Prednosti

  • Odpravljanje tveganj v finančnem poslovanju,
  • učinkovitejše upravljanje s terjatvami,
  • izboljšanje finančne likvidnosti,
  • izboljšanje možnosti financiranja rasti podjetja,
  • časovno hitrejše unovčevanje terjatev,
  • zmanjšanje tečajnih tveganj pri mednarodnem faktoringu.