Faktoring lahko reši marsikaj

Ste tudi vi naveličani in izčrpani od nenehnega ukvarjanja z dolgovi? Vaših skrbi in težav je lahko nemudoma konec, če se odločite za profesionalno pomoč podjetja Achilles, kjer vam strokovna ekipa z veseljem priskoči na pomoč. Ena izmed vse bolj priljubljenih storitev v finančnem svetu je faktoring, ki omogoča hitro in učinkovito takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila.

S pomočjo takojšnega prejema sredstev se lahko elegantno izognete zadolževanju in si v vsakem trenutku zagotovite nemoten pretok finančnih sredstev. Kar do 80 % sredstev vam nakažemo takoj po sklenitvi sodelovanja, preostanek pa prejmete takoj, ko vaša stranka račun poravna.

Ohranjanje dobrega slovesa podjetja

Faktoring vam lahko učinkovito pomaga tudi pri ohranjanju dobrega slovesa podjetja, s čimer lažje pridobivate nove posle in nove stranke. Poleg tega lahko nemoten finančni pretok pripomore tudi k ohranjanju ali zviševanju bonitetne ocene, ki je zelo pomemben dejavnik zaupanja v podjetje in izkaz njegovega stabilnega poslovanja. Ne odlašajte z odločitvijo, pokličite nas zdaj!

Gospodarska klima avgusta 2016 na mesečni ravni višja, na letni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil avgusta 2016 (6,3 odstotne točke) za 1,2 odstotne točke višji kot julija 2016 (5,1 odstotne točke) in za 9,4 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na dvig tega kazalnika na mesečni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v trgovini na drobno in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (vsak za 0,2 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih pa je bil v tem mesecu negativen (za 0,5 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil avgusta 2016 za 0,5 odstotne točke nižji kot avgusta 2015.

Na znižanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni je vplival predvsem kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,4 odstotne točke) in nekoliko tudi kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Pozitivno pa so na spremembo vrednosti kazalnika na letni ravni vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih, trgovini na drobno in gradbeništvu (vsak za 0,4 odstotne točke).

Bonitetna ocena je zgovoren podatek

Bonitetna ocena – ste si jo že kdaj ogledali? Bonitetna ocena se določa glede na finančno-premoženjski položaj in kreditno sposobnost posameznega podjetja ter nudi relativno realen vpogled v poslovanje in prihodnjo rast oziroma morebitne težave pri podjetju. Glede na njeno pomembnost si mnogi prizadevajo, da si priborijo čim višjo oceno, kar ugodno vpliva na vse poslovne odnose, procese in sodelovanja.

Podrobnejši vpogled

Bonitetna ocena se računa s pomočjo različnih kazalnikov poslovanja podjetja. Nanjo vplivajo zelo različni dejavniki, katerih namen je pokazati čim bolj realno trenutno stanje podjetja, in sicer podatki o blokadah računov, poravnavah, stečajih ipd.

Bonitetna ocena seveda ni absolutna in se je poleg tega potrebno prepričati tudi o preostalih okoliščinah, vsekakor pa je dobrodošel pripomoček pri odločanju. Lahko vam priskočimo na pomoč! Naši strokovnjaki lahko namesto vas spremljajo vse za vas pomembne bonitetne ocene in vas pravočasno seznanijo s spremembami oziroma morebitnimi grožnjami glede uspešnega poslovanja.