Stanje transakcijskih računov v novembru 2015

Ob poslovanju s katerim koli poslovnim partnerjem je zelo modro, da na mesečni ravni spremljate njegovo plačilno sposobnost in ste pozorni na morebitne prve znake težav. Na ta način lahko že v zgodnji fazi predvidite plačilno nedisciplino in se pred njo zavarujete.

Varno v poslovnem svetu

V podjetju Achilles vam nudimo široko ponudbo različnih storitev, ki vam pomagajo varno poskrbeti za svoj finančen pretok in pripomorejo k temu, da se vem ni potrebno ukvarjati z neplačili. Ena izmed vse bolj priljubljenih storitev je zavarovanje terjatev, s katero se preventivno zavarujete pred morebitnimi odprtimi dolgovi.

V Sloveniji se je število blokiranih in zaprtih transakcijskih računov v novembru 2015 na letni ravni v povprečju zmanjšalo za 17,5 odstotkov. Na mesečni ravni je število blokiranih transakcijskih računov ostalo tako rekoč nespremenjeno, medtem ko se je število zaprtih transakcijskih računov v istem obdobju zmanjšalo za 4 odstotke.

Število deblokiranih transakcijskih računov se je v novembru 2015 na letni ravni zmanjšalo za 19 odstotkov, medtem ko se je na mesečni ravni povečalo za 12 odstotkov. Število družb brez transakcijskih računov se je v novembru 2015 povečalo za 3 odstotke na letni ravni, medtem ko je na mesečni ravni ostalo nespremenjeno.

Izterjava dolgov s pomočjo strokovnjakov

Se tudi vaše podjetje sooča s težavami zaradi nerednih plačil oziroma celo odprtih terjatev za katere nimate več upanja, da jih boste lahko izterjali. V vsakem primeru je najbolj modra odločitev, da svoje skrbi zaupate strokovni ekipi Achilles d.o.o., kjer smo z znanjem in izkušnjami kos vsem izzivom na področju izterjave.

Kako poteka izterjava dolgov?

Postopek izterjave je za vas kot naročnika enostaven, saj delo prepustite nam. V pregled nam pošljete račun ali račune, ki jih s pomočjo izvensodnih postopkov ni bilo mogoče uspešno izterjati. Vse poslano gradivo pregledamo ter vam na podlagi trenutne situacije in informacij, ki jih pridobimo o dolžniku, svetujemo, katera možnost izterjave bi bila v dani situaciji najbolj primerna.

Za sklenitev sodelovanja nam posredujete še morebitno pripadajočo dokumentacijo, ki izkazuje odprto terjatev, mi pa vam pripravimo izračun stroškov izbranega postopka izterjave. Na podlagi vseh pridobljenih informacij pričnemo z uradnim postopkom izterjave in vas sproti obveščamo o poteku. Po uspešno zaključenem postopku vam nemudoma nakažemo izterjana sredstva.

Gospodarska klima v novembru na mesečni ravni nižja, na letni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil novembra 2015 (5,6 odstotne točke) za 0,6 odstotne točke nižji kot oktobra 2015 (6,2 odstotne točke) in za 9,6 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na znižanje tega kazalnika sta najbolj vplivala kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,5 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke). Pozitivno so na mesečno spremembo tega kazalnika vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil novembra 2015 na letni ravni višji za 4,8 odstotne točke. Na zvišanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,0 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,9 odstotne točke) in kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,2 odstotne točke). Negativno sta na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivala kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).

Kako poteka faktoring in katere prednosti prinaša?

Faktoring je eno izmed učinkovitih in vse bolj priljubljenih finančnih orodij, ki omogoča takojšnje poplačilo terjatev z odloženim rokom plačila. Za vas kot naročnika je faktoring čisto preprost, saj je vse, kar morate storiti, zgolj to, da faktorju na vpogled pošljete račun ali račune, ki jih po opravljeni storitvi izdate vašim strankam. V vlogi faktorja je dobro izbrati preverjeno in zanesljivo podjetje, kot je Achilles d.o.o., kjer strokovna ekipa celoten postopek učinkovito izpelje od prvega do zadnjega koraka.

Po pregledu poslanega računa ali računov vam pripravimo odkupno dokumentacijo, kjer so opredeljeni pogoji ter faktorniška provizija, ki se opredeli glede na obseg in vrsto posla. Že v nekaj dneh po podpisu sodelovanja vam poplačamo odkupljen račun, zmanjšan za provizijo in zadržana sredstva. Takoj, ko vaša stranka račun poravna, vam nakažemo tudi zadržana sredstva.

Faktoring za poslovanje brez skrbi

Faktoring je torej storitev, ki vam na enostaven in dostopen način omogoča, da že v nekaj dneh pridobite sredstva na vaš račun. Poleg tega se vam ni potrebno ukvarjati z dolžniki ter lahko svoj čas in energijo brezskrbno posvečate tekočemu poslovanju.