Zavarovanje terjatev – pametna odločitev

V času gospodarske krize je zelo pomembno misliti na preventivo, saj se lahko na ta način elegantno izognete številnim pastem soočanja z neplačniki. Zavarovanje terjatev je ena izmed storitev, za katero se vse bolj številčno odločajo tako velika kot manjša podjetja, ki skrbijo za nemoteno poslovanje.

Ena izmed ključnih prednosti, ki jih prinaša zavarovanje terjatev, je ta, da lahko celoten postopek opravite brez vednosti kupca ter poskrbite za dobre poslovne odnose, hkrati pa ste pri poslovanju popolnoma varni.

Kako poteka zavarovanje terjatev?

Pomembno je, da za zavarovanje terjatev izberete zaupanja vredno podjetje, kot je Achilles d.o.o., kjer poskrbimo za celotno izvedbo postopka in vam na podlagi konkretne situacije tudi svetujemo, katero pot je najbolje izbrati. Zavarovanje terjatev poteka tako, da nam posredujete terjatve do kupcev, ki jih želite zavarovati.

Po pregledu konkretne situacije vam predstavimo možnosti zavarovanja ter s podpisom pogodbe skladno z dogovorjenimi pogoji zavarujemo vaše terjatve ter vam posredujemo poroštveno izjavo, ki jo lahko koristite v primeru neplačila.

Število podjetij brez transakcijskih računov v aprilu 2015

Poslovanje brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslovanje z računom, odprtim v tujini, je skladno z novelo ZDavP-2Fprekršek, za katerega je določena globa.

Število podjetij brez transakcijskih računov se iz meseca v mesec zmanjšuje – v aprilu 2015 se je na letni ravni zmanjšalo za 24 odstotkov, medtem ko je na mesečni ravni ostalo na isti ravni.

Poslujte skrbno in premišljeno

Priporočamo vam, da pred poslovanjem s podjetjem preverite, če ima odprt transakcijski račun, saj ste sicer izpostavljeni različnim tveganjem. Za pomoč in strokovne nasvete so vam na voljo naši strokovnjaki, ki vam zagotavljajo celostne storitve izterjave in upravljanja s terjatvami.