V oktobru 2016 smo zabeležili inflacijo na mesečni in letni ravni

Cene življenjskih potrebščin so se v oktobru 2016 na letni ravni v povprečju zvišale za 0,6 % (v oktobru 2015 so se znižale za 0,8 %). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila –0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,4-odstotna).

V enem letu so se storitve v povprečju podražile za 1,6 %, blago pa za 0,2 %. Cene poltrajnega blaga in blaga dnevne porabe so bile višje za 1,1 oz. 0,5 %, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 2,4 %.

Največ, 0,4 odstotne točke, so k letni inflaciji prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 2,1 %); znotraj te skupine so izstopale podražitve sadja (za 10,1 %), brezalkoholnih pijač (za 3,0 %) ter rib (za 2,3 %). V letu dni so se opazneje podražili tudi gostinske in nastanitvene storitve (za 2,4 %), obleka in obutev (za 1,8 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 1,6 %) in k letni rasti cen prispevali vsak po 0,1 odstotne točke.

Na drugi strani pa so letno inflacijo blažile nižje cene iz skupine stanovanje (njihov prispevek je bil 0,2 odstotne točke) ter iz skupine prevoz (za 0,1 odstotne točke). V prvi skupini so se najbolj pocenili daljinska energija (za 10,3 %) in tekoča goriva (za 7,9 %), v drugi pa rabljeni osebni avtomobili (za 8,0 %).

Na mesečno inflacijo najbolj vplivale višje cene obleke in obutve

V oktobru 2016 so se cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale v povprečju za 0,5 %.

Zaradi še vedno opaznega vpliva menjave kolekcije po trgovinah so se zvišale cene v skupini obleka in obutev. Obutev se je podražila za 11,9 %, obleka za 10,0 %, kar je k mesečni inflaciji prispevalo 0,7 odstotne točke. 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače; v povprečju so se v tej skupini najbolj podražili sadje (za 2,9 %) ter gazirane in negazirane pijače (za 1,5 %).

Na drugi stani so mesečno rast cen za 0,2 odstotne točke znižali cenejši počitniški paketi (za 6,8 %), 0,1 odstotne točke pa še cenejši osebni avtomobili (za 1,8 %).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja