Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 1. četrtletju 2017 za 2,7 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2017 po začasnih podatkih povprečno za 2,7 % višji kot v prvem četrtletju 2016, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 2,6 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v drugih dejavnostih
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2017 glede na prvo četrtletje 2016 najizraziteje znižali v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 8,8 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 8,1 %), najizraziteje zvišali pa v drugih dejavnostih (za 11,1%) in v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 10,8%).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v četrtem četrtletju 2016 za 1,7 % višji kot pred enim letom
Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 5. 6. 2017) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v četrtem četrtletju 2016 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v četrtem četrtletju 2015 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le na Hrvaškem (za 5,1 %) in v Avstriji (za 0,2 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 12,8 %) in v Litvi (za 10,2 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,7 %; v Sloveniji so bili višji za 5,6 %.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja