Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 4. četrtletju 2015 za 0,8 % višji

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v četrtem četrtletju 2015 po začasnih podatkih povprečno za 0,8 % višji kot v četrtem četrtletju 2014. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem četrtletju 2015 glede na četrto četrtletje 2014 plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 0,5 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se zvišali za 2,3 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem četrtletju 2015 glede na četrto četrtletje 2014 najizraziteje znižali v drugih dejavnostih (za 5,9 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 4,9 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 11,1 %) in v dejavnosti gostinstvo (za 6,0 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v tretjem četrtletju 2015 za 1,9 % višji kot pred enim letom

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 4. 3. 2016) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v tretjem četrtletju 2015 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v tretjem četrtletju 2014 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le na Portugalskem (za 2,5 %), v Sloveniji (za 0,9 %), na Cipru in v Italiji (v vsaki za 0,4 %) in v Luksemburgu (za 0,3 %); na Nizozemskem so ostali enaki. Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Latviji (za 7,6 %), v Bolgariji in v Romuniji (v vsaki za 7,3 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,9 %. Za Grčijo ni bilo podatka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja