V letu 2016 inflacija (0,5 %), v decembru 2016 deflacija (–0,5 %)

V letu 2016 smo imeli na letni ravni 0,5-odstotno inflacijo. Povprečna letna inflacija pa je bila negativna (–0,1-odstotna). V letu 2015 sta bili obe, letna in povprečna letna inflacija, negativni, –0,5-odstotni.

Storitve so se v enem letu podražile, in sicer za 1,6 %. Cene blaga pa so v primerjavi z decembrom 2015 v povprečju ostale nespremenjene. Poltrajno blago se je pocenilo za 2,2 %, trajno blago se je pocenilo za 1,8 %, blago dnevne porabe pa se je podražilo za 0,9 %.

V letu 2016 so k letni inflaciji največ, 0,3 odstotne točke, prispevale višje cene hrane (najizraziteje se je podražila zelenjava, in sicer za 8,7 %), po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene telefonskih in internetnih storitev (te so bile dražje za 3,2 %), pogonska goriva (dražja so bila za 1,8 %) ter izdelki in storitve iz skupine raznovrstno blago in storitve (ti so bili dražji za 1,6 %).

Na drugi strani so v letu 2016 letno rast cen zniževale nižje cene v skupinah oblačila in osebni avtomobili (vsaka po 0,2 odstotne točke), in daljinska energija (po 0,1 odstotne točke). V enem letu so se oblačila pocenila za 4,1 %, osebni avtomobili za 3,4 % in daljinska energija za 8,4 %.

Cene v decembru 2016 na mesečni ravni nižje za 0,5 %

Na mesečni ravni, tj. v primerjavi s prejšnjim mesecem, so bile cene v decembru 2016 nižje za 0,5 %. K temu so 0,5 odstotne točke prispevale nižje cene oblek in obutve. Oblačila so se pocenila za 6,8 %, obutev pa za 3,9 %. Po 0,1 odstotne točke pa so prispevale še nižje cene naftnih derivatov (tekoča goriva so se pocenila za 2,1 %, pogonska pa za 1,1 %) ter proizvodi iz skupine rekreacija in kultura (cenejši so bili za 0,7 %).

Deflacijo so na drugi strani za 0,1 odstotne točke blažile višje cene zelenjave (dražja je bila za 7,6 %) ter vse preostale decembrske podražitve.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja