Indeks stroškov dela za 1. četrtletje

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2015 za 2,6 % višji kot v prvem četrtletju 2014. Z vidika strukture stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2015 glede na prvo četrtletje 2014 plače za dejansko opravljeno delovno uro zvišale za 1,9 %, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa so se zvišali za 6,8 %.

Letno zvišanje stroškov dela največje v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v prvem četrtletju 2015 glede na prvo četrtletje 2014 najizraziteje znižali v dejavnosti rudarstvo (za 11,0 %) in v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (za 6,9 %), najizraziteje zvišali pa v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 13,1 %) in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 9,7 %).

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 5. 6. 2015) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v četrtem četrtletju 2014 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena) višji kot v četrtem četrtletju 2013 v skoraj vseh državah članicah EU; nižji so bili le na Portugalskem (za 8,3 %), na Cipru (za 2,4 %), v Italiji (za 0,3 %) in na Irskem (za 0,1 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 7,5 %), v Estoniji (za 6,6 %) in v Latviji (za 5,9 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 1,4 %; v Sloveniji so bili višji za 1,0 %. Za Hrvaško ni bilo podatka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja