1. Po opravljenem poslu vašim strankam izdate račune
2. Izdane račune nam po zapadlosti posredujete v pregled
3. podpišemo pogodbo o konvertiranju s pomočjo Ajpesovega e-pobota
4. po izvedbi Ajpesovega pobota pregledamo rezultate
5. v primeru zapiranja vaših terjatev uredimo morebitno dodatno dokumentacijo
6. Pobotan znesek zmanjšan za dogovorjeno provizijo vam nakažemo na vaš račun