Kaj je faktoring?

Beseda faktoring izvira iz angleške besede factor, kar med drugim pomeni komisionar, posrednik. Danes je faktor poslovni partner, ki svojim strankam omogoča financiranje prodaje, tako da financira, zavaruje in upravlja terjatve. V  mednarodnem poslovnem okolju se tudi uspešna podjetja vakodnevno srečujejo z izzivi financiranja poslovanja, saj njihovi kupci stremijo k podaljševanju plačilnih rokov, med tem ko želijo dobavitelji običajno imeti čim krajše plačilne roke oz. želijo prejemati celo predplačila. V teh primerih se pogosto pojavi likvidnostni manjko, ki ga lahko odstopnik terjatev – stranka dnevno usklajuje s pomočjo faktorja.

Faktoring je finančna storitev, ki strankam pri poslovanju na domačem in tujih trgih omogoča konstantno/stalno financiranje podjetja z odkupom nezapadlih terjatev brez dodatnega materialnega zavarovanja. Poleg financiranja poslovanja, faktor ponuja svojim strankam tudi zaščito pred tveganjem neplačila ter celovite storitve upravljanja terjatev. Faktoring združuje tri pomembne funkcije: zavarovanje terjatev, financiranje terjatev in upravljanje terjatev.

Faktoring – komu je namenjen?

Faktoring koristijo številna manjša in srednje velika, hitro rastoča podjetja, ki si želijo izboljšati likvidnost ter si zagotoviti varno, učinkovito in predvidljivo upravljanje z denarnimi tokovi. Storitev je pomemben vir stalnega financiranja za podjetja in lahko odpravlja tudi tveganja zaradi neplačil kupcev, saj faktorji ponujajo celovito upravljanje terjatev. Stranke lahko takoj po izstavitvi fakture s strani faktorja prejmejo sredstva, s katerimi financirajo svoje poslovanje, hkrati pa faktorji redno spremljajo plačilne navade in poslovanje kupcev. Faktoring je zanimiv tudi za večja podjetja, saj si s to storitvijo lahko izboljšajo svojo boniteto in dosegajo konkurenčne prednosti v mednarodnem poslovnem okolju.

Je vir stalnega financiranja za podjetja in lahko odpravlja tudi tveganja zaradi neplačil kupcev, saj faktorji ponujajo celovito upravljanje terjatev. Stranke lahko takoj po izstavitvi fakture s strani faktorja prejmejo sredstva, s katerimi financirajo svoje poslovanje, hkrati pa faktorji redno spremljajo plačilne navade in poslovanje kupcev.