Entries by admin

Kaj je upravljanje terjatev?

Upravljanje terjatev omogoči podjetju, da ima vse terjatve odprte in v postopku urejanja na enem mestu. V sklop teh storitev tako štejemo unovčevanje terjatev, vodenje knjigovodstva dolžnikov in spremljanje bonitete kupcev. Upravljanje terjatev – sklop storitev in ugodnosti Upravljanje terjatev prinaša za podjetja prednosti v obliki rednih plačil in krajših rokov izpostavljenosti terjatev, obenem pa […]

Kaj je konvertiranje terjatev?

Konvertiranje terjatev predstavlja enega od novejših načinov prodaje zapadlih terjatev, ki se je v zadnjem času izkazal za izredno učinkovitega, saj v njem sodeluje večje število gospodarskih subjektov, ki v sistem prijavljajo svoje obveznosti do dobaviteljev. Konventiranje odprtih terjatev namreč poteka s pomočjo pobota v sklopu Agencije za javno pravne evidence in storitve (AJPES), kamor […]

Kaj je zavarovanje terjatev?

Vsako podjetje, ki ima težave s plačilno nedisciplino svojih strank, se lahko odloči za zavarovanje svojih terjatev – zaradi gospodarske krize je namreč število dolžnikov vse višje, zavoljo neplačevanja pa trpita tako likvidnost kot tudi konkurenčnost njihovih upnikov. Z zavarovanjem terjatev lahko poskrbite, da boste bolj mirno spali, saj bo del vašega premoženja primerno zaščiten. […]

Kako poteka odkup terjatev?

Odkup terjatev je ena od možnih oblik prenosa terjatev, pri kateri se odkupi nominalna vrednost terjatve pred njeno dospelostjo po diskontni vrednosti. V kolikor odkup terjatev prevzame za to usposobljeno podjetje, ki vam ponudi odkup zapadlih in nezapadlih terjatev, vam ni več potrebno skrbeti za izterjavo, saj bo skrb za to prevzela institucija, ki vam […]

Kaj je faktoring?

Kaj je faktoring? Faktoring je finančna storitev, ki se je čedalje bolj poslužujejo tako manjša kot srednje velika podjetja, ki si želijo zagotoviti varno in predvidljivo upravljanje z denarnimi tokovi. Beseda „factor“ namreč pomeni posrednika v podobi podjetja, ki za svoje stranke finančno zavaruje  in upravlja terjatve. Faktoring – za lažje in zanesljivejše upravljanje s […]