Prednosti

  • Takojšnje plačilo,
  • nemoteno poslovanje,
  • zagotavljanje optimalnih plačilnih pogojev,
  • nižanje administrativnih stroškov,
  • zmanjševanje tveganj poslovanja,
  • povečanje obratnega kapitala.