Odkup zapadlih terjatev za brezskrbno poslovanje

Odkup zapadlih terjatev vam lahko hitro in enostavno odnese vse skrbi glede ukvarjanja z odprtimi terjatvami in dolgovi. Omogoča vam namreč, da povsem enostavno prejmete kar od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve na vaš poslovni račun praktično takoj po podpisu pogodbe o sodelovanju.

Ne izgubljajte časa z ukvarjanjem s finančnimi težavami, temveč se odločite za pomol strokovnjakov v podjetju Achilles. Pomagali vam bomo vzpostaviti optimalen finančni pretok brez čakanja na povrnitev dolgov.

Odkup zapadlih terjatev je enostaven

Storitev od vas ne zahteva veliko časa, saj vse svoje skrbi prepustite našim strokovnjakom. Po zapadlosti nam v pregled posredujete račune, na podlagi katerih za vas pripravimo odkupno dokumentacijo, ki jo le še podpišete, mi pa poskrbimo za vse ostalo. V nekaj dneh prejmete praktično celoten znesek odkupljenega računa, ki mu je odšteta le dogovorjena provizija. Tako imate nemudoma na dosegu roke sredstva, ki jih lahko nemoteno pričnete uporabljati za nadaljnje poslovanje.

Upravljanje terjatev za boljši nadzor

Upravljanje terjatev se izkaže kot posebej dragoceno, kadar nastopijo težave s plačili poslovnih partnerjev ter predvsem kot preventiva, da do težav sploh ne prihaja. Upravljanje terjatev obsega širok preplet strokovnih storitev, ki poskrbijo za varno in stabilno poslovanje ter nemoten finančni pretok tako malih podjetij kot tudi večjih sistemov.

Naša strokovna ekipa v podjetju Achilles ima vrsto let izkušenj, zato upravljanje terjatev izvajamo profesionalno in na najvišjem nivoju. Poskrbimo za pravočasno obveščanje o vseh spremembah, vas opozorimo na morebitne nevarnosti in aktivno pripomoremo k vaši poslovni uspešnosti.

Za dober nadzor nad poslovanjem

Upravljanje terjatev vam prihrani mnogo časa in vam pomaga sprejemati pravilne poslovne odločitve, saj vam omogoča enostaven pregled nad vsemi odprtimi terjatvami ter aktualnim poslovanjem vaših poslovnih partnerjev. Vedno vam svetujemo in pomagamo sprejemati optimalne odločitve glede na dano situacijo ter poskrbimo, da se izognete morebitnim neplačilom. Poslujte popolnoma brez skrbi in dovolite, da vam strokovnjaki v vsakem trenutku krijemo hrbet!

Izvoz v januarju 2016 višji, uvoz pa nižji kot lani

Blagovna menjava v januarju je v primerjavi z drugimi meseci v letu običajno med skromnejšimi. Vrednost izvoza je bila v januarju 2016 za 7,5 % nižja od vrednosti povprečnega mesečnega izvoza v preteklem letu, vrednost uvoza pa je bila nižja za 12,8 %. Izvoz je bil v januarju 2016 za 2,3 % višji kot v januarju 2015 (znašal je 1.845,7 milijona EUR), uvoz pa je bil za 5,2 % nižji kot v januarju 2015 (znašal je 1.685,9 milijona EUR).

Presežek v blagovni menjavi s tujino je znašal 159,8 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 109,5-odstotna. V januarju 2016 je Slovenija izvozila največ proizvodov iz skupine osebni avtomobili, uvozila pa največ proizvodov iz skupine olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov.

Vrednost izvoza v države članice EU višja, vrednost uvoza iz teh držav pa nižja

Slovenija je v januarju 2016 štiri petine celotne blagovne menjave ustvarila pri trgovanju z državami članicami EU, in sicer 79,3 % vsega izvoza blaga in 79,5 % vsega uvoza blaga.

Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v januarju 2016 izvozila v države, ki so članice EU, je bila za 1,0 % višja kot v januarju 2015. Vrednost blaga, ki ga je uvozila iz omenjenih držav, je bila nižja za 5,4 %. Blago, izvoženo v države članice EU v januarju 2016, je bilo vredno 1.463,2 milijona EUR, blago, uvoženo iz držav članic EU, pa je bilo vredno 1.340,5 milijona EUR.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 382,5 milijona EUR blaga, od tam pa je uvozila za 345,4 milijona EUR blaga. Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v januarju 2016 izvozila v te države, je bila za 7,7 % višja kot v januarju 2015. Vrednost blaga, ki ga je uvozila iz omenjenih držav, pa je bila nižja za 4,5 %.

Odločite se za faktoring

Izberite faktoring – eno izmed finančnih storitev, ki je v zadnjih letih v velikem vzponu zaradi vseh prednosti, ki jih prinaša. Faktoring namreč omogoča poplačilo zapadlih terjatev v kratkem času s pomočjo podjetja, kot je Achilles d.o.o., torej tako imenovanega faktorja. Naša ekipa poskrbi za celoten postopek in vam omogoči, da na vaš račun v najkrajšem času prejmete večino denarnih sredstev.

Faktoring poteka izjemno hitro, saj imate lahko sredstva na vašem računu že v nekaj dneh. Storitev je izjemno primerna za majhna in srednje velika podjetja, ki za svoje poslovanje potrebujejo nemoten finančni pretok.

Pridobite denar brez čakanja

Faktoring poteka tako, da po opravljenem poslu vaši stranki izdate račun, ki ga pošljete tudi podjetju Achilles. Mi vam pripravimo odkupno dokumentacijo in po podpisu že v nekaj dneh dobite račun z naše strani poplačan, zmanjšan le za faktorniško provizijo in zadržana sredstva. Preostanek dobite nakazan takoj, ko vaša stranka račun poravna.

Stroški dela za opravljeno delovno uro v 4. četrtletju 2015 za 0,8 % višji

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v četrtem četrtletju 2015 po začasnih podatkih povprečno za 0,8 % višji kot v četrtem četrtletju 2014. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem četrtletju 2015 glede na četrto četrtletje 2014 plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 0,5 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se zvišali za 2,3 %.

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem četrtletju 2015 glede na četrto četrtletje 2014 najizraziteje znižali v drugih dejavnostih (za 5,9 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 4,9 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 11,1 %) in v dejavnosti gostinstvo (za 6,0 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v tretjem četrtletju 2015 za 1,9 % višji kot pred enim letom

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 4. 3. 2016) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v tretjem četrtletju 2015 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v tretjem četrtletju 2014 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le na Portugalskem (za 2,5 %), v Sloveniji (za 0,9 %), na Cipru in v Italiji (v vsaki za 0,4 %) in v Luksemburgu (za 0,3 %); na Nizozemskem so ostali enaki. Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Latviji (za 7,6 %), v Bolgariji in v Romuniji (v vsaki za 7,3 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,9 %. Za Grčijo ni bilo podatka.

Bonitetna ocena – veste, kakšno imajo vaši poslovni partnerji?

Želite biti mirni glede tega, s kom poslujete? Eno izmed možnosti preverjanja stabilnosti poslovanja vaših poslovnih partnerjev vam omogoča bonitetna ocena. Bonitetna ocena je namreč eden izmed pomembnih kazalnikov, ki odraža sliko o poslovanju izbranega podjetja. Podjetja so lahko glede na bonitetno oceno razvrščena v 10 bonitetnih razredov. Najboljša bonitetna ocena je SB1, najnižja pa SB10, pri čemer so razredi določeni glede na kreditno tveganje.

Bonitetna ocena za mirno poslovanje

Bonitetna ocena je ena tistih, ki jo podjetja in podjetniki vse bolj cenijo in si tudi prizadevajo, da odraža čim boljšo sliko podjetja. Dobra bonitetna ocena namreč priča o stabilnem poslovanju podjetja in pripomore k sklepanju novih poslov ter zaupanju poslovnih partnerjev.

Najbolje je, da vam pri rednem preverjanju bonitetnih ocen priskoči na pomoč uigrana ekipa podjetja Achilles d.o.o, ki vam lahko na mesečni ravni pošilja vse potrebne podatke oziroma vas pravočasno opozori na morebitne odstope pri vsakem izmed vaših poslovnih partnerjev. Na ta način ste pravočasno obveščeni o vsem in posledično poslujete varneje in bolj premišljeno.

Gospodarska klima februarja 2016 na mesečni in letni ravni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil februarja 2016 (3,5 odstotne točke) za 0,4 odstotne točke nižji kot januarja 2016 (3,9 odstotne točke) in za 6,7 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja.

Na znižanje tega kazalnika glede na prejšnji mesec sta najbolj vplivala kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,7 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke). Pozitivno sta na mesečno spremembo vrednosti tega kazalnika vplivala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na spremembo vrednosti kazalnika gospodarske klime ni vplival.

Gospodarska klima na letni ravni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil februarja 2016 na letni ravni nižji za 0,8 odstotne točke.

Na znižanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,6 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (vsak za 0,3 odstotne točke). Pozitivno sta na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (vsak za 0,2 odstotne točke).

Izterjava, za katero poskrbijo strokovnjaki

Izterjava je storitev, ki jo je zelo modro prepustiti strokovni ekipi, saj boste tako dosegli dokazano boljše rezultate. Izterjava obsega različne postopke, katerih cilj je v najkrajšem času od dolžnika pridobiti sredstva, ki vam jih dolguje.

Strokovna ekipa Achilles d.o.o. vam z veseljem pomaga hitro in učinkovito pridobiti poplačilo za vaše že opravljene storitve. Na področju izterjave imamo vrsto let izkušenj in poznamo vse najbolj učinkovite metode in postopke, poleg tega pa poskrbimo tudi, da z vašo stranko kljub vsemu ohranite dobro poslovno sodelovanje.

Potek izterjave

Za začetek postopka izterjave nam v pregled pošljete račun ali račune, ki ga/jih s pomočjo izvensodnih postopkov ni bilo mogoče uspešno izterjati. Na podlagi okoliščin vam svetujemo, katera možnost izterjave bi bila v dani situaciji najbolj primerna. Po podpisu medsebojne pogodbe o sodelovanju se lotimo postopka izterjave in v najkrajšem času poskrbimo, da imate sredstva na vašem računu.