Mala in srednje velika podjetja

Za hitro likvidnost, predčasno poplačilo terjatev in boljšo bilančno strukturo