Število podjetij brez transakcijskih računov v avgustu 2015

Skladno z novelo ZdavP-2F glede poslovanja brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti se število družb brez transakcijskih računov še naprej zmanjšuje. V avgustu 2015 se je na letni ravni zmanjšalo za 10 odstotkov in na mesečni ravni za 4 odstotke.

Pomembno je, da pri poslovanju izbirate sodelovanje z zaupanja vrednimi podjetji, ki imajo ustrezno urejeno poslovanje in niso vpisana med dolžnike, podjetja z blokiranimi računi, nesolventna podjetja ipd.

Pred poslovnimi tveganji se lahko tudi preventivno zavarujete s storitvami, kot je zavarovanje terjatev, ali pa izkoristite vse prednosti, ki vam jih ponuja profesionalno upravljanje terjatev, kot ga nudimo pri podjetju Achilles d.o.o.

Število stečajev v avgustu 2015

Stečajni postopki so v zadnjih letih doleteli precejšnje število poslovnih subjektov, kar je neke vrste odraz stanja gospodarstva. Podjetniki morajo biti zato pri poslovanju toliko bolj previdni, s kom sklepajo posle, da se tudi sami ne znajdejo v finančnih težavah.

V avgustu 2015 zmanjšano število stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev na letni ravni

Število začetih stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev se je v avgustu 2015 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 84 odstotkov. Na mesečni ravni se je število začetih stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev v povprečju zmanjšalo za 86 odstotkov. Število začetih postopkov prisilnega prenehanja družb se je v avgustu 2015 na letni ravni zmanjšalo za 98 odstotkov in na mesečni ravni za 98 odstotkov.

Število ostalih začetih postopkov prenehanja družb se je v avgustu 2015 na letni ravni zmanjšalo za 62 odstotkov in na mesečni ravni za 77 odstotkov.

Višja gospodarska klima v avgustu 2015 na letni in mesečni ravni

Kazalnik gospodarske klime je bil avgusta 2015 (6,9 odstotne točke) za 3,4 odstotne točke višji kot julija 2015 (3,5 odstotne točke) in za 10,9 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na zvišanje tega kazalnika so najbolj vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,5 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih na spremembo vrednosti tega kazalnika ni vplival.

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil avgusta 2015 na letni ravni višji za 8,5 odstotne točke. Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 3,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,7 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,4 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke). Negativno je na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplival kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).

Število blokiranih računov v avgustu 2015

Pri poslovanju bodite vedno previdni, da natančno preverite, s kom sklepate posel. Eden izmed opozorilnih znakov je lahko blokiran račun, ki nakazuje, da se je podjetje znašlo v finančnih težavah.

V avgustu 2015 zmanjšano število zaprtih in blokiranih računov na letni ravni

Število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov se je v avgustu 2015 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 80,5 odstotkov. Na mesečni ravni se je število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov v povprečju zmanjšalo za 80 odstotkov.

Število deblokiranih transakcijskih računov se je v avgustu 2015 na letni ravni zmanjšalo za 81 odstotkov in na mesečni ravni za 79 odstotkov.

Zavarovanje terjatev za miren spanec

Poslovni svet je vedno nepredvidljiv, zato se je za miren spanec dobro odločiti za storitve, kot je zavarovanje terjatev, pri katerem vse rizike prepustite strokovnjakom. V primeru težav z neplačili si namreč zagotovite nemoten finančni pretok in poslovanje, zaradi česar lahko poslujete mirno in brezskrbno.

Zavarovanje terjatev je storitev, ki jo lahko opravite brez vednosti vašega kupca in si na ta način zagotovite maksimalno diskretnost. Šza zavarovanje terjatev tako kupec izve le v primeru, da ne poravna svojih obveznosti.

Cenovno ugodna storitev

Zavarovanje terjatev je zelo ugodna storitev, saj je strošek minimalen glede na to, koliko težav vam prihrani. Zavarovanje terjatev vam omogoča do 80 % plačila tudi v primeru, če dolžnik postane nesolventen.

Odločite se za odkup zapadlih terjatev

Odkup zapadlih terjatev je ena izmed vse bolj priljubljenih finančnih storitev, pri kateri dobite od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve praktično takoj po podpisu pogodbe o sodelovanju. V času plačilne nediscipline je tovrstna odločitev prava izbira tako za manjša kot tudi za večja podjetja, saj zagotovi nemoten finančni pretok brez čakanja na povrnitev dolgov.

Odkup zapadlih terjatev je storitev, ki od vas ne zahteva veliko časa, saj vse svoje skrbi prepustite našim strokovnjakom. Po zapadlosti nam v pregled posredujete račune, ki jih pregledamo ter na podlagi konkretne situacije in dolžnika pripravimo odkupno dokumentacijo. Z vaše strani jo le še podpišete, mi pa poskrbimo za vse ostalo.

V nekaj dneh nakažemo znesek odkupljenega računa, zmanjšan za dogovorjeno provizijo, vi pa lahko takoj nemoteno pričnete uporabljati sredstva za nadaljnje poslovanje.

Zamuda plačil podjetij v Sloveniji v juliju 2015

Zamuda plačil je tegoba, s katero se podjetja prej ali slej srečajo, zato je zelo pomembno, da veste, s kom poslujete, ter da svoj finančni tok tudi ustrezno zavarujete. Bonitetna hiša iz svoje baze več kot 24 milijonov plačil na mesečni ravni ugotavlja, kakšna je povprečna zamuda pri plačanih računih, ki v juliju 2015 znaša 20 dni.

Delež zamujenih računov se je na letni ravni povečal

Delež zamujenih računov se je v juliju 2015 na letni ravni povečal iz 37 na 42 odstotkov, medtem ko se je na mesečni ravni zmanjšal za 2 odstotni točki.

Delež računov s 5 ali manj dnevno zamudo plačil se je v juliju 2015 na letni ravni povečal za 8 odstotnih točk, medtem ko se je na mesečni ravni zmanjšal iz 49 na 43 odstotkov. Delež računov s 6 do 15 dnevno zamudo plačil se je v juliju 2015 na letni ravni zmanjšal iz 30 na 28 odstotkov, medtem ko se je na mesečni ravni povečal za 4 odstotne točke.

Izterjava za miren spanec

Izterjava dolgov je postopek, ki se mu večina najraje izogne, vendar na ta način lahko ostanejo brez plačila, kar lahko ogrozi poslovanje podjetja. Profesionalna izterjava je postopek, ki ga je najbolje prepustiti strokovnjakom, saj poskrbijo tako za plačilo kot tudi za ohranitev dobrega ugleda vašega podjetja.

Kako poteka izterjava?

Izterjava je za vas kot naročnika preprost postopek, saj nam zgolj pošljete v pregled račun ali račune, ki jih s pomočjo izvensodnih postopkov ni bilo mogoče uspešno izterjati. Vse ostalo uredi naša strokovna ekipa. Po pregledu podatkov o vašem dolžniku vam svetujemo, katera možnost izterjave bi bila v dani situaciji najbolj primerna ter vam pripravimo izračun stroškov izbranega postopka izterjave.

Po podpisu pogodbe o sodelovanju pričnemo z uradnim postopkom izterjave in vas sproti obveščamo o poteku. Največkrat se zgodi, da so dolgovi praktično takoj, ko zadevo prepustite strokovno usposobljenemu podjetju, ki izbere pravi pristop, poplačani. Tako se lahko nemoteno posvečate vašemu nadaljnjemu poslovanju in ne skrbite zaradi odprtih terjatev.

Povprečna mesečna plača za junij 2015

Povprečna mesečna bruto plača za junij 2015 se je v primerjavi z majem 2015 zvišala, in sicer nominalno za 0,7 %, realno pa za 0,8 %, in je tako znašala 1.539,82 EUR. Povprečna mesečna neto plača za junij 2015 je znašala 1.003,74 EUR. V primerjavi s povprečno mesečno neto plačo za maj 2015 se je nominalno zvišala za 0,6 %, realno pa za 0,7 %.

V prvih šestih mesecih leta 2015 je zaposlena oseba zaslužila v povprečju 1.536,12 EUR bruto na mesec ali 0,5 % nominalno oziroma 1,0 % realno več kot v enakem obdobju leta 2014. Povprečna mesečna neto plača je v prvi polovici leta 2015 znašala 1.001,38 EUR; od povprečne mesečne neto plače v enakem obdobju leta 2014 je bila višja nominalno za 0,2 %, realno pa za 0,7 %.

Povprečna mesečna bruto plača se je v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani v javnem sektorju zvišala za 1,2 %, v zasebnem sektorju za 0,3 %, v sektorju država pa se je zvišala za 0,8 %.

Najvišje plače v prvi polovici leta 2015 v osrednjeslovenski statistični regiji

Povprečna mesečna neto plača je v prvi polovici leta 2015 v osrednjeslovenski statistični regiji znašala 1.088,48 EUR, kar je za 8,7 % več od slovenskega povprečja in v jugovzhodni Sloveniji 1.008,10 EUR, kar je za 0,67 % več od slovenskega povprečja. V ostalih statističnih regijah so zaposlene osebe v povprečju zaslužile manj od slovenskega povprečja. Najbližje slovenskemu povprečju se je gibala povprečna mesečna neto plača v gorenjski statistični regiji, kjer je znašala 1.000,74 EUR. Sledile so povprečne mesečne neto plače v obalno-kraški (983,78 EUR), goriški (972,03 EUR) in koroški statistični regiji (937,86 EUR).