Entries by Nina Krajnc

Upravljanje terjatev na dosegu roke

Upravljanje terjatev je zagotovo ena tistih storitev, ki je za večja podjetja praktično nuja, vse bolj pa se zanjo odločajo tudi srednja in manjša podjetja, ki ne želijo več izgubljati dragocenega časa za ukvarjanje z dolgovi. Vse svoje skrbi lahko prepustite profesionalni ekipi Achilles, kjer imamo z upravljanjem terjatev vrsto let izkušenj in imamo vzpostavljene […]

Bonitetna ocena za večjo poslovno informiranost

Bonitetna ocena nam poda grobo oceno o poslovanju nekega podjetja in višja kot je, bolj podjetje velja za zanesljivega na področju plačil in poplačil dolgov. Bonitetna ocena se računa s pomočjo različnih kazalnikov poslovanja podjetja, kot so na primer podatki o blokadah računov, poravnavah, stečajih ipd. Višja kot je bonitetna ocena, bolj ste lahko pri […]

Povprečna mesečna plača v februarju 2015

Povprečna mesečna plača za februar 2015 se je v primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za januar 2015 znižala, in sicer nominalno za 1,4 %, realno pa za 1,6 %. Povprečna mesečna neto plača za februar 2015 se je glede na prejšnji mesec znižala tako v javnem kot v zasebnem sektorju: v javnem sektorju se […]

Gospodarska klima aprila 2015 nižja kot prejšnji mesec

Gospodarska klima se je v aprilu 2015 na mesečni ravni v primerjavi z mesecem marcem 2015 znižala za 0,4 odstotne točke. Kljub vsemu je bil kazalnik gospodarske klime, ki je aprila 2015 znašal 5,1 odstotne točke za 9,1 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja, kar kljub vsemu lahko prinaša dobre obete. Na znižanje kazalnika gospodarske […]

Število novoustanovljenih družb in izbrisov družb v marcu 2015

Glede na podatke bonitetne hiše i se je število novoustanovljenih družb v marcu 2015 na letni ravni povečalo za 4 odstotke in na mesečni ravni za 13 odstotkov. Ta informacija je sicer obetavna, saj nakazuje potencialni razvoj gospodarstva, vendar podatki po drugi strani kažejo, da se je število izbrisov družb v marcu 2015 na letni […]

Število podjetij brez transakcijskih računov v marcu 2015

Glede na to, da je postalo skladno z novelo ZDavP-2F poslovanje brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslovanje z računom, odprtim v tujini, prekršek, za katerega je določena globa, se število podjetij brez transakcijskih računov vztrajno zmanjšuje. Število družb brez transakcijskih računov se je tako v marcu 2015 zmanjšalo […]

Število stečajev v mesecu marcu 2015

Stečaj pravne osebe pomeni, da je podjetje nehalo delovati, kar posledično vpliva na poplačilo odprtih terjatev, saj podjetje običajno ni zmožno plačevati obveznosti do svojih strank in upnikov. V poslovanju s fizičnimi osebami ali samostojnimi podjetniki lahko oviro predstavlja tako imenovan osebni stečaj, pri katerem fizična oseba previsoke dolgove poskuša poplačati s svojim premoženjem ali […]

Število blokiranih računov v marcu 2015

Blokiran račun je alarmni znak, da moramo biti pri poslovanju s podjetjem previdni tudi, če ima podjetje odprtih več računov. Blokada transakcijskega računa nam namreč pove, da podjetje ni poravnalo obveznosti do davčne uprave ali do poslovnih upnikov, ki so se zato odločili za dosego izvršbe na transakcijskem računu. Pri večjih poslih je še posebej […]

Zamuda plačil podjetij v Sloveniji v februarju 2015

Zamujanje s plačili že od nekdaj predstavlja pereč problem tako za manjša kot za velika podjetja, gospodarska kriza pa je situacijo še poglobila. Podjetja se zato vedno bolj zavedajo, da se je smotrno odločiti za zavarovanje terjatev oziroma poskrbeti za poplačilo odprtih terjatev s pomočjo strokovnjakov. Kljub nihanjem in občasnemu znižanju povprečne zamude plačil znaša […]