KAJ JE IZTERJAVA?

Kadar so bile izčrpane že vse izvensodne možnosti, da bi s strani vaših dolžnikov dobili poplačane dolgove, je profesionalna izterjava dolgov ena izmed učinkovitih rešitev.

V podjetju Achilles d.o.o. vam nudimo različne možnosti izterjave.

Izvršba

Izterjava dolgov z izvršbo je primerna takrat, kadar imate opravka z nezainteresiranim dolžnikom, ki odprtih terjatev ne plača brez kakšnega očitnega razloga. Prednost izvršbe je majhna cena uvedbe postopka (sodna taksa znaša med 40 in 50 EUR), potencialni odvetniški strošek v primeru ugovora pa je tudi relativno majhen.

Neposredna tožba

Kadar poskusi izterjave ne dajo primernih rezultatov, je najbolje situacijo razrešiti s tožbo, na podlagi katere lahko v najkrajšem možnem času izterjate, kar vam pripada.

Neposredna civilna tožba je optimalna izbira v naslednjih primerih:
• dolžnik je podjetje, ki zaradi kakršnega koli razloga meni, da vam ni dolžan plačati ali da ni dolžan plačati celotnega zneska;
• kadar gre za večje terjatve;
• kadar dolžnikovo predhodno ravnanje kaže na to, da bo verjetno podal ugovor (na to lahko nakazuje njegovo generalno izmikanje plačevanju obveznosti in podajanje ugovorov oziroma kadar se zgodi, da je dolžnik že v kakšnem predhodnem poslovnem odnosu podal ugovor).

Z neposredno tožbo se izognete težavam, ki nastanejo v primeru podanega ugovora in tudi časovno pri celotnem postopku prihranite najmanj pol leta časa.

Kazenska ovadba

Kadar se zgodi, da vam je dolžnik obljubil plačilo, vendar je hkrati vedel in načrtno zamolčal, da plačila dejansko ne bo mogel izvesti, se vloži kazenska ovadba zaradi poslovne goljufije ali oškodovanja upnikov. O ustreznosti vložitve ovadbe se odloča glede na konkretno situacijo.