Povprečna mesečna bruto plača za marec 2017 za 2,7 % višja

Povprečna mesečna bruto plača za marec 2017 je znašala 1.623,57 EUR; v primerjavi z bruto plačo za prejšnji mesec je bila višja: nominalno za 2,7 %, realno pa za 2,3 %. Povprečna mesečna neto plača za marec 2017 je znašala 1.055,85 EUR in je bila nominalno za 2,1 %, realno pa za 1,7 % višja od neto plače za prejšnji mesec.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–marec 2017 je bila od plače za isto obdobje 2016 nominalno višja za 1,5 %, realno pa nižja za 0,3 %.

Zvišanje povprečne mesečne plače za marec 2017 glede na plačo za februar 2017 v zasebnem sektorju opaznejše kot v javnem sektorju
Povprečna mesečna neto plača za marec 2017 se je v primerjavi s plačo za februar 2017 opazneje zvišala v zasebnem sektorju, in sicer za 2,7 %; v javnem sektorju se je zvišala za 1,3 %.

Zvišanje povprečne mesečne plače najizrazitejše v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih
Povprečna mesečna neto plača za marec 2017 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer je znašala 1.545,80 EUR. V primerjavi s povprečno mesečno neto plačo za februar 2017 se je plača za marec 2017 najizraziteje zvišala v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 6,4 %).

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–marec 2017 se je v primerjavi z istim obdobjem 2016 izraziteje zvišala v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 4,6 %), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 4,1 %) ter v dejavnosti rudarstvo (za 3,8 %); nekoliko znižala se je le v drugih dejavnostih (za 0,1 %).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja