Odkup zapadlih terjatev je lahko rešilna bilka

Vse več je podjetij in podjetnikov, ki se na mesečni bazi soočajo s plačilno nedisciplino in čakanjem na poplačilo dolgov, kar lahko resno ogrozi stabilnost poslovanja, poleg tega pa pobere ogromno časa in denarja. Namesto, da se obremenjujete s skrbmi in ukvarjanjem z dolžniki, to nalogo prepustite raje naši izkušeni ekipi Achilles.

Nudimo vam kakovostno storitev, imenovano odkup zapadlih terjatev, s pomočjo katere boste vsa manjkajoča sredstva na vaš poslovni račun prejeli praktično čez noč, vse rizike pa boste prepustili nam. Storitev se običajno uporablja za terjatve, katerih zapadlost ne presega 90 dni, vendar se lahko glede na specifične okoliščine pogovorimo tudi o drugih rešitvah.

Poskrbite, da boste plačilo res prejeli

Sodeč po raziskavah in izkušnjah iz prakse se je izkazalo, da se možnost uspešne izterjave dolga bistveno zmanjšuje glede na to, koliko časa preteče od zapadlosti računa, zato je pomembno, da ukrepate čim prej. Odkup zapadlih terjatev vam omogoča, da se tveganjem neplačil učinkovito izognete ter si zagotovite nemoten finančni pretok za tekoče poslovanje.

V lasnkem letu manj blokad podjetij kot v predhodnem

Decembra lani je bilo blokiranih 7.858 subjektov, kar je za 11,7 odstotka manj kot v enakem obdobju predhodnega leta, ko je bilo blokiranih 8.898 subjektov.

V letu 2016 je bilo na mesec v povprečju blokiranih 8.838 gospodarskih subjektov, kar je v primerjavi z letom poprej za 19,3 odstotka manj, saj jih je bilo v letu 2015 v povprečju blokiranih 10.546. Lani smo največ blokad beležili maja (9.682), najmanj pa decembra (7.858).

Blokada podjetja pomeni, da določena obveznost bremeni transakcijski račun (TRR) ter na tem računu ni zadostnega razpoložljivega stanja. Med blokirana podjetja so všteta vsa podjetja, ki so v tekočem mesecu na odprtih TRR-jih beležila blokado najmanj 1 dan.

Izbrisi podjetij konec leta nižji kot v predhodnem letu

Decembra 2016 se je v Sloveniji izbrisalo 786 gospodarskih subjektov, kar je za 67 odstotkov manj kot v enakem obdobju predhodnega leta. V primerjavi z novembrom 2016 pa se jih je izbrisalo za 26,5 odstotka manj.

Lani se je v Sloveniji izbrisalo 11.289 gospodarskih subjektov, kar je za 14,8 odstotka manj kot v letu 2015. Povprečno se je na mesec izbrisalo 941 gospodarskih subjektov – najmanj v juliju (603) in največ v februarju (1.458).

Poslujte modro

Pomembno je, da se vedno ustrezno prepričate, s kom poslujete. Z različnimi finančnimi rešitvemi vam z veseljem priskočimo na pomoč strokovnjaki v podjetju Achilles, ki na enem mestu ponujamo vse, kar potrebujete za nemoteno in uspešno poslovanje.

Izterjava – hiter in učinkovit postopek

Izterjava ni le izhod v sili, ampak prava izbira za vse podjetnike, ki ne želijo izgubljati dragocenega časa z ukvarjanjem z dolgovi, temveč si želijo hitro in ugodno zagotoviti nemoten finančni pretok. Najbolj priporočljivo je, da celoten postopek zaupate strokovni ekipi Achilles, kjer bomo naredili vse, da bomo vaš denar izterjali čim prej ter na najbolj optimalen način.

Izterjava za vse

Izterjava je primerna za vsak tip podjetja, ne glede na velikost, poleg tega pa prinaša številne prednosti. V praksi se je namreč izkazalo, da je strokovna izterjava veliko bolj uspešna, kot kadar se izterjave dolgov lotite sami, pri čemer vam lahko neprimerna izbira pristopa naredi celo dodatno škodo in skrha vaše odnose s stranko – dolžnikom.

Pri nas imamo z izterjavo dolgoletne izkušnje in natančno poznamo vse možnosti in sredstva, ki so na voljo, zato vam lahko zagotovimo najboljše rezultate. Vedno se potrudimo, da z vašim dolžnikom sodelujemo na korekten način ter tako ohranimo dobre odnose ter na vašo željo tudi nadaljnje poslovno sodelovanje, kar je pogosto dragocena naložba. Preizkusite nas, ne bo vam žal!

Konec leta manj novoustanovljenih podjetij

V decembru 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 1.276 gospodarskih subjektov, kar je za 7,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, ko se jih ustanovilo 1.381. V letu 2016 se je v Sloveniji ustanovilo 19.901 gospodarskih subjektov, kar je za 2,2 odstotka manj kot v letu poprej.

Povprečno se jih je na mesec ustanovilo 1.658; najmanj avgusta (1.205), največ pa januarja (2.154).

Število novoustanovljenih podjetij zajemagospodarske družbe, samostojne podjetnike in ostale pravne oblike, v katerih seizvaja gospodarska dejavnost.

Upravljanje terjatev danes za boljši jutri

V poslovnem svetu je sprejemanje premišljenih in modrih poslovnih odločitev tisto, ki lahko že kratkoročno, še posebej pa na dolgi rok prinese velike spremembe. Pomembno je, da imate dovolj znanja, izkušenj in seveda tudi pravih informacij, da se lahko odločate pravilno. Velikokrat pa se zgodi, da poleg vseh dnevnih obveznosti zmanjka časa ravno za to.

Na srečo obstaja celostna rešitev, kot jo nudimo v podjetju Achilles. Gre za upravljanje terjatev, ki vam omogoča hitro in učinkovito unovčevanje odprtih terjatev, poleg tega pa obsega tudi vrsto spremljajočih aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanju vašega poslovanja (na primer preventivno zavarovanje terjatev, spremljanje bonitete kupcev in kontinuirano spremljanje financ).

Enostavna odločitev

Upravljanje terjatev je primerno za vse podjetnike ki želite poslovati čim bolj optimalno ter sprejemati premišljene poslovne odločitve. Naši strokovnjaki bodo poskrbeli, da se bodo vse vaše odprte terjatve vodile na enem mestu, tako da boste imeli nad vsemi pomembnimi informacijami enostaven pregled in se boste v vsakem trenutku odločali informirano ter utemeljeno.

Letna rast cen v januarju 2017 1,3-odstotna

V januarju 2017 smo imeli na letni ravni 1,3-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta −0,5-odstotno), povprečna 12-mesečna rast je bila 0,1-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta −0,5-odstotna).

Blago se je v enem letu podražilo za 1,3 %, storitve pa za 1,2 %. Od blaga se je blago dnevne porabe podražilo za 2,7 %, trajno in poltrajno blago pa sta se pocenili za 1,5 oz. 1,3 %.

V največji meri, za 0,8 odstotne točke, so letno inflacijo zvišali dražji naftni derivati; cene tekočih goriv so bile višje za 25,9 %, dizelskega goriva za 17,6 % in bencina za 10,8 %. 0,2 odstotne točke je k inflaciji prispevala za 27,3 % dražja sveža zelenjava (razen krompirja), po 0,1 odstotne točke pa še višje cene svežega sadja (za 4,9 %), mobilne telefonije (za 3,8 %) ter drugih storitev, d. n. (za 10,9 %).

Na drugi strani so letno inflacijo za 0,2 odstotne točke znižale nižje cene rabljenih avtomobilov (za 9,3 %), po 0,1 odstotne točke pa še cenejši toplotna energija (12,3 %), oblačila (za 3,0 %) in počitniški paketi (za 2,7 %).

Plače zaposlenih za 4. četrtletje 2016 višje od plač za prejšnje četrtletje

Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, za 4. četrtletje 2016 je znašala 919,21 EUR (neto pa 645,74 EUR); od povprečne mesečne bruto plače za prejšnje četrtletje je bila nominalno višja za 1,1 %, realno pa za 0,7 % (od neto plače je bila nominalno višja za 0,8 %, realno pa za 0,4 %).

Povprečna mesečna plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, za leto 2016 je v bruto znesku znašala 911,06 EUR, v neto znesku pa 641,20 EUR. Od plače za leto 2015 je bila nekoliko višja (v bruto znesku za 0,1 %, v neto znesku pa za 0,5 %).

Najvišjo povprečno mesečno plačo med zaposlenimi pri registriranih fizičnih osebah za 4. četrtletje 2016 prejeli zaposleni v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo

Povprečna mesečna neto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, za 4. četrtletje 2016 se je v primerjavi s plačo za 3. četrtletje 2016 najbolj zvišala v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 5,5 %).

Povprečna mesečna neto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, za leto 2016 se je v primerjavi s plačo za leto 2015 najbolj zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 4,2 %), najbolj znižala pa se je v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih ter v dejavnosti rudarstvo (v vsaki za 2,5 %).

Najvišjo povprečno mesečno plačo med zaposlenimi pri registriranih fizičnih osebah za 4. četrtletje 2016 so prejele osebe, ki so delale v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo, in sicer v neto znesku 853,93 EUR.

Zavarovanje terjatev je premišljena odločitev

Zavarovanje terjatev je odločitev, ki jo v sodobnem času izbira vse več tako večjih podjetij kot tudi manjših poslovnežev in start-upov, ki jim je nemoten pritok financ še toliko bolj pomemben za tekoče poslovanje. Storitev je še posebej primerna za kratkoročne terjatve, dodatna prednost pa je, da se lahko zanjo odločite brez vednosti kupca.

Izberite izvajalca z izkušnjami

V podjetju Achilles d.o.o. imamo mnogo izkušenj tako na področju izterjave kot tudi pri zagotavljanju kakovostnega zavarovanja terjatev. Glede na specifične okoliščine in vašega poslovnega partnerja vam bomo ponudili kar najbolj konkurenčne pogoje zavarovanja ter poskrbeli za vse potrebne postopke.

Zavarovanje terjatev poteka tako, da nam po izdanem računu vašim strankam le-tega posredujete na vpogled. Vašega kupca preverimo in vam posredujemo kar najbolj konkurenčno ponudbo za zavarovanje terjatev. Po medsebojnem podpisu pogodbe zavarujemo vaše terjatve ter vam posredujemo poroštveno izjavo za poplačilo terjatev v primeru neplačila s strani vašega poslovnega partnerja.

Gospodarska klima februarja 2017 višja na mesečni in letni ravni

Kazalnik gospodarske klime je bil februarja 2017 (10,5 odstotne točke) za 0,4 odstotne točke višji kot januarja 2017 (10,1 odstotne točke) in za 12,9 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na dvig tega kazalnika na mesečni ravni je najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke). Poleg tega so na mesečno spremembo pozitivno vplivali tudi kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,4 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke). Negativno je na mesečno spremembo vplival kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,1 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil februarja 2017 za 7,0 odstotne točke višji kot februarja 2016.

Na izboljšanje tega kazalnika na letni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,3 odstotne točke), med potrošniki (za 2,2 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 1,6 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 1,2 odstotne točke). Negativno pa je na spremembo vrednosti na letni ravni vplival kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke).