Odkup zapadlih terjatev – za miren spanec

Vas mučijo odprte terjatve, ki ogrožajo poslovanje vašega podjetja? Čas, je, da prekinete začarani krog. Zaupajte strokovnjakom iz podjetja Achilles d.o.o., ki bodo poskrbeli za profesionalen in hiter odkup zapadlih terjatev ter prevzeli vse skrbi v zvezi s pridobivanjem manjkajočih sredstev.

Odkup zapadlih terjatev je ena izmed storitev, ki je primerna za vse tipe podjetij. Njena glavna prednost je ta, da kar od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve na vaš račun prejmete praktično takoj po sklenitvi sodelovanja z našo ekipo. Tako se v trenutku odrešite finančnih težav in noči brez spanca. Preostali del sredstev dobite nakazan po tem, ko kupec terjatev dejansko poravna.

Sredstva na računu brez čakanja in skrbi

Odkup zapadlih terjatev je učinkovit postopek, ki pa se ga je potrebno lotiti profesionalno. Velika prednost so naše bogate izkušnje, saj poskrbimo za ustrezen stik z vašimi dolžniki in ščitimo dobro ime vašega podjetja. O vsakem posameznem primeru se bomo z vami pogovorili in izbrali najbolj optimalen pristop.

Povprečna mesečna bruto plača za februar 2016 za 0,9 % višja od januarske

Povprečna mesečna bruto plača za februar 2016 je znašala 1.574,22 EUR; od povprečne mesečne bruto plače za januar 2016 je bila nominalno in realno višja za 0,9 %. Povprečna mesečna neto plača za februar 2016 je znašala 1.022,32 EUR; v primerjavi s plačo za januar 2016 se je zvišala za 0,6 %.

Povprečna mesečna neto plača za februar 2016 v zasebnem sektorju višja, v javnem sektorju pa nižja kot v januarju 2016

Povprečna mesečna neto plača za februar 2016 je bila v primerjavi s plačo za januar 2016 v zasebnem sektorju višja za 1,8 %, v javnem sektorju pa nižja za 1,1 %; v primerjavi s plačo za februar 2015 je bila v obeh sektorjih višja, in sicer v zasebnem za 3,0 %, v javnem sektorju pa za 2,9 %.

Povprečna mesečna neto plača za februar 2016 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (znašala je 1.390,57 EUR), sledili sta povprečni mesečni neto plači v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.375,51 EUR) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1.296,89 EUR); najnižja pa je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (719,40 EUR)

Izberite faktoring in poslujte nemoteno

Faktoring je zagotovo ena izmed finančnih storitev prihodnosti. V zadnjih letih je postal zelo priljubljen tako med velikimi, kot tudi malimi in srednjimi podjetji, ki za svoje poslovanje potrebujejo neprestani dotok sredstev in se ne želijo ukvarjati s tveganji neplačil.

Faktoring poteka s pomočjo faktorja – to je podjetje Achilles d.o.o., ki poskrbi za celotno izvedbo postopka in vam omogoči takojšnjo pridobitev denarnih sredstev. Večji del sredstev dobite na račun takoj in jih lahko nemoteno uporabite za tekoče poslovanje. Bodite brez skrbi iter poslujte modro in premišljeno!

Faktoring je enostaven

Zaupajte faktoring našim strokovnjakom in poskrbeli bomo prav za vse potrebne korake. Z vaše strani nam po opravljenem poslu, ko vaši stranki izdate račun, samo pošljete kopijo v vednost. Mi vam pripravimo odkupno dokumentacijo in po njenem podpisu vam že v nekaj dneh plačamo odkupljen račun. Končnemu znesku bomo odšteli le dogovorjeno provizijo in zadržana sredstva, ki jih dobite nakazana takoj, ko vaša stranka poravna račun.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 4. četrtletju 2015 za 0,8 % višji

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v četrtem četrtletju 2015 po začasnih podatkih povprečno za 0,8 % višji kot v četrtem četrtletju 2014. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem četrtletju 2015 glede na četrto četrtletje 2014 plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 0,5 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se zvišali za 2,3 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem četrtletju 2015 glede na četrto četrtletje 2014 najizraziteje znižali v drugih dejavnostih (za 5,9 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 4,9 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 11,1 %) in v dejavnosti gostinstvo (za 6,0 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v tretjem četrtletju 2015 za 1,9 % višji kot pred enim letom

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 4. 3. 2016) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v tretjem četrtletju 2015 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v tretjem četrtletju 2014 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le na Portugalskem (za 2,5 %), v Sloveniji (za 0,9 %), na Cipru in v Italiji (v vsaki za 0,4 %) in v Luksemburgu (za 0,3 %); na Nizozemskem so ostali enaki. Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Latviji (za 7,6 %), v Bolgariji in v Romuniji (v vsaki za 7,3 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,9 %. Za Grčijo ni bilo podatka.

Izvoz in uvoz v februarju 2016 višja kot lani

Slovenija je v februarju 2016 izvozila za 2.029,1 milijona EUR blaga, uvozila pa za 1.909,0 milijona EUR blaga. Izvoz in uvoz v februarju 2016 sta bila višja od februarskih izvozov in uvozov v zadnjih letih; izvoz v februarju 2015 je bil presežen za 7,9 %, uvoz pa za 1,6 %. Glede na vrednosti povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu je bila vrednost izvoza višja za 1,7 %, vrednost uvoza pa je bila nižja za 1,2 %.

V blagovni menjavi s tujino je bil v februarju 2016 dosežen presežek v vrednosti 120,1 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 106,3-odstotna. Na presežek v blagovni menjavi sta vplivala večji izvoz v države članice EU, predvsem v največje trgovinske partnerice Slovenije, in manjši uvoz iz držav, ki niso članice EU.

Izvoz v države članice EU in uvoz iz teh držav višja kot v februarju 2015

Slovenija je v februarju 2016 skoraj štiri petine celotne blagovne menjave ustvarila pri trgovanju z državami članicami EU, in sicer 78,4 % vrednosti vsega izvoza blaga in 80,7 % vrednosti vsega uvoza blaga. V te države je v februarju izvozila za 1.590,6 milijona EUR blaga (ali za 8,4 % več kot v februarju 2015), od tam uvozila pa za 1.540,2 milijona EUR blaga (ali za 5,6 % več kot v februarju 2015).

V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 438,5 milijona EUR blaga, od tam uvozila pa za 368,9 milijona EUR blaga. Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v februarju 2016 izvozila v te države, je bila za 6,1 % višja kot v februarju 2015, vrednost blaga, ki ga je v opazovanem mesecu uvozila iz omenjenih držav, pa je bila za 12,2 % nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Izvoz v prvih dveh mesecih leta 2016 višji, uvoz pa nižji kot v istem obdobju leta 2015

Izvoz je bil v prvih dveh mesecih leta 2016 za 4,7 % višji od izvoza v istem obdobju prejšnjega leta (znašal je 3.858,3 milijona EUR), uvoz pa je bil nižji za 1,7 % (znašal je 3.593,7 milijona EUR). Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 264,6 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 107,4-odstotna.

Upravljanje terjatev za vas

Upravljanje terjatev je vse bolj zaželena in priljubljena storitev, ki omogoča veliko preglednost nad poslovanjem, pripomore k sprejemanju boljših poslovnih odločitev in vam zagotovi večjo varnost pri poslovanju. Usposobljeni strokovnjaki podjetje Achilles namreč bdijo nad vašim poslovanjem, spremljajo poslovne odločitve in poteze vaših poslovnih partnerjev, nadzirajo in z različnimi spremljevalnimi storitvami skrbijo za optimalen finančni pretok ter vas pravočasno opozorijo na morebitne težave.

Upravljanje terjatev – hitro in učinkovito

Upravljanje terjatev je za vas kot naročnika čisto enostavna storitev, saj nimate nobenega dodatnega dela – vaši poslovni procesi so poenostavljeni in na ta račun pravzaprav prihranite ogromno časa. Upravljanje terjatev poteka tako, da nam ob začetku sodelovanja posredujete podatke o vaših terjatvah, da dobimo pregled nad vašimi dolžniki in poslovnimi partnerji.

Za vsak posamezen primer določimo najbolj optimalno strategijo povrnitve manjkajočih sredstev na vaš poslovni račun. Ne glede na situacijo in zahtevnost primera poskrbimo za strokovno in učinkovito upravljanje vaših terjatev ter v najkrajšem možnem času poskrbimo za unovčenje vaših terjatev in nemoten finančni pretok.

Bonitetna ocena – jo spremljate?

Bonitetna ocena v zadnjih letih predvsem na račun nestabilnih gospodarskih razmer in velikega porasta neplačil pridobiva na veljavi ter postaja eden izmed nepogrešljivih kazalnikov, ki bi ga morala spremljati vse tako večja kot tudi manjša podjetja. Bonitetna ocena nam namreč učinkovito nakaže, ali poslujemo z zaupanja vrednim podjetjem. Hkrati nas padec lahko pravočasno opomni tudi na mogoče prihajajoče težave.

Bonitetna ocena vključuje 10 bonitetnih razredov, določenih glede na kreditno tveganje, in sicer od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena. Vse več podjetij se zaveda, da bonitetna ocena ustvarja določeno sliko o njihovem podjetju, zato si tudi prizadevajo za njeno izboljšanje, kar lahko posredno pozitivno vpliva na finančni pretok.

Kako se izračuna bonitetna ocena?

Bonitetna ocena je oblikovana na podlagi številnih podatkov. Nanjo vplivajo na primer podatki o blokadah računov, poravnavah, stečajih ipd. Podjetja z dobro bonitetno oceno veljajo kot bolj zaupanja vredna in tudi lažje pridobijo tudi bančna posojila in druge garancije. V vsakem primeru naj bo to le eden izmed kazalnikov poslovanja in dobrodošel pripomoček za ocenjevanje vaših poslovnih partnerjev, ne pa seveda edini kriterij vrednotenja.

Gospodarska klima marca 2016 na mesečni ravni višja, na letni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil marca 2016 (3,6 odstotne točke) za 0,1 odstotne točke višji kot februarja 2016 (3,5 odstotne točke) in za 6,7 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na zvišanje tega kazalnika glede na prejšnji mesec sta najbolj vplivala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,1 odstotne točke). Negativno so na mesečno spremembo vrednosti tega kazalnika vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil marca 2016 na letni ravni nižji za 1,9 odstotne točke.

Na znižanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,8 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,1 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke). Pozitivno sta na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke).

Uspešna in učinkovita izterjava

Vam ob besedi izterjava postane neprijetno? Veliko podjetnikov se temu delu najraje izogne, vendar obstaja nevarnost, da pričnejo neizterjani dolgovi povzročati resnejše težave pri poslovanju. Na srečo je na dosegu roke rešitev – vse vaše skrbi lahko namreč prepustite strokovnjakom v podjetju Achilles, ki poskrbijo za profesionalno izvedbo.

Izterjava je storitev, ki obsega različne postopke, s pomočjo katerih v najkrajšem času pridobite sredstva, ki vam jih dolguje vaš dolžnik. Glede na posamezno situacijo je zelo pomembno, da izberete pravo strategijo ter pravilno pristopite k postopku. Na podlagi večletnih izkušenj in dobrega poznavanja področja vam naša ekipa pomaga pridobiti manjkajoča sredstva kot bi mignil. Hkrati poskrbimo tudi, da z vašo stranko vseeno ohranite optimalno poslovno sodelovanje.

Kako poteka izterjava terjatev?

Izterjava je za vas kot naročnika popolnoma enostaven postopek – v pregled nam le pošljete račun ali račune, ki ga/jih niste mogli uspešno izterjati. Na podlagi dejanske situacije vam svetujemo, katera možnost izterjave je najbolj primerna. Po podpisu medsebojne pogodbe o sodelovanju se lotimo postopka izterjave in v najkrajšem času nakažemo izterjana sredstva na vaš račun.