Indeks stroškov dela za 2. četrtletje

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2015 po začasnih podatkih povprečno za 2,0 % višji kot v drugem četrtletju 2014. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v drugem četrtletju 2015 glede na drugo četrtletje 2014 plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 1,9 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se zvišali za 2,3 %.

Letno zvišanje stroškov dela največje v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v drugem četrtletju 2015 glede na drugo četrtletje 2014 najizraziteje znižali v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 7,6 %) in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 6,9 %), najizraziteje zvišali pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 8,5 %) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 6,8 %).

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 3. 9. 2015) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v prvem četrtletju 2015 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena) višji kot v prvem četrtletju 2014 v skoraj vseh državah članicah EU; nižji so bili le na Cipru (za 2,0 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Latviji (za 7,2 %), v Bolgariji (za 6,9 %) in v Romuniji (za 6,7 %). V EU-28 in v Sloveniji so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,3 %. Za Grčijo in Hrvaško ni bilo podatka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja