Entries by achilles

Izterjava po meri naročnika

Izterjava po meri naročnika   Izterjava dolgov je običajno nujno zlo, ki spremlja poslovanje praktično vsakega podjetja. Glede na zahtevno gospodarsko situacijo ima učinkovita izterjava v zadnjih letih še posebej pomembno funkcijo, saj pomaga zagotavljati nemoten finančni pretok in sredstva za tekoče poslovanje. Podjetniki jo večinoma smatrajo kot neprijetno opravilo, ki bi se mu najraje […]

Število podjetij brez transakcijskih računov

Do leta 2013 je slovenska zakonodaja ni imela dovolj jasno opredeljenega stališča glede poslovanja brez transakcijskega računa. Še posebej samostojni podjetniki so se velikokrat odločili za poslovanje kar prek svojega osebnega računa fizične osebe«. Po noveli ZDavP-2F je postalo poslovanje brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslovanje z računom, […]

Število blokiranih podjetij v Sloveniji v februarju

Blokada računa se večinoma zgodi takrat, kadar podjetje ne poravna obveznosti do davčne uprave ali do drugega upravičenca, ki ga v postopku izterjave dolga zastopa davčna uprava. Drugi najpogostejši razlog za blokado transakcijskega računa so neplačila poslovnim upnikom, ki se odločijo za dosego izvršbe na transakcijskem računu.   Ko je transakcijski račun blokiran, komitent do […]

Bonitetna ocena – kaj nam pove o poslovanju

Bonitetna ocena omogoča razvrščanje poslovnih subjektov v Sloveniji glede na ocenjeno kreditno tveganje. Preprosteje povedano to pomeni, da odraža oceno poslovanja podjetja in nekoliko posplošeno rečeno določa kvaliteto podjetja. Višja kot je bonitetna ocena, manjše je namreč tveganje, da boste imeli pri poslovnem sodelovanju z izbranim podjetjem težave pri poplačilu dolgov.   Bonitetna ocena ima […]

Povprečna zamuda plačil podjetij v Sloveniji v začetku leta

Povprečna zamuda plačil podjetij v Sloveniji   Začetek leta je na področju plačevanja računov skladno z rokom dospelosti prinesel pozitivne obete, saj se je bo podatkih Bonitetne hiše I delež zamujenih računov zmanjšal. Plačilna nedisciplina predstavlja izziv pri poslovanju tako velikih kot manjših podjetij, saj ovira nemoten finančni tok in povzroči tako imenovan začarani krog […]

Faktoring je odgovor, ki ste ga iskali

Faktoring je odgovor, ki ste ga iskali   Faktoring prinaša številne prednosti, ki jih vedno bolj odkrivajo tako manjša kot večja podjetja. Na enostaven način in v kratkem času namreč prinaša rešitev finančnih bremen in je ena izmed odličnih rešitev na področju neplačevanja strank.   Faktoring omogoča odkup terjatev brez dodatnega materialnega zavarovanja in nudi […]

Odkup nezapadlih terjatev za lažje poslovanje

Odkup nezapadlih terjatev za lažje poslovanje   Plačilna nedisciplina je v kriznih časih še posebej kritična, poleg tega pa se pogosto podaljšujejo plačilni roki, kar pomeni, da na plačilo čakate zelo dolgo. Vse to so razlogi, ki lahko vplivajo na pomanjkanje sredstev za tekoče poslovanje in širjenje vašega posla.   Eno izmed enostavnih in učinkovitih […]

Zaupanja vredno zavarovanje terjatev

Zaupanja vredno zavarovanje terjatev   Zavarovanje terjatev je ena izmed storitev, ki lahko bistveno pripomore k zniževanju poslovnih tveganj. Glavna prednost je, da vas na učinkovit način zaščiti pred plačilno nedisciplino ter vam omogoči nemoteno in brezskrbno poslovanje.   Zavarovanje terjatev na trgu ponujajo različni ponudniki, ki imajo oblikovane tudi različne pogoje sodelovanja, vendar je […]

Odkup zapadlih terjatev za konec skrbi

  Odkup zapadlih terjatev za konec skrbi   Dolgovi vsakemu podjetju predstavljajo breme in mu otežujejo poslovanje, vendar na srečo obstaja kar nekaj načinov, ki omogočajo poplačilo zapadlih terjatev. Ena izmed optimalnih možnosti je odkup zapadlih terjatev, pri katerem od 80 do 90 odstotkov nakupne vrednosti terjatve prejmete na vaš račun takoj, preostalo pa po […]

Izterjava s pomočjo kazenske ovadbe

Kazenska ovadba v postopku izterjave dolgov   Še posebej v kriznih časih je nevarnost poslovne goljufije večja, zato je dobro vedeti, katera pravna sredstva so vam na voljo v postopku izterjave. Dolgotrajni postopki in napačne odločitev lahko hitro ogrozijo poslovanje podjetja, zato je izredno pomembno, da se čim prej povežete s strokovnjaki.   V podjetju […]