Izvoz in uvoz v mesecu maju 2015

Izvoz je bil v maju 2015 za 7,4 % višji kot v maju 2014 (znašal je 1.963,7 milijona EUR), uvoz pa je bil za 3,0 % nižji (znašal je 1.857,0 milijona EUR). Glede na vrednosti povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu je bila vrednost izvoza v maju 2015 za 2,7 % višja, vrednost uvoza pa za 1,3 % nižja.

V blagovni menjavi s tujino je bil v maju 2015 zabeležen presežek v vrednosti 106,8 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 105,7-odstotna. Na presežek v blagovni menjavi sta vplivala večji izvoz v države članice EU in znatno manjši uvoz iz držav, ki niso članice EU.

Blagovna menjava z državami članicami EU v maju 2015 večja kot v maju 2014

Trgi držav članic EU so za slovenski izvoz in uvoz še vedno najpomembnejši. V maju 2015 je Slovenija ustvarila pri trgovanju z državami članicami EU skoraj štiri petine celotne blagovne menjave, in sicer 76,7 % vrednosti vsega izvoza blaga in 81,0 % vrednosti vsega uvoza blaga. V te države je v maju 2015 izvozila za 1.505,7 milijona EUR blaga (ali za 6,1 % več kot v maju 2014), od tam uvozila pa je za 1.504,2 milijona EUR blaga (ali za 3,7 % več kot v maju 2014). Med državami članicami EU je Slovenija najintenzivneje trgovala z Nemčijo, Italijo in Avstrijo; v te države je izvozila več kot tretjino vrednosti vsega izvoza blaga, iz teh držav pa je uvozila skoraj polovico vrednosti vsega uvoza blaga.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 458,1 milijona EUR blaga, od tam uvozila pa je za 352,8 milijona EUR blaga. Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v maju 2015 izvozila v te države, je bila za 11,9 % višja kot v maju 2014. Vrednost blaga, ki ga je uvozila iz omenjenih držav, pa je bila nižja za 23,9 %. Med državami nečlanicami EU je Slovenija največ izvažala v Rusijo, uvažala pa iz Kitajske.

Slovenija je v prvih petih mesecih leta 2015 izvozila za 9.759,5 milijona EUR blaga (to je za 4,5 % več kot v istem obdobju leta 2014), uvozila pa za 9.543,8 milijona EUR blaga (ali za 3,0 % več kot v istem obdobju leta 2014). Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 215,7 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 102,3-odstotna.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja