Izvoz in uvoz od januarja do novembra 2015 višja kot v 2014

Izvoz je bil v novembru 2015 za 4,4 % višji kot v novembru 2014 (znašal je 2.096,1 milijona EUR), uvoz pa je bil za 0,9 % nižji kot v novembru prejšnjega leta (znašal je 2.002,4 milijona EUR), vrednosti obeh pa sta bili višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu (izvoz za 9,7 %, uvoz za 6,4 %).

V blagovni menjavi s tujino je bil v novembru 2015 zabeležen presežek v vrednosti 93,7 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 104,7-odstotna. Slovenija je v novembru 2015 izvozila vrednostno največ proizvodov iz skupine zdravila, uvozila pa največ proizvodov iz skupine osebni avtomobili. V tem mesecu je najintenzivneje trgovala z Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Hrvaško.

Blagovna menjava z državami članicami EU v novembru 2015 večja kot v novembru 2014

Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v novembru 2015 izvozila v države članice EU, je bila za 3,9 % višja kot v novembru 2014. Vrednost blaga, ki ga je uvozila iz omenjenih držav, je bila višja za 4,3 %. Blago, izvoženo v države članice EU v novembru 2015, je bilo vredno 1.625,4 milijona EUR, blago, uvoženo iz teh držav, pa 1.651,7 milijona EUR.

Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v novembru 2015 izvozila v države, ki niso članice EU, je bila za 6,3 % višja kot v novembru 2014. Vrednost blaga, ki ga je uvozila iz omenjenih držav, pa je bila nižja za 19,8 %. V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 470,7 milijona EUR blaga, od tam pa je uvozila za 350,7 milijona EUR blaga.

Izvoz in uvoz od januarja do novembra 2015 višja kot v istem obdobju 2014

Slovenija je od januarja do novembra 2015 izvozila za 22.066,9 milijona EUR blaga (to je za 4,4 % več kot v istem obdobju leta 2014), uvozila pa je za 21.271,8 milijona EUR blaga (ali za 2,2 % več kot v istem obdobju leta 2014). Vrednost izvoza v enajstih mesecih leta 2015 je bila od vrednosti uvoza v tem obdobju višja za 3,7 %, presežek v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 795,1 milijona EUR. Presežek v blagovni menjavi s tujino je bil dosežen v vseh mesecih, razen v februarju, aprilu in avgustu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja