Prispevki

Bonitetna ocena – podatek, ki ga je modro poznati

Dobra obveščenost in predvidevanje morebitnih sprememb v poslovnem svetu sta dva zelo pomembna dejavnika, ki lahko bistveno vplivata na uspešnost ter sprejemanje premišljenih odločitev, v sodobnem času obstaja kar nekaj orodij, ki lahko k temo pripomorejo, in eno od njih je tudi bonitetna ocena.

Bonitetna ocena je kazalnik, ki med drugim govori o uspešnosti in predvsem kreditni sposobnosti nekega podjetja. Je eden izmed tistih kriterijev, ki se vam ga zagotovo splača spremljati, saj lahko na podlagi tega veliko izveste o vaših poslovnih partnerjih in po potrebi še pravočasno reagirate na morebitne težave.

Kako jo opredelimo?

Bonitetne ocene podjetij se med sabo razlikujejo tako, da so razdeljene v 10 bonitetnih razredov – od SB1 do SB10. SB1 najboljša bonitetna ocena, sledijo pa ostale vse do najslabše, SB10, ki napoveduje potencialne težave. V vsakem primeru bodite pri poslovanju vedno previdni in izbirajte poslovne partnerje premišljeno ter se pravočasno zavarujte pred tveganji neplačil.

Bonitetna ocena – jo želite izboljšati?

Bonitetna ocena postaja vse bolj pomemben in spoštovan kriterij, zato si mnoga podjetja vse bolj intenzivno prizadevajo ohranjati dobro bonitetno oceno, ali pa se po morebitnem padcu in težavah nazaj pobrati. Bonitetna ocena namreč posredno ustvarja celostno sliko o vašem podjetju in zagotovo si želite, da je že prvi vtis osupljiv.

Kaj storiti, če je bonitetna ocena slaba?

Če slabo bonitetno oceno opazite pri katerem izmed poslovnih partnerjev, s katerimi sodelujete, je zagotovo čas za alarm. Pomembno je, da ste pri sklenitvi posla in vsem dogovorom izjemno previdni in imate v vsakem trenutku vajeti v svojih rokah.

V primeru, da želite sami izboljšati svojo lastno bonitetno oceno, pa se je prav tako potrebno poglobiti v kazalnike, ki so v konkretnem primeru prevladali. Povečate lahko svojo kreditno sposobnost, uredite morebitne blokade računov ter si prizadevate za čim bolj transparentno in pregledno poslovanje.

Bonitetna ocena je zgovoren podatek

Bonitetna ocena – ste si jo že kdaj ogledali? Bonitetna ocena se določa glede na finančno-premoženjski položaj in kreditno sposobnost posameznega podjetja ter nudi relativno realen vpogled v poslovanje in prihodnjo rast oziroma morebitne težave pri podjetju. Glede na njeno pomembnost si mnogi prizadevajo, da si priborijo čim višjo oceno, kar ugodno vpliva na vse poslovne odnose, procese in sodelovanja.

Podrobnejši vpogled

Bonitetna ocena se računa s pomočjo različnih kazalnikov poslovanja podjetja. Nanjo vplivajo zelo različni dejavniki, katerih namen je pokazati čim bolj realno trenutno stanje podjetja, in sicer podatki o blokadah računov, poravnavah, stečajih ipd.

Bonitetna ocena seveda ni absolutna in se je poleg tega potrebno prepričati tudi o preostalih okoliščinah, vsekakor pa je dobrodošel pripomoček pri odločanju. Lahko vam priskočimo na pomoč! Naši strokovnjaki lahko namesto vas spremljajo vse za vas pomembne bonitetne ocene in vas pravočasno seznanijo s spremembami oziroma morebitnimi grožnjami glede uspešnega poslovanja.

Bonitetna ocena ponuja dober uvid

Bonitetna ocena – ena izmed besednih zvez, ki se v povezavi z uspešnostjo poslovanja podjetij omenja vse bolj pogosto. Je izredno dobrodošel kazalnik, ki omogoča dober vnaprejšnji uvid v potek poslovanja in vam omogoča, da pravočasno zaščitite svoje posle in se na ta način ustrezno zavarujete.

Razred SB1, ki označuje najboljšo bonitetno oceno, pomeni, da ima gospodarska družba, ki jo dobi, najvišjo zmožnost poravnavanja svojih obveznosti, saj je določena glede na finančno-premoženjski položaj in njeno kreditno sposobnost. Po drugi strani najslabša bonitetna ocena – SB10 dosega takšne vrednosti kazalnikov, na podlagi katerih je ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila najvišja.

Poslujte varno

najbolje je, da pri poslovanju vašega podjetja ničesar ne prepuščate naključju, temveč se odločate informirano in premišljeno. Naši strokovnjaki v ekipi Achilles lahko namesto vas redno spremljajo bonitetne ocene vaših poslovnih partnerjev in vam pomagajo reagirati ustrezno, hitro in najbolj optimalno v danem trenutku.

Bonitetna ocena – spremljajte jo!

Si želite biti pri poslovanju na varno strani in želite imeti dober pregled nad poslovanjem? Ena izmed rešitev na dlani je redno spremljanje bonitetne ocene vaših poslovnih partnerjev, saj lahko na ta način pravočasno zaznate morebitne težave in se nanje tudi primerno odzovete. V poslu vedno velja, da je preventiva najbolj modra izbira in pri tem vam med drugim lahko pomaga tudi bonitetna ocena.

Glede na zahtevne gospodarske razmere se pri poslovanju vse večji poudarek namenja varnosti, transparentnosti in dobri plačilni sposobnosti, zato je bonitetna ocena eden izmed izjemno uporabnih kazalnikov, ki vam o podjetju marsikaj pove. Še posebej dobrodošlo je, če imate dostop do podatkov v okviru drugih specializiranih finančnih storitev, kot jih nudimo v podjetju Achilles, ki vam zagotovijo vse na enem mestu.

Kakšna je bonitetna lestvica?

Podjetja so glede na bonitetno oceno običajno razvrščena v 10 bonitetnih razredov, ki so poimenovani od SB1 do SB10, torej od najboljše do najslabše ocene, tako da se lahko zelo enostavno orientirate. Gre za izredno uporaben in koristen pripomoček, zato poskrbite, da ga boste s pridom uporabljali tudi sami.

Bonitetna ocena vam pove marsikaj

Bonitetna ocena je eden izmed tistih kazalnikov, ki ga mnogi podjetniki še ne uporabljajo dovolj, čeprav bi si lahko z njo bistveno pomagali pri poslovanju in olajšali marsikatero odločitev. Iz nje je namreč mogoče sklepati o kreditni sposobnosti posameznega poslovnega partnerja, pa tudi o siceršnjem poslovanju podjetja.

Bonitetna ocena je sestavljena na podlagi več kriterijev oziroma različnih kazalnikov poslovanja, podjetja pa so razdeljena v 10 bonitetnih razredov. Ti so označeni z oznakami od od SB1 do SB10 – med katerimi je SB1 najboljša bonitetna ocena.

Želite biti na tekočem?

V podjetju Achilles vam lahko v okviru naših storitev ponudimo tudi dostop oziroma spremljanje bonitetnih ocen vaših poslovnih partnerjev ter vam tako olajšamo poslovanje, hkrati pa poskrbimo, da ste o vsem dobro in predvsem pravočasno obveščeni. Na ta način se lahko izognete marsikateri težavi pri poslovanju, še posebej pri ažurnosti plačil.

Preverjate bonitetno oceno?

Bonitetna ocena je izredno dobrodošel kazalnik, ki se ga vsakemu podjetniku splača spremljati tako za svoje podjetje kot tudi za vse poslovne partnerje, s katerimi sodeluje. Slaba bonitetna ocena nekega podjetja je lahko dobrodošlo in pravočasno opozorilo, da moramo biti pri sklenitvi posla še posebej previdni in se po potrebi tudi dodatno zavarovati.

Razredi bonitetne ocene so določeni glede na kreditno tveganje in tako so lahko podjetja glede na bonitetno oceno razvrščena v 10 bonitetnih razredov – od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena, ki priča o stabilnosti poslovanja podjetja in zelo dobri kreditni sposobnosti.

Zaupajte strokovni ekipi

Strokovnjaki v podjetju Achilles lahko namesto vas kontinuirano spremljajo bonitetno oceno vaših poslovnih partnerjev ter vas pravočasno opozorijo na morebitne težave. Prav tako vam lahko pomagajo tudi z dobrodošlimi nasveti, kako jo izboljšati ter kako poslovati čim bolj brezskrbno. Kontaktirajte nas in zagotovo ne boste obžalovali svoje odločitve.

Bonitetna ocena – jo spremljate?

Bonitetna ocena v zadnjih letih predvsem na račun nestabilnih gospodarskih razmer in velikega porasta neplačil pridobiva na veljavi ter postaja eden izmed nepogrešljivih kazalnikov, ki bi ga morala spremljati vse tako večja kot tudi manjša podjetja. Bonitetna ocena nam namreč učinkovito nakaže, ali poslujemo z zaupanja vrednim podjetjem. Hkrati nas padec lahko pravočasno opomni tudi na mogoče prihajajoče težave.

Bonitetna ocena vključuje 10 bonitetnih razredov, določenih glede na kreditno tveganje, in sicer od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena. Vse več podjetij se zaveda, da bonitetna ocena ustvarja določeno sliko o njihovem podjetju, zato si tudi prizadevajo za njeno izboljšanje, kar lahko posredno pozitivno vpliva na finančni pretok.

Kako se izračuna bonitetna ocena?

Bonitetna ocena je oblikovana na podlagi številnih podatkov. Nanjo vplivajo na primer podatki o blokadah računov, poravnavah, stečajih ipd. Podjetja z dobro bonitetno oceno veljajo kot bolj zaupanja vredna in tudi lažje pridobijo tudi bančna posojila in druge garancije. V vsakem primeru naj bo to le eden izmed kazalnikov poslovanja in dobrodošel pripomoček za ocenjevanje vaših poslovnih partnerjev, ne pa seveda edini kriterij vrednotenja.

Bonitetna ocena – veste, kakšno imajo vaši poslovni partnerji?

Želite biti mirni glede tega, s kom poslujete? Eno izmed možnosti preverjanja stabilnosti poslovanja vaših poslovnih partnerjev vam omogoča bonitetna ocena. Bonitetna ocena je namreč eden izmed pomembnih kazalnikov, ki odraža sliko o poslovanju izbranega podjetja. Podjetja so lahko glede na bonitetno oceno razvrščena v 10 bonitetnih razredov. Najboljša bonitetna ocena je SB1, najnižja pa SB10, pri čemer so razredi določeni glede na kreditno tveganje.

Bonitetna ocena za mirno poslovanje

Bonitetna ocena je ena tistih, ki jo podjetja in podjetniki vse bolj cenijo in si tudi prizadevajo, da odraža čim boljšo sliko podjetja. Dobra bonitetna ocena namreč priča o stabilnem poslovanju podjetja in pripomore k sklepanju novih poslov ter zaupanju poslovnih partnerjev.

Najbolje je, da vam pri rednem preverjanju bonitetnih ocen priskoči na pomoč uigrana ekipa podjetja Achilles d.o.o, ki vam lahko na mesečni ravni pošilja vse potrebne podatke oziroma vas pravočasno opozori na morebitne odstope pri vsakem izmed vaših poslovnih partnerjev. Na ta način ste pravočasno obveščeni o vsem in posledično poslujete varneje in bolj premišljeno.

Bonitetna ocena odraz poslovanja

Želite biti čim bolj prepričani, s kom poslujete? V tem primeru je bonitetna ocena eden izmed zelo uporabnih kazalnikov, s pomočjo katerih si lahko pomagate pri odločanju o kreditni in drugih sposobnostih vašega izbranega poslovnega partnerja.

Bonitetna ocena je sestavljena iz različnih parametrov in kazalnikov, ki govorijo o uspešnosti in likvidnosti posameznega podjetja. Glede na bonitetno oceno lahko poslovne subjekte umestimo v 10 bonitetnih razredov od SB1 do SB10. SB1 je najboljša bonitetna ocena, ki nakazuje najmanjše kreditno tveganje pri poslovanju s podjetjem.

Zaščitite se pri poslovanju

Pomembno je, da v poslovnem svetu ničesar ne prepuščate naključjem. Priporočamo vam, da izberete storitve po meri, ki vam jih nudimo v podjetju Achilles d.o.o. naša strokovna in izkušena ekipa lahko vse potrebno opravi za vas, preverja boniteto vaših poslovnih partnerjev, vas pravočasno opozori na morebitne težave in poskrbi za celostno upravljanje terjatev.