Stroški dela v 2. četrtletju 2016 za 1,5 % višji kot

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2016 po začasnih podatkih povprečno za 1,5 % višji kot v drugem četrtletju 2015, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 0,9 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v drugem četrtletju 2016 glede na drugo četrtletje 2015 najizraziteje znižali v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 7,1 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 4,8 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 15,2 %) in v dejavnosti izobraževanje (za 10,7 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v prvem četrtletju 2016 za 1,7 % višji kot pred enim letom

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 1. 9. 2016) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v prvem četrtletju 2016 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v prvem četrtletju 2015 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili le na Cipru (za 0,5 %) in v Italiji (za 1,5 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 10,1 %), v Bolgariji (za 7,3 %) in v Estoniji (za 6,6 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,7 %; v Sloveniji so bili višji za 0,7 %. Za Grčijo in Hrvaško ni bilo podatka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja