UPRAVLJANJE TERJATEV

Upravljanje terjatev obsega nabor storitev, ki vam pomagajo ohranjati optimalen finančni tok ter poskrbijo za unovčevanje odprtih terjatev, preventivno zavarovanje terjatev, spremljanje bonitete kupcev in celosten pregled nad financami.

Kako poteka upravljanje terjatev?

1. Posredujete nam podatke o vaših terjatvah, da dobimo pregled nad vašimi dolžniki in lahko podrobneje preučimo status vsakega dolžnika.

2. Za vsak posamezen primer določimo najbolj optimalno strategijo pridobitve dolgov.

3. Poskrbimo za strokovno upravljanje vaših terjatev.

4. V najkrajšem možnem času realiziramo unovčenje vaših terjatev.

1. posreduejte nam podatke o vaših terjatvah
2. pregledamo vsakega vašega dolžnika posebej
3. za vsak posamezen primer določimo najbolj optimalno rešitev.
4. poskrbimo za strokovno upravljanje vaših terjatev
5. v najkrajšem možnem času realiziramo vnovčenje vaših terjatev

5 razlogov ZA upravljanje terjatev

Najbolj optimalno upravljanje financ – upravljanje terjatev vam omogoča natančen pregled nad plačili in dolgovi vaših kupcev ter izbiro najbolj učinkovitih postopkov in strategij za poplačilo dolgov in nadaljnjo preventivo.

Strokovna pomoč – upravljanje terjatev prinaša miren spanec, saj svoje skrbi prepustite strokovnjakom z dolgoletnimi izkušnjami, ki vas pravočasno opozorijo na morebitne nevarnosti ter hitro in uspešno unovčujejo odprte terjatve vaših dolžnikov.

Znižanje stroškov izterjav – pravočasno reagiranje in sprejemanje premišljenih odločitev vam lahko prihrani mnogo časa in denarja, zato je upravljanje terjatev modra poslovna odločitev.

Poslovanje brez likvidnostnih težav – upravljanje terjatev vam prinaša natančen pregled nad poslovanjem in zagotavlja optimalno poslovanje brez likvidnostnih težav.

Krajši čas izpostavljenosti terjatev – upravljanje terjatev poskrbi za optimalne odločitve in vam omogoča boljši obrat terjatev, na ta račun pa prihranite tudi mnogo časa, skrbi in denarja.

Za koga je upravljanje terjatev prava izbira?

Upravljanje terjatev je storitev, za katero se odloča vse več podjetij, ki želijo poslovati čim bolj optimalno ter sprejemati premišljene poslovne odločitve. Naši strokovnjaki dnevno spremljajo plačila vaših kupcev, preverjajo plačilne roke in stranke pravočasno opozorijo na zapadle terjatve ter jih opominjajo. Vse odprte terjatve se vodijo na enem mestu, kar omogoča enostaven pregled in vam olajša tako tekoče poslovanje kot nadaljnje poslovne odločitve.