Povprečna mesečna bruto plača za september 2015

Zaposlena oseba je v septembru 2015 zaslužila v povprečju neto 994,90 EUR, bruto pa 1.522,07 EUR. Povprečna mesečna neto plača je bila nominalno za 0,1 % nižja, realno pa enaka kot v avgustu 2015, v primerjavi s septembrom preteklega leta pa je bila višja nominalno in realno (nominalno za 0,1 %, realno pa za 0,7 %). Povprečna mesečna bruto plača za september 2015 je bila v primerjavi s plačo za avgust 2015 nominalno nižja za 0,2 %, v primerjavi s plačo za september 2014 pa višja za 0,2 %.

V prvih devetih mesecih 2015 je bila povprečna mesečna plača nominalno in realno višja od povprečne mesečne plače v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer je bila povprečna mesečna neto plača nominalno višja za 0,2 %, realno pa za 0,7 %, povprečna mesečna bruto plača pa nominalno višja za 0,5 %, realno pa za 1,0 %.

Povprečna mesečna neto plača za september 2015 v javnem sektorju nižja od plače za avgust 2015

Povprečna mesečna neto plača za september 2015 se je glede na avgust 2015 v javnem sektorju nominalno znižala za 0,3 %, v zasebnem sektorju pa se ni spremenila, medtem ko se je glede na isti mesec preteklega leta v obeh sektorjih zvišala za 0,1 %.

Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za september 2015 so imeli v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro; znašala je 1.390,72 EUR, sledili sta povprečni mesečni neto plači v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.331,91 EUR) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1.305,02 EUR). Najnižjo povprečno mesečno neto plačo so imeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (697,77 EUR).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja