Indeks stroškov dela v 3. četrtletju 2015 nižji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2015 po začasnih podatkih povprečno za 1,7 % nižji kot v tretjem četrtletju 2014. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v tretjem četrtletju 2015 glede na tretje četrtletje 2014 plače za dejansko opravljeno delovno uro znižale za 1,8 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se znižali za 1,3 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v tretjem četrtletju 2015 glede na tretje četrtletje 2014 najizraziteje znižali v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 7,0 %) in v dejavnosti promet in skladiščenje (za 5,9 %), najizraziteje zvišali pa v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 9,9 %) in v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 5,1 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v drugem četrtletju 2015 za 1,9 % višji kot pred enim letom

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 4. 12. 2015) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v drugem četrtletju 2015 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena) višji kot v drugem četrtletju 2014 v skoraj vseh državah članicah EU; nižji so bili le v Grčiji (za 1,3 %), na Cipru (za 1,1 %) in v Italiji (za 0,2 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 7,9 %), v Latviji (za 7,7 %) in v Bolgariji (za 6,9 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,9 %; v Sloveniji so bili višji za 2,1 %. Za Hrvaško ni bilo podatka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja