Faktoring

Za takojšne brezskrbno in učinkovito poslovanje

Faktoring

Faktoring je finančno orodje, ki omogoča takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila in podjetjem zagotavlja odpravljanje tveganj v finančnem poslovanju, učinkovitejše upravljanje s terjatvami in izboljšanje finančne likvidnosti.

Kako poteka faktoring?

Faktoring je eden izmed vse bolj priljubljenih načinov financiranja obratnih sredstev, za katerega ni potrebno zadolževanje in s katerim si zagotovite približno 80 % sredstev na vašem računu takoj, preostanek, zmanjšan za dogovorjeno faktorniško provizijo, pa po plačilu odprte terjatve s strani vaše stranke.

1. Po opravljeni storitvi vaši stranki izdate račun, ki ga posredujete na vpogled tudi faktorju, torej strokovnjakom v podjetju Achilles d.o.o.

2. Z vami se pogovorimo glede faktorniške provizije in vam pripravimo odkupno dokumentacijo, ki jo podpišemo vsi udeleženi.

3. V nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam poplačamo odkupljen račun, zmanjšan za provizijo in zadržana sredstva, ter vam omogočimo nemoteno finančno poslovanje.

4. Ko vaša stranka račun poravna, vam nakažemo tudi zadržana sredstva, ki običajno znašajo približno 20 % celotne terjatve.

1. Po opravljenem poslu vaši stranki izdate račun.
2. Izdan račun nam posredujete v pregled.
3. Račun pregledamo in vam pripravimo odkupno dokumentacijo
4. Dokumentacijo podpišejo vsi udeleženi
5. Poplačamo odkupljen račun zmanjšan za provizijo in zadržana sredstva
6. Vaša stranka poravna račun
7. Nakažemo vam zadržana sredstva

5 razlogov ZA faktoring

  • Takojšnje poplačilo glavnine odprtih terjatev brez čakanja – po podpisu odkupne dokumentacije vam približno 80 % sredstev na račun nakažemo v roku enega dneva do treh dni, tako da lahko nemoteno poslujete in si zagotovite dobro likvidnost.
  • Ugodna storitev, ki se splača – faktoring je cenovno zelo ugodna storitev, saj provizija običajno znaša od 0,9 odstotkov do 2,0 odstotka. Provizija se določi glede na vrednost posla, boniteto podjetja, plačilni rok in nekatere druge pogoje.
  • Ohranjanje dobre bonitetne ocene – faktoring vam lahko učinkovito pomaga pri ohranjanju ali zviševanju bonitetne ocene, s čimer ohranjate dober ugled in zaupanje vaših poslovnih partnerjev v vaše poslovanje.
  • Brezskrbno poslovanje brez likvidnostnih težav – faktoring vam zagotavlja nemoten finančni pretok in pripomore k vaši likvidnosti, poleg tega pa profesionalni faktor tudi redno spremlja plačilne navade in poslovanje kupcev ter vam posreduje dragocene informacije.
  • Zanesljivo in premišljeno upravljanje s terjatvami – faktoring zaradi ugodnih pogojev in učinkovitosti tudi po mnenju strokovnjakov zamenjuje klasične oblike financiranja, poleg tega pa vam omogoča sodelovanje s strokovnjaki, ki poskrbijo za varno in učinkovito upravljanje terjatev.

Za koga je faktoring prava izbira?

Faktoring je primeren za podjetja vseh velikosti, ki si želijo izboljšati likvidnost ter učinkovito upravljati s financami. Manjša in srednje velika podjetja se za faktoring običajno odločijo predvsem zato, ker si lahko na enostaven način zagotovijo stalno financiranje in glavnino sredstev na svoj račun prejmejo praktično takoj. Za večja podjetja je faktoring zanimiv tudi zato, ker jim pomaga pri izboljševanju bonitetne ocene in povečevanju konkurenčnosti.

Glede na tip dolžnikov faktoring delimo na:

Faktoring brez regresne pravice, kjer faktor pred financiranjem zavaruje terjatve odstopnika in v kolikor dolžnik do datuma zapadlosti terjatve ne poravna svojih obveznosti, plačilo namesto dolžnika poravna faktor.
Faktoring z regresno pravico, se uporablja zlasti v primerih, ko ima odstopnik več kupcev s slabšo bonitetno oceno, pri čemer odstopnik terjatev jamči za izplačilo nastalih obveznosti do faktorja.

imate vprašanje?
Kontaktirajte nas in prepustite finančne skrbi nam!