Profesionalen odkup zapadlih terjatev

Profesionalen odkup zapadlih terjatev

 

Zapadle terjatve so pogosto tiste, ki podjetjem onemogočajo pravi razcvet in jim otežujejo poslovanje, zato je odkup zapadlih terjatev prava rešitev za vse, ki se želite enkrat za vselej posloviti od vseh odprtih terjatev vaših dolžnikov.

 

Za odkup zapadlih terjatev lahko poskrbi strokovna ekipa podjetja Achilles d.o.o., ki vam bo na podlagi znanja in bogatih izkušenj z veseljem pomagala. Pregledali bomo vaše zapadle terjatve in vam svetovali, katera rešitev je najbolj optimalna glede na vašo specifično situacijo, obenem pa vas bomo opozorili na vse morebitne ovire pri postopku.

 

Prednosti, ki jih prinaša odkup zapadlih terjatev

 

Odkup zapadlih terjatev je optimalen način, ki vam pomaga, da se izognete insolventnosti in v podjetju ohranjate optimalen finančni pretok. Poleg tega se izognete tudi vsem morebitnim stroškom, ki bi jih lahko sicer imeli z izterjavo. Na enostaven in eleganten način lahko vse skrbi predate usposobljenemu podjetju, ki bo poskrbelo za profesionalno izterjavo.

 

Pozabite na sive lase zaradi ukvarjanja z dolžniki in se raje z vso vnemo posvetite svoji primarni dejavnosti. Za odkup zapadlih terjatev bomo z veseljem in učinkovito poskrbeli strokovnjaki v podjetju Achilles d.o.o.

Izterjava dolgov za boljšo likvidnost

Izterjava dolgov za boljšo likvidnost

 

Kadar ste preizkusili že vse poti, da bi s strani vaših dolžnikov dobili poplačane dolgove, je profesionalna izterjava dolgov ena izmed učinkovitih rešitev. Najbolje je, da delo prepustite strokovnjakom, ki bodo poskrbeli, da bo celoten postopek od prvega do zadnjega koraka opravljen hitro in efektivno.

 

V podjetju Achilles d.o.o. vam ponujamo različne možnosti izterjave in poskrbimo za vse podrobnosti. Prav tako smo vam vedno na voljo z nasveti in strokovno pomočjo pri vseh administrativnih in drugih postopkih.

 

Možnosti, ki jih ponuja izvršba

 

Izterjava dolgov z izvršbo je primerna takrat, kadar imate opravka z nezainteresiranim dolžnikom, ki odprtih terjatev ne plača brez kakšnega očitnega razloga, torej ga ne navaja in/ali trenutno nima dovolj likvidnega premoženja, ima pa obete, da bo premoženje dobil ali ima premoženje v nelikvidni obliki.

 

S pridobitvijo sklepa o izvršbi namreč pridobimo:

  • pravico do posega na dolžnikovo nelikvidno premoženje (terjatve, nepremičnine, vrednostni papirji, …) in
  • podaljšamo zastaranje terjatve na 10 let (v tem času marsikateri dolžnik, predvsem fizične osebe ali gospodarske družbe, pri katerih še obstaja možnost, da bodo zaživele, ponovno pridobi premoženje, ki ga mora potem prenesti na vas).

 

V primeru izvršbe je kot dodatna opcija na voljo tudi grožnja s kazensko ovadbo poslovne goljufije, ki je primerna v primeru, da dolžnik prenaša poslovanje na drugo družbo zaradi zadolženosti prve družbe. Ta način dolžnika velikokrat prisili v poplačilo terjatev in vam zagotovi, da prejmete hitro poplačilo dolgov.

 

Ena izmed prednosti postopka je tudi nizka cena uvedbe postopka, poleg tega pa si ob sodelovanju z nami zagotovite profesionalno vodenje postopka ter vso pomoč in nasvete, ki jih potrebujete.

Faktoring – vrste in delitev

Faktoring – vrste in delitev

 

Faktoring v zadnjem času izbira vedno več podjetij, ki si želijo zagotoviti hitro poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila. Faktoring je namreč učinkovita in finančno ugodna storitev, ki podjetjem pomaga pri vzpostavljanju dobrega finančnega pretoka in zagotavlja bolj učinkovito upravljanje s terjatvami.

 

Faktoring glede na tip dolžnikov delimo na faktoring z regresno pravico in faktoring brez regresne pravice, med njima pa je najbolje izbirati glede na vsako posamezno situacijo, ko se pretehtajo vse prednosti in slabosti posamezne izbire.

 

Faktoring z regresno pravico se uporablja, kadar ima odstopnik več kupcev s slabšo bonitetno oceno. Faktoring brez regresne pravice, je po drugi strani bolj primeren tedaj, kadar dolžnik do datuma zapadlosti terjatve ne poravna svojih obveznosti. Plačilo v tem primeru namesto dolžnika poravna faktor, ki znesek nato terja od dolžnika.

 

Naj za vaše dolgove poskrbijo strokovnjaki

 

Izterjava dolgov je že sicer področje, kjer vsak izbran pristop igra izjemno pomembno vlogo, zato je najbolje, da celoten postopek zaupate strokovnjakom. V podjetju Achilles d.o.o. smo zagotovo pravi naslov, saj vam na enem mestu zagotovimo tako pomoč kot učinkovite storitve za poplačilo dolgov.