Prednosti

  • Zagotovljeno plačilo,
  • zmanjšanje finančnih tveganj pri poslovanju,
  • možnost zavarovanja terjatev zgolj do izbranih kupcev,
  • brezskrbno in nemoteno poslovanje,
  • zaščita premoženja podjetja.