pomoč in spremljanje odprtih izvoznih terjatev