Stroški dela v 1. četrtletju 2016 za 0,7 % višji kot lani

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2016 po začasnih podatkih povprečno za 0,7 % višji kot v prvem četrtletju 2015. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2016 glede na prvo četrtletje 2015 plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 0,3 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se zvišali za 2,9 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2016 glede na prvo četrtletje 2015 najizraziteje znižali v drugih dejavnostih (za 9,6 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 7,5 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 17,2 %) in v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 10,7 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v četrtem četrtletju 2015 za 1,9 % višji kot pred enim letom

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 2. 6. 2016) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v četrtem četrtletju 2015 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v četrtem četrtletju 2014 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le na Cipru (za 0,8 %), v Italiji (za 0,7 %) in na Nizozemskem (za 0,5 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 10,7 %), v Latviji (za 7,6 %) in v Češki republiki (za 6,8 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,9 %; v Sloveniji so bili višji za 0,9 %. Za Grčijo ni bilo podatka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja