Število blokiranih računov v septembru 2015

Pri poslovanju je vedno zelo pomembno, da veste s kom poslujete. To pomeni, da dobro poznate boniteto vaše stranke in ste prepričani, da ima dovolj sredstev za uspešno plačilop naročenega. Tako se zavarujete pred tveganji neplačil in skrbite za nemoteno poslovanje.

V septembru 2015 zmanjšano število zaprtih in blokiranih računov na letni ravni

Število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov se je v septembru 2015 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 12,5 odstotkov.

Število deblokiranih transakcijskih računov se je v septembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 29 odstotkov. Število družb brez transakcijskih računov je v septembru 2015 na letni ravni ostalo tako rekoč nespremenjeno.

Bonitetna ocena – dejavnik, ki ga je vredno upoštevati

Bonitetna ocena je kazalnik, ki ga pri poslovanju uporablja in upošteva vse več podjetij. Gre namreč za enega izmed dejavnikov, na podlagi katerega lahko presojamo o uspešnosti poslovanja posameznega podjetja.

Podjetja so lahko glede na bonitetno oceno razvrščena v 10 bonitetnih razredov, določenih glede na kreditno tveganje. Lestvice so razdeljene od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena, ki nakazuje, da je s podjetjem varno poslovati in da nima kreditnih težav.

Bonitetna ocena vse bolj cenjena

Bonitetna ocena prinaša tudi svojevrstno motivacijo, da si podjetja prizadevajo urediti svoje poslovanje in pridobiti sloves zaupanja vrednega poslovnega partnerja. Poleg tega lahko podjetja z višjo bonitetno oceno tudi lažje pridobijo bančna posojila in druge garancije.

V septembru 2015 manj izbrisov in novoustanovljenih družb

Po podatkih Bonitetne hiše i se je število izbrisov družb v septembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 4 odstotke, medtem ko se je število novoustanovljenih družb v istem obdobju na letni ravni zmanjšalo za 19 odstotkov.

Število izbrisov družb se je v septembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 4 odstotke, medtem ko se je na mesečni ravni povečalo za 1084 odstotkov. Število novoustanovljenih družb se je v septembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 19 odstotkov, medtem ko se je na mesečni ravni povečalo za 37 odstotkov.

Poslujte varno in brezskrbno

Odločite se za varno in premišljeno poslovanje ter prepustite skrbi strokovni ekipi Achilles d.o.o., kjer na enem mestu poskrbimo za celostno upravljanje terjatev, zavarovanje terjatev in izvedbo postopkov izterjave.

Faktoring za brezskrbno in uspešno poslovanje

Faktoring z razlogom postaja vse bolj priljubljena storitev, saj omogoča hitro in enostavno poplačilo odprtih terjatev. Faktoring je prava izbtia za vse tipe podjetij – od manjših do velikih. Zanj se pogosto odločajo tudi hitrorastoča podjetja, ki si na ta način zagotovijo nemoten finančni pretok.

Kako poteka faktoring?

Najbolje je, da faktoring prepustite zaupanja vrednemu in zanesljivo uspešnemu podjetju, kot je Achilles d.o.o. Za začetek sodelovanja nam na vpogled pošljete račun ali račune, ki jih po opravljeni storitvi izdate vašim strankam. Po pregledu vam pripravimo odkupno dokumentacijo ter opredelimo vse pogoje sodelovanja in določimo faktorniško provizijo.

Že v nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam poplačamo odkupljen račun, zmanjšan za provizijo in zadržana sredstva. Takoj, ko vaša stranka račun poravna, vam nakažemo tudi zadržana sredstva.

Je odkup zapadlih terjatev za vas prava odločitev?

Odkup zapadlih terjatev je storitev, za katero so se že številna podjetja prepričala, da se jo splača izbrati. Ob nestabilnih gospodarskih razmerah se vse pogosteje dogaja, da se podjetja zaradi plačilne nediscipline svojih strank znajdejo v težavah. Odkup zapadlih terjatev tako ponuja rešitev, s katero od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve prejmete praktično takoj po podpisu pogodbe o sodelovanju s podjetjem Achilles d.o.o.

Kako poteka odkup zapadlih terjatev?

Potek sodelovanja je preprost, saj praktično za vse potrebno poskrbimo mi. Po opravljenem poslu vaši stranki izdate račun, ki ga posredujete na vpogled tudi našim strokovnjakom. Po pregledu vam pripravimo odkupno dokumentacijo, ki jo podpišemo vsi udeleženi. V nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam že poplačamo odkupljen račun, ki je zmanjšan le za dogovorjeno provizijo.

Odkup zapadlih terjatev je storitev, ki se nedvomno splača, saj si z njo na eni strani zagotovite nemoten finančni tok, poleg tega pa tudi miren spanec, saj se vam ni več potrebno ukvarjati z dolgovi.

Število stečajev v septembru 2015

Stečajni postopki so ob zaostrenih gospodarskih razmerah bolj množični, kar potrjujejo tudi statistični podatki. Pri poslovanju zato bodite toliko bolj previdni in spremljajte poslovanje svojih strank ter se vedno prepričajte, s kom poslujte.

Na mesečni ravni povečano število začetih postopkov stečajev nad pravnimi osebami in osebnih stečajev

Število začetih stečajev nad pravnimi osebami se je v septembru 2015 na letni ravni povečalo za 52 odstotkov, število začetih osebnih stečajev se je v istem obdobju zmanjšalo za 18 odstotkov. Število začetih postopkov prisilnega prenehanja družb se je v septembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 5 odstotkov.

Število ostalih začetih postopkov prenehanja družb se je v septembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 23 odstotkov.

Izterjava dolgov

Izterjava dolgov je postopek, ki ga mnogi podjetniki smatrajo za zahtevnega in pogosto ne poznajo vseh sredstev, ki so jim na voljo. Tako pogosto ostanejo brez zasluženega plačila kljub opravljeni storitvi, kar lahko resno ogrozi poslovanje podjetja.

Priporočamo vam, da svoje skrbi zaupate strokovnjakom v podjetju Achilles, ki bodo poskrbeli za povrnitev vaših odprtih terjatev, pomembno je, da je celoten postopek izterjave izpeljan na visokem nivoju ter ne ogrozi vašega nadaljnjega sodelovanja s stranko.

Izterjava, katero prevzamejo strokovnjaki

Izterjava je za vas kot naročnika preprost postopek, saj vse potrebno za vas uredi naša strokovna ekipa. Vse, kar morate storiti, je, da nam pošljete v pregled račun ali račune, ki jih s pomočjo izvensodnih postopkov ni bilo mogoče uspešno izterjati.

Po pregledu podatkov o vašem dolžniku vam svetujemo, katera možnost izterjave bi bila v dani situaciji najbolj primerna ter vam pripravimo izračun stroškov izbranega postopka izterjave. Po podpisu pogodbe o sodelovanju pričnemo z uradnim postopkom izterjave, vi pa se lahko nemoteno posvečate vašemu nadaljnjemu poslovanju, saj bodo sredstva v najkrajšem možnem času na vašem računu.

Število podjetij brez transakcijskih računov v septembru 2015

Skladno z novelo ZdavP-2F glede poslovanja brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti se število družb brez transakcijskih računov iz meseca v mesec zmanjšuje.

Število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov se je v septembru 2015 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 12,5 odstotkov.

Število deblokiranih transakcijskih računov se je v septembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 29 odstotkov. Število družb brez transakcijskih računov je v septembru 2015 na letni ravni ostalo tako rekoč nespremenjeno.

Pri vsakem poslovnem odnosu je pomembno, da veste, s kom poslujete in da svoje naročnike tudi ustrezno spremljate. S pomočjo Achilles d.o.o. Se lahko tudi učinkovito zavarujete pred poslovnimi tveganji ter izkoristite prednosti, ki vam jih ponuja profesionalno upravljanje terjatev.

Indeks stroškov dela za 2. četrtletje

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2015 po začasnih podatkih povprečno za 2,0 % višji kot v drugem četrtletju 2014. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v drugem četrtletju 2015 glede na drugo četrtletje 2014 plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 1,9 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se zvišali za 2,3 %.

Letno zvišanje stroškov dela največje v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v drugem četrtletju 2015 glede na drugo četrtletje 2014 najizraziteje znižali v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 7,6 %) in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 6,9 %), najizraziteje zvišali pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 8,5 %) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 6,8 %).

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 3. 9. 2015) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v prvem četrtletju 2015 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena) višji kot v prvem četrtletju 2014 v skoraj vseh državah članicah EU; nižji so bili le na Cipru (za 2,0 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Latviji (za 7,2 %), v Bolgariji (za 6,9 %) in v Romuniji (za 6,7 %). V EU-28 in v Sloveniji so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,3 %. Za Grčijo in Hrvaško ni bilo podatka.

Število izbrisov družb v avgustu 2015

Glede na podatke Bonitetne hiše i se je število izbrisov družb v avgustu 2015 na letni ravni zmanjšalo za 73 odstotkov in na mesečni ravni za 88 odstotkov. Število novoustanovljenih družb se je po drugi strani v avgustu 2015 na letni ravni prav tako zmanjšalo za 7 odstotkov in na mesečni ravni za 26 odstotkov.

Za optimalno poslovanje

Ne glede na trenutno stanje gospodarstva je v poslovnem svetu vedno pomembno, da skrbno preverjate, s kom poslujete. Prav tako vam je na voljo vam je široka paleta finančnih instrumentov, ki vam pomagajo pridobiti morebitna sredstva, ki vam jih poslovni partnerji ostanejo dolžni, oziroma vam pomagajo preprečiti, da do težav sploh pride.

V podjetju Achilles d.o.o. vam zagotavljamo učinkovito upravljanje s terjatvami, zavarovanje terjatev in druge storitve, ki pripomorejo k vaši finančni stabilnosti in varnosti.